Miljø og Klima

CICEROs tenkemåte

CICEROs nettsider har en artikkel skrevet av flere klimaforskere som pretenderer å være en oppdatering av klimakunnskapen etter den siste rapporten fra Klimapanelet. Den er interessant og det står en rekke ting der som gjerne er verdt å kommentere, som at " vet vi at oppvarmingen er høyere enn antatt" - som om observasjonene nå plutselig skulle ha overgått modellenes resultater, i stedet for at den siste El Niñoen, sammen med diverse justeringer, har pyntet litt på modellenes totalfiasko.

Men slikt er jo vi vant til, så det blir mest til at man kveler et gjesp. Det som kaller mest på oppmerksomheten, er i stedet et utsagn i forbindelse med Paris-avtalen (min uthevelse):

Parisavtalen har avstedkommet en omfattende forskning på den såkalte «pledge and review»-mekanismen og samspillet mellom internasjonalt klimasamarbeid og nasjonal klimapolitikk. Effekten av Parisavtalen avhenger blant annet av hvorvidt den kan brukes av nasjonale interessegrupper som ønsker sterkere klimatiltak som en «brekkstang» i nasjonal politikk.

Med andre ord håper CICERO at mindretallsgrupper ("nasjonale interessegrupper") - de tenker vel på Bellona, Zero, WWF og diverse andre aktivister? - klarer å nyttiggjøre seg Paris-avtalen som et redskap for å presse gjennom CICEROs foretrukne politikk - fordi de allerede har forstått ("effekten av Parisavtalen avhenger blant annet av") at de ikke kan få denne politikken igjennom gjennom den normale demokratiske prosessen.

Det er en rimelig spesiell holdning fra en institusjon som drives for fellesskapets midler og har som oppgave å skaffe kunnskap om klimaet, eller hva?

Eller kanskje CICERO nettopp er en slik "nasjonal interessegruppe". Det kan jo unektelig se litt slik ut, eller hva.

3
4 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Vi nærmer oss COP møtene og nå løsner det. Og dette må vi lide oss igjennom i to måneder til før det kollapser etter møtene i Marokko. CICERO ble opprettet av Gro i sin tid for å bevise AGW. Om de klarer+ det eller ikke gjenstår å se. Men det ville være som å banne i kirken hvis de skulle komme til en annen konklusjon enn AGW.

CICERO er finansiert av det offentlige og da kan de være på gyngende grunn hvis bevilgningene reduseres eller forsvinner. De har mange munner å mette så da gjelder det å holde koken. Det er ennå en stund til COP møtene så der kommer nok mere fra dette instituttet før jul skulle en tro. Hvis CICERO hadde giddet å se bakover i historien for eksempel et par hundre år kunne de kanskje hatt et annet syn på den virkelige verden.Det kunne jo hende at de oppdager at dette har vi hatt før, hvem vet.

1

Det er en rimelig spesiell holdning fra en institusjon som drives for fellesskapets midler og har som oppgave å skaffe kunnskap om klimaet, eller hva?

Synes det er mer spesielt at du ikke har noe som helst annet å bidra her med enn nok et patetisk forsøk på å så tvil om motpartens intensjoner. Greier du virkelig ikke bedre? Det burde kanskje snart være mulig å innse at når du har gått totalt tom for saklige argumenter så kanskje "saken" din ikke var så sterk i utgangspunktet?

1
ramses2k [sitat…] Synes det er mer spesielt at du ikke har noe som helst annet å bidra her med enn nok et patetisk forsøk på å så tvil om motpartens intensjoner. Greier du virkelig ikke bed...

Synes det er mer spesielt at du ikke har noe som helst annet å bidra her med enn nok et patetisk forsøk på å så tvil om motpartens intensjoner.

Jeg vil ikke si at Karbo sår tvil her.

Men derimot Cicero slår tvil gjennom hva de skriver :)

1
ramses2k [sitat…] Synes det er mer spesielt at du ikke har noe som helst annet å bidra her med enn nok et patetisk forsøk på å så tvil om motpartens intensjoner. Greier du virkelig ikke bed...

Synes det er mer spesielt at du ikke har noe som helst annet å bidra her med enn nok et patetisk forsøk på å så tvil om motpartens intensjoner.

Etter min mening bør en vitenskapelig institusjon være politisk nøytral og vitenskapelig mest mulig objektiv. Oppgaven bør være å forsøke å fremskaffe innsikt i den virkelige verden, ikke å fortelle folk hva de skal gjøre.

Klimavitenskapen er over-politisert, mye takket være Klimapanelet og slike institusjoner som CICERO. Når forskere skal være forskere og politiske aktører (og posører!) samtidig, åpner det for en uheldig rollesammensausing som kan være skadelig både for vitenskapen og grensesnittet vitenskap/politikk på sikt. Ja og for selve tilliten til vitenskapen som samfunnsinstitusjon. Det kan også skade selve kvaliteten på forskningen ved å gjøre det fristende å ta snarveier, som for eksempel å produsere hockeykøller på løpende bånd med tvilsomme data og ditto metoder. Som igjen fører til lavere anseelse og tillit. Dette er ris til egen bak.

Den politiske styringen påvirker dessuten forskningen åpent og direkte ved å bestemme hvilke spørsmål som skal stilles. Er det nødvendigvis de mest relevante? Burde ikke forskerne for eksempel først ha prøvd å finne ut av de naturlige klimavariasjonene før de kaster seg over målet om et nullutslippssamfunn?

For CICERO og mange andre klimaorganisasjoner synes ikke slike problemstillinger å eksistere i det hele tatt, og det er det jeg vil fram til, ikke å "så tvil om deres intensjoner", eller deres hederlighet, for den del hvis det er noe slikt du mener. Jeg er mer opptatt av deres funksjon.

2

Lignende innlegg

Vitenskap Script Publisert

Media

Nå pågår et program på Discovery Science som tilbakeviser von Dänichen og den slags sine teorier, til fordel for rasjonelle forklaringer basert på kunnskap. Det er alldeles ubegripeluig hvordan mureri...
2
0 svar
Miljø og Klima nostalgikern Siste svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
3 svar
Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
7 svar
Laster...