Kilimiljama Gjennom noen tusen år nå, har Milankovitch-syklusene (som Bjørn Samset refererte til og stoppa kjeften på Hagen med på Dagsnytt 18 i går) pekt i retning av kaldere tider. Over tid,...

Men det kan faktisk bare forklares ved menneskeskapte CO2-utslipp. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har i moderne tid endret seg 100 ganger raskere, kanskje flere hundre ganger raskere enn i tidligere tiders overganger mellom istider og mellomistider

Fortsatt ingen referanse ?

Du lyver vel ikke Kili ??

1
Trenberth [sitat…] Vel, at Samset stoppet kjeften på Hagen er en betydelig overdrivelse. Jeg er ikke noen fan av Hagen, men jeg har til gode å se noen stoppe kjeften på han :)

..nja...mange har forsøkt dette før...det merkelige med Hagen er at han stort sett har fått rett...om innvandring blant annet. Uansett vil vi få det temmlig klamt de neste 2-300 åra, dersom vi klarte å få stoppet utslippene. Svinghjulet har for lenge gått den gærne veien, og svinghjul tar tid å få stoppet. Vi vil så gjerne men får det ikke til. Kanskje starte med flytrafikken, en stor miljøsynder,så vedfyring, salg av erter,stoppe salg av fosilbiler,forbud mot kjøtt, 1 tur til syden pr person pr år...etc etc. For et kjedelig liv. Så, tilslutt viste det seg at årsaken var noe helt annet...jorda er dynamisk, kosmisk stråling og solas lek med vitenskapen er årsaken...hva da, da?

1
perchri ..nja...mange har forsøkt dette før...det merkelige med Hagen er at han stort sett har fått rett...om innvandring blant annet. Uansett vil vi få det temmlig klamt de neste 2-300 år...

Uansett vil vi få det temmlig klamt de neste 2-300 åra, dersom vi klarte å få stoppet utslippene

Så du per er også hellig overbevist om at det er vi, med våre utslipp av CO2, som har skylda for at temperaturen på jorda har steget en grad eller så ?

Hvordan begrunner du dine antagelser ? Kan du vise til noe konkret som viser at økt CO2-innhold i atmosfæren fører til økt temperatur ? Og da mener jeg ikke påstander fra klimapanelet eller enkeltstående forskere eller institutter.

Jeg mener et klart entydig bevis.

1
ramses2k [sitat…] Som så mange ganger før: http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/modtran.doc.html og https://en.wikipedia.org/wiki/First_law_of_thermodynamics

http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/modtran.doc.html

Kan du beskrive hvordan denne figuren skulle bevise hvordan økt CO2-innhold fører til økt temperatur?

Jeg ser at noen har klart å surre sammen en modtranmodell som forøvrig ikke stemmer overens med dataene som ble målt over Guam 15.1N 215.3W igjennom en klar himmel den 27/4 1970. Eller hva nå enn denne sammensurringen skal bevise.

1
xpoolman [sitat…] Jeg snakker om noe troverdig, noe litt mer up to date enn dette 30 år gamle antikvariske verket.

Kan du peke på hvilke spesifikke fysiske lover du mener har endret seg de siste 30-40 årene som gjør at hovedtrekkene som vises i figuren jeg linket til ikke lenger er gyldige?

Ellers så er det alltid interessant å observere hvordan "skeptikerne" her inne som sjølsagt bare er ute etter å finne ut sannheten har null interesse av å prøve å lete opp litt info på egenhånd.

2
ramses2k Kan du peke på hvilke spesifikke fysiske lover du mener har endret seg de siste 30-40 årene som gjør at hovedtrekkene som vises i figuren jeg linket til ikke lenger er gyldige? Ell...

Ellers så er det alltid interessant å observere hvordan "skeptikerne" her inne som sjølsagt bare er ute etter å finne ut sannheten har null interesse av å prøve å lete opp litt info på egenhånd.

Du skulle bare ha visst hva vi leser ramses...!

:-)

1
ramses2k Kan du peke på hvilke spesifikke fysiske lover du mener har endret seg de siste 30-40 årene som gjør at hovedtrekkene som vises i figuren jeg linket til ikke lenger er gyldige? Ell...

Ellers så er det alltid interessant å observere hvordan "skeptikerne" her inne som sjølsagt bare er ute etter å finne ut sannheten har null interesse av å prøve å lete opp litt info på egenhånd.

Nei, for jeg har "aldri" i verden søkt opp temperaturserier. Jeg har heller "aldri" søkt opp data som ligger til grunn for modtran.

Jeg skjønner det at "å observere" gjennomgår en del modifiseringer slik det skal bli "sant". Helt i tråd med f.eks. dine egne observeringer.

1
Kilimiljama Gjennom noen tusen år nå, har Milankovitch-syklusene (som Bjørn Samset refererte til og stoppa kjeften på Hagen med på Dagsnytt 18 i går) pekt i retning av kaldere tider. Over tid,...

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har i moderne tid endret seg 100 ganger raskere, kanskje flere hundre ganger raskere enn i tidligere tiders overganger mellom istider og mellomistider, da det knapt fantes mennesker på jordas overflate.

Lille bille Kili.

Har du ingen referanser, eller har du bare funnet på noe selv her ?

Det virker slik.

Lærte du ikke at det er stygt å lyve ?

1
Heia_heia Det blir spennende å se om denne professoren får rett.

Skal dere begynne å forholde dere til vitenskap nå - inkludert modellering?

En god start ville i såfall være å lese kilden - ikke en misledende nyhetsartikkel som trekker konklusjoner studien ikke gir noe bakgrunn for.

Her er selve artikkelen fra RAS:

Irregular heartbeat of the Sun driven by double dynamo

Og her noen kommentarer til hvordan innholdet ble misforstått:

‘Little ice age’ headlines are misleading

The ‘mini ice age’ hoopla is a giant failure of science communication

There Probably Won't Be A “Mini Ice Age” In 15 Years

2
SIG100 Skal dere begynne å forholde dere til vitenskap nå - inkludert modellering? En god start ville i såfall være å lese kilden - ikke en misledende nyhetsartikkel som trekker konklusjo...

Selv om solen er mindre aktive enn på lenge så er den svært aktiv i forhold til hva den var under LIA. En annen ting som jeg finner rart er at perioden til å gå inn i en liten istid er for kort. Den er nok nærmere 100-150 år før vi er der og det er svært avhengig av solens aktivitetsnivå.

Sammenhengen mellom solens aktivitetsnivå og LIA er det ingen tvil om, bort sett fra hos Mann tilhengere.

1

Det kan bli en god del varmere, med påfølgende havnivåstigninger og de utfordringer det medfører for kyststater. Men det er vanskelig å tenke seg at overflatetemperaturen befinner seg i i en slags "ustabil likevekt", som hvis den puffes oppover eller nedover av et kortvarig og kraftig pådriv, aksellerer nedover eller oppover og spinner helt ut av kontroll. Breene i Norge var helt nedsmeltet for 6-7 tusen år siden i minst tusen år, noe som peker på et temmelig varmt klima på den nordlige halvkule og kloden spant ikke ut av kontroll og isbjørnene forsvant ikke. Nå har vi en liten varmeperiode som har vart kun noen få tiår.

1
Remiel Det kan bli en god del varmere, med påfølgende havnivåstigninger og de utfordringer det medfører for kyststater. Men det er vanskelig å tenke seg at overflatetemperaturen befinner...

Sant nok, det.

Men husk at vi lever i en moderne verden med sårbare samfunn og mange milliarder mennesker. Da rammes vi hardt dersom vi skulle få forhold der all is smeltet. Det er ikke bare å flytte millionbyene unna et stigende hav. Før i tiden flyttet de bare barhyttene uten å bli svette en gang.

Men som du er jeg ikke bekymret om det skulle bli litt varmere. Det er adskillig andre ting på kloden som er viktigere å ta fatt i.

1

Vi er stadig blitt foret med "nå bærer det utfor kanten"-greier rundt dette med klima. Og det er ikke måte på hva som kommer, dersom "vi ikke stopper nå".

Ohhhh.....allt sammen har vært tidligere....mange..mange ganger. Ganske naturlig det hele, men at det ikke "passer" oss individer er jo en annen sak. Steady state er ukjent for moder jord.

1
Laster...