Miljø og Klima

BorisA

Fornybart og sannhet

Mathiesmoen har i dag en ny artikkel om fornybar energi. Og om han er vel pessimistisk mht til Co2-utslipp og klima, er han tilsvarende superoptimist når det gjelder utvikling av fornybar energi.

Jeg sier ikke at alt han skriver er feil, men jeg lurer på mye av det. Her er noen av påstandene han kommer med:

1) i 2015 kom 90% av ny energiproduksjon i verden fra fornybare kilder. Året før var andelen 50%-

2) Prisen på solenergi har sunket med mer enn 80% siden 2009. Prognosene sier fortsatt nedgang med opptil 59% de neste ti årene. Da blir solenergi billigste kraft på markedet.

3) 8.mai i år fikk tyskland 87,6% av sin energi fra fornybare kilder - en milepæl for landets energiomstilling. Stadig flere land, som Portugal, Danmark og Costa Rica drives nå helt eller nesten helt av fornybar energi.

4) Kinas kullforbruk er trolig over toppen. Forbruket har sunket siden 2014, med et fall på 3,7 % i 2015.

5) Kullindustrien taper. Siden 2010 er to av tre planlagte kullkraftverk lagt på is eller skrinlagt. I Kina falt kullproduksjonen med 9,7% i første halvdel av 2016.

Dette var de punktene jeg hadde tid til å skrive opp. Foreløpig finner jeg ikke artikkelen på nettet, men den kommer nok etterhvert.

1
11 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

8.mai i år fikk tyskland 87,6% av sin energi fra fornybare kilder

Så flott! Men litt dumt at 8. mai var en søndag... hadde de fått den mandagen også, kunne det ha vært enda bedre!

Den gamle mølleren visste at det ikke nytter å prøve å male korn når det ikke er vann i bekken. Og plenty vann i bekken hjelper også lite når det ikke er noe korn å male.

1

85 prosent fra olje, gass og kull pluss en del fra kjernekraft. Hvor mye blir det igjen til vind og sol da?

1
Gunstein12 [sitat…] http://www.wwf.no/dette_jobber_med/klima/?51106/Verden-blir-fornybar 1) i 2015 kom 90% av ny energiproduksjon i verden fra fornybare kilder. Året før var andelen 50%- Hva...

1) i 2015 kom 90% av ny energiproduksjon i verden fra fornybare kilder. Året før var andelen 50%-Hva menes med dette?

At det er slutt på tiden hvor man på autopilot satte opp et gasskraftverk eller et kullkraftverk når man vil ha inn ny eller erstatte utrangert elkraftproduksjon. Nå er det i langt større grad vindkraftverk og solkraftverk som bygges.

Når det er sagt så er tallet 90 % fornybarandel langt over andre anslag jeg har sett. Jeg håper det er sant, men tviler på om det er riktig. Anslagene jeg har sett er en andel på mellom 50 og 70 %.

Uansett hva som er riktig anslag, er det hevet over tvil at kullets- og naturgassens hegemoni i elkraftsektoren er over. De fornybare energiformene er i ferd med og har langt på vei konkurrert de ut av markedet. Og det vil etter alt å dømme fortsette fordi prisen på fornybar kraft har falt voldsomt de senere årene og faller fortsatt.

Dette tallet forteller også at det er slutt på de dager hvor fornybar energi var avhengig av subsidier. En andel på 50 % eller mer av verdens samlede nyinstallasjoner av elkraftproduksjon er ikke mulig å få til med subsidier. Denne andelen ville aldri kunnet bli så høy uten at markedskreftene selv spiller inn. Dvs. at fornybar kraft er blitt den mest lønnsomt tilgjengelige kraften i mange regionale markeder. Dersom prisfallet fortsetter vil den bli mer og mer lønnsom i stadig større markeder.

Dette tallet forteller m.a.o. at det grønne skiftet er kommet langt i elkraftsektoren.

1
BorisA 85 prosent fra olje, gass og kull pluss en del fra kjernekraft. Hvor mye blir det igjen til vind og sol da?

Selv om strømproduksjonen blir med stadig større andel fornybare kilder, så er jo mesteparten av transportsektoren drevet med bensin, diesel, parafin, og tyngre fyringsoljer. Alle turbindrevne fly (jet & turboprop) går på parafin, og blir neppe noe som kan erstatte oljen som alle skipene bruker heller i nær fremtid.

At strøm kan produseres med 100% fornybare kilder er bare positivt, men det erstatter nok ikke olje på mange mange år enda...

1

Lignende innlegg

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
27 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Laster...