Det er selvfølgelig et medieutspill til støtte for aktivistene som har levert stevning mot staten til Oslo tingrett, altså Greenpeace og Natur og ungdom.

Opphavsmannen til dette er klimaaktivist og høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, som har varslet dette som "århundrets rettssak". Men akk, søksmålet er stilt totalt i skyggen av helt andre ting enn "vår tids viktigste utfordring", slik som niqab, burka og hijab, krigen mot IS, og ikke minst et langrennsess' leppesalve. Og så videre.

Hansen er en karbonofob klima- og kjernekraftforkjemper. Han skrev for noen år siden at bare to land i verden, nemlig Norge og New Zealand, kunne klare å dekke sitt energibehov med fornybar kraft, altså vannkraft, og at å tro noe annet var å "tro på tannfeen og påskeharen". Disse synspunktene er ikke spesielt fremhevet når Hansen omtales i Norge - eller når han snakker her selv for den del. Hva det nå kan komme av.

Han kalte også Paris-avtalen for svindel (fraud) kort etter at den var et faktum. Men nå er det altså plutselig nettopp Paris-avtalen han benytter som våpen for å prøve å stille den norske regjeringen i et dårligst mulig lys.

I artikkelen i På høyden sies det at "USA ligger et hestehode eller to foran resten av verden når det gjelder søksmål." Det er nok riktig, og jeg kjenner et par ofre for denne ukulturen. Og vet om et par kanadiske ved navn Tim Ball og Mark Steyn.

Aktivistene har ikke nådd frem på vanlig, demokratisk måte med sine synspunkter i det som de facto er et politisk spørsmål. De har blitt avvist i hovedinngangen, så nå prøver de bakdøren, med inspirasjon fra nettopp USA. Men Norge har ikke tradisjon for å avgjøre politiske spørsmål, slik som for eksempel selvbestemt abort, i retten. Hvis Gud har gitt dommerne ved Oslo tingrett litt forstand sammen med embetet, avviser de saken.

Som da sikkert vil bli anket helt til Høyesterett. Men det kan jo tenkes at søksmålet, og de ankene jeg spekulerer om, har blitt reist uten at de har det minste håp om å vinne fram. Altså at det i stedet handler om propaganda, men saken har druknet i viktigere nyheter og da må de få hjelp av Hansen.

Ellers er det en kjent sak at advokater koster penger. Så enten er de aktuelle advokatene/firmaene som jobber med dette også klimaaktivister som jobber gratis, eller så er det noen som er betydelig stinnere av gryn enn det skjeggstubbene og islenderen til visse aktivister er ment å signalisere.

4

Når jeg tenker meg om, er jo dette bare en naturlig manifestasjon av CICEROs politiske manifest:

Effekten av Parisavtalen avhenger blant annet av hvorvidt den kan brukes av nasjonale interessegrupper som ønsker sterkere klimatiltak som en «brekkstang» i nasjonal politikk.

PS: Bortsett fra at det ikke bare er "nasjonale" interessegrupper så klart, noe som blir tydeliggjort av at Hansen rir inn i denne byen - en "one horse town" i global sammenheng - med flammende seksløpere.

2

Det hele koker ned til: Har en liten mengdeendring av en gass som utgjør 0,04% av atmosfæren virkelig den påståtte dramatiske påvirkning på klimaet?

1

Denne artikkelen er vinn-vinn på alle tenkelige måter. Sittende regjering får et spark på leggen av en helt useriøs amerikansk aktivist. Hva synes dere om saken?

Jeg synes dette er spennende.

Stortinget har nedfelt i grunnloven en paragraf § 112 som setter grenser for hvor miljøskadelig staten kan oppføre seg. Staten har forpliktet seg selv til å ta vare på naturen for etterslekten. I tillegg har staten forpliktet seg selv til å informere landets borgere om skadevirkningene på naturen av den politikk som føres slik at vi borgere kan ivareta vår rett til en frisk natur:

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."

En av begrunnelsene i stevningen er at staten har ikke oppfylt denne opplysningsplikten. Det står ikke noe konkret i Stortingsproposisjonen bak vedtaket om å igangsette utbygging av 23. konsesjonsrunde hvordan Norge skal klare å redusere sine utslipp i henhold til inngåtte avtaler og i henhold til FNs Klimapanels utregninger av hvor raskt klimagassutslippene må ned. Ei heller står det konkret hvor mye den planlagte utbyggingen i 23. konsesjonsrunde vil medføre av økte klimagassutslipp.

Det eneste som står (se side 138 og 139) er fakta over hvor mye olje- og gassektoren i Nordsjøen har sluppet ut de senere årene og tirader med totalt uforpliktende og innholdsløse festtaleutsagn ala: "Regjeringa vil føre ein ambisiøs nasjonal klimapolitikk med langsiktig omstilling av Noreg til eit samfunn med låge utslipp innan 2050".

Staten ved Stortinget og olje- og energidepartementet har ikke utredet hvilke konsekvenser den 23. konsesjonsrunde får for Norges rolle i den globale oppvarmingen og følgelig heller ikke informert borgerne om disse konsekvensene.

Dette er ett av punktene som Greenpeace og Natur og Ungdom har begrunnet stevningen med. Slik sett er det veldig spennende om de har fått med seg James Hansen som ekspertvitne i rettssalen. Han er en intellektuell kapasitet av format og få - om noen - mennesker kan klimafysikk og geovitenskap like godt som ham. Her skal statsadvokaten få bryne seg skikkelig når de forsvarer politikernes miljøspagat i oljepolitikken.

Det er ingen tradisjon i norsk rettsforvaltning at domstolen griper inn i politikken. Det er derfor langt fra sikkert at domstolen vil ta saken opp til behandling. Jeg tror at utfallet blir som stevningen av staten for ikke å gi Snowden fritt leide, at domstolen finner et eller annet formelt grunnlag for ikke å ta opp saken.

Jeg skulle svært gjerne sett at denne saken setter ny presedens i norsk rettspraksis. Det er åpenbart at det politiske systemet i for stor grad lar seg påvirke av sterke næringsinteresser og fører en politikk som passer dem på bekostning av befolkningen generelt. F.eks. er norsk oljepolitikk nesten umulig å skille fra retorikken til bransjeforeningen Norsk Ojle og Gass. Slik sett er det ønskelig om "den lille mannen i gata" hadde domstolen som en sikkerhetsventil overfor urimelig politikk slik man har f.eks. i USA.

1
trondhjem [sitat…] Jeg synes dette er spennende. Stortinget har nedfelt i grunnloven en paragraf § 112 som setter grenser for hvor miljøskadelig staten kan oppføre seg. Staten har forpliktet...

Staten har forpliktet seg selv til å ta vare på naturen for etterslekten. I tillegg har staten forpliktet seg selv til å informere landets borgere om skadevirkningene på naturen av den politikk som føres slik at vi borgere kan ivareta vår rett til en frisk natur: "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Norge har ingen påvirkning på klimaet, så alarmistene har ingen god sak.

Men staten bryter lovnadene ved å bygge disse vindmøllene, som raserer natur. Her har de en god sak, men det vil være å tale mot seg selv :)

1
trondhjem [sitat…] Jeg synes dette er spennende. Stortinget har nedfelt i grunnloven en paragraf § 112 som setter grenser for hvor miljøskadelig staten kan oppføre seg. Staten har forpliktet...

Stortinget har nedfelt i grunnloven en paragraf § 112 som setter grenser for hvor miljøskadelig staten kan oppføre seg. Staten har forpliktet seg selv til å ta vare på naturen for etterslekten

Ja, dette burde være siste spikeren i kista for vindmøller i Norge. Men Grønn Rasering av naturen har vel egne regler?

1
TomPadang Men NRK pøser på med kraftig farget grafikk og gamle skremsler... http://www.yr.no/artikkel/_-dette-markerer-en-ny-aera-av-klimaendringer-1.13193066

illustrasjonen øverst i artikkelen er fra en NASA-modell som ikke samsvarer i det hele tatt med observerte data fra den nye satellitten som overvåker CO2-innholdet i atmosfæren.

De har riktignok fått med seg den høye CO2-konsentrasjonen over regnskogene.

Videoen fra NRK inneholder også direkte feilinformasjon - det sies at CO2 stiger først, og at temperaturen følger etter. Men som kjent er forholdet det motsatte uansett hvilket tidsvindu man velger.

Men hva gjør vel det når Norsk Regional Klimaforskning (NRK) og andre klimaeksperter har fri tilgang til småbarn som de kan krydre propagandaen sin med.

Barna brukes til å demonstrere at man har de velmenende, politisk korrekte klimaverdiene. Kompliserte og vanskelige spørsmål reduseres til enkle, moralske valg.

Klimagodhetstyranniet er for lengst over oss.

3
Laster...