Miljø og Klima

trondhjem

Faktaresistent kverulering

Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene uten at en eller flere av forumets faste "klimaskeptikere" serverer besvergelsen om at det fins ingen beviser eller empirisk belegg for at dagens globale oppvarming skyldes våre klimagassutslipp.

Drivhuseffekten er en isolasjonsmekaniske i atmosfæren som gjør det vanskeligere for varmetapet fra jordoverflaten å trenge gjennom atmosfæren og unnslippe til verdensrommet. Jo sterkere drivhuseffekt, desto større temperaturforskjell mellom jordoverflaten og verdensrommet trengs for at varmetapet skal klare å trenge gjennom atmosfæren. Den varmeisolerende effekten til drivhuseffekten er aktiv døgnet rundt.

Økt solinnstråling vil varme opp jordkloden ved at mer varme (i form av sollys) kommer ned til jordoverflaten og varmer den opp. Denne mekanismen er selvsagt kun aktiv og oppvarmede i dagslys når sola skinner, til forskjell fra økt drivhuseffekt som vil virke oppvarmende hele døgnet.

Man kan derfor bruke observasjoner av hvordan atmosfæren og klimasystemet har endret seg i vår tid til å bestemme om dagens globale oppvarming skyldes økt drivhuseffekt eller økt solinnstråling. Dette er selvsagt gjort av klimaforskerne. Her er en fremstilling av slike observasjoner som forteller om årsaken til dagens globale oppvarming. Her er en annen, og her er en tredje, langt mer omfattende og utfyllende oppstilling av slike beviser for at dagens globale oppvarming bare kan skyldes økt drivhuseffekt.

Disse og andre oppstillinger av empiriske beviser for at dagens oppvarming er menneskeskapt er omtalt mange ganger tidligere på VGD. Dette er på ingen måte ny kunnskap eller ferske argumenter i forumets klimadebatt. De aller fleste som gidder å sette seg inn i denne saken og forsøker selv å forstå hva disse bevisene er, kommer frem til at bevisene for AGW er så omfattende og overbevisende at det kan ikke innen rimelighetens grenser betviles at våre klimagassutslipp er årsaken til dagens globale oppvarming og at vi derfor må slutte å slippe ut klimagasser FØR den globale oppvarmingen blir farlig sterk.

Det er derfor underlig at mange av VGDs faste "klimaskeptikere" velger å fremstille seg selv som faktaresistente kverulanter ved å gjenta denne besvergelsen til det kjedsommelige. Disse "klimaskeptikerne" vet, eller burde i det minste vite, at denne besvergelsen er ikke sann.

For meg, som har lest mye om disse bevisene er saken så klar at når jeg møter en debattant som serverer denne utslitte besvergelsen, så avfeier jeg vedkommendes budskap som uforstand og dermed totalt uinteressant.

2
74 svar

Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene

Du mener vel at du rekker knapt starte en ny tråd der du gjentar (og gjentar og gjentar)din trosbekjennelse til den falsifiserte hypotesen om katastrofal menneskeskapt global oppvarming før noen peker på det enkle faktum at det ikke fins noen bevis?

2

. Her er en annen, og her er en tredje

Sorry Trondhjem. Jeg har fulgt med på data en god stund. Jeg leser nok en gang ting som ikke stemmer. Det hjelper deg ingenting selv om 100% av forskere måtte si noe annet enn dataene. Å vise til Cook sin side vil ikke hjelpe saken din, han forteller alt annet enn hvorfor jeg er skeptisk selv om han måtte ha what ever doktor grad på det. Mannen er avslørt som en bløffmaker.

2

Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene uten at en eller flere av forumets faste "klimaskeptikere" serverer besvergelsen om at det fins ingen beviser eller empirisk belegg for at dagens globale oppvarming skyldes våre klimagassutslipp.

Hva er egentlig poenget med denne tråden? Kortfattet poengtert svar utbes.

Forøvrig kan man bli litt matt av disse evige gjentagelsene, et totalt fastspikret budskap, helt uten nyhetsverdi, framført som om det var en religiøs besvergelse.

2
swixfantomet [sitat…] Hva er egentlig poenget med denne tråden? Kortfattet poengtert svar utbes. Forøvrig kan man bli litt matt av disse evige gjentagelsene, et totalt fastspikret budskap, helt...

Forøvrig kan man bli litt matt av disse evige gjentagelsene, et totalt fastspikret budskap, helt uten nyhetsverdi, framført som om det var en religiøs besvergelse.

Regner med du mener de stadige grunnløse besvergelsene fra Trenberth og franko om manglende empiri? Isåfall helt enig.

2
ramses2k [sitat…] Regner med du mener de stadige grunnløse besvergelsene fra Trenberth og franko om manglende empiri? Isåfall helt enig.

Isåfall helt enig.

Flott, da regner jeg med du er enig med meg i at dette er en poengløs tråd der trådstarter nok en gang repeterer sin oppfatning om at alle andre enn ham selv har totalt misforstått klimaproblematikken. Dessuten at man er nødt til å være både kverulant og faktaresistent om man skal våge seg å være uenig med ham.

Trådstarter er forøvrig Trondhjem og ikke Trenberth eller Franko slik du later til å tro.

2
swixfantomet [sitat…] Flott, da regner jeg med du er enig med meg i at dette er en poengløs tråd der trådstarter nok en gang repeterer sin oppfatning om at alle andre enn ham selv har totalt mi...

Flott, da regner jeg med du er enig med meg i at dette er en poengløs tråd der trådstarter nok en gang repeterer sin oppfatning om at alle andre enn ham selv har totalt misforstått klimaproblematikken.

Det er lenge siden du har svart på et av mine utlegg og forholdt deg til tema jeg tar opp. Men det mangler ikke på forsøk fra din side på å ramme min integritet med å kritisere ordvalg og argumentasjonsform. Jeg tror du vet hva Arne Næss hadde sagt til en slik debattform.

Denne tråden handler om at man kan ha egne meninger så mye man måtte ønske, men man har ikke rett til å ha sine egne fakta. Mer konkret er den et svar på utallige besvergelser fra Trenberth og noen andre på din side i klimadebatten i tråd etter tråd om at det fins ingen empiri for AGW eller behov for å kutte klimagassutslipp.

Mitt svar til besvergelsene er å legge frem kildemateriale hvor den som vil med selvsyn kan finne måledata i mengder som viser at vi har observert endringer i naturen som vanskelig kan forstås innen det syn dere klimaskeptikere forfekter, men som er godt i samsvar drivhusforklaringen. Det mener jeg er empirisk belegg - så langt har ingen på din side forsøkt tilbakevise den meningen med å ta tak i målingenes innhold og vise hvordan dette innholdet kan forstås på annet vis enn jeg (dvs. klimaforskerne, jeg bringer ikke egne syn til en fagdebatt i et fag som ikke er mitt eget) hevder.

Du er hjertelig velkommen til å fortelle oss om du mener disse måleresultatene utgjør et empirisk belegg eller ikke, og eventuelt begrunner hvorfor du mener det du gjør. Hvis du UTELUKKENDE diskuterer denne problemstillingen med naturvitenskaplige holdbare argumenter vil du forholde deg til SAKLIG til trådens TEMA - den påståtte manglende empirien fra flere av dine meningsfeller.

2
trondhjem [sitat…] Lenken går til kapittel 10 i IPCC 5AR WG1 (klimapanelets siste hovedrapport). Der gis det over 80 sider en grundig gjennomgang av hvordan det empiriske grunnlaget (selve m...

IPCC-rapporten bruker både såkalte fingeravtrykk (målte endringer i naturen som gir informasjon om hva som lagde dem) og modellberegninger til å fastslå årsaken. I denne tråden er det det empiriske grunnlaget som er tema, så jeg lar modellberegningene ligge.

Et av de predikerte fingeravtrykkene er det tropiske troposfæriske "hot spot", som har glimret ved sitt fravær. Når prediksjoner slår feil, er det som regel noe galt med teorien/hypotesen.

2
Karbonbasert_livsform [sitat…] Dette er visst et spesielt følsomt punkt for deg - et hot spot? Klimapanelet viste simuleringene grafisk i 2007 og skrev at: The simulated responses to natural forcing are...

Dette er visst et spesielt følsomt punkt for deg - et hot spot? Klimapanelet viste simuleringene grafisk i 2007 og skrev at:

The simulated responses to natural forcing are distinct from those due to the anthropogenic forcings described above.

Er dette virkelig så vanskelig å forstå?

Tydeligvis ufattelig vanskelig for deg. Det distinktet mønsteret de skriver om er OPPVARMING AV TROPOSFÆREN OG NEDKJØLING AV STRATOSFÆREN. Det er det som er det robuste distinkte mønsteret som dukker opp i alle modeller.

Her er det du ikke tar med når du siterer IPCC:

"Greenhouse gas forcing is expected to produce warming in the troposphere, cooling in the stratosphere..."

Oppvarming av troposfæren og nedkjøling av stratosfæren altså. Også kommer biten du siterer:

"The simulated responses to natural forcing are distinct from those due to the anthropogenic forcings described above."

Forskjellig fra det som er beskrevet over altså. Dvs, forskjellig fra "OPPVARMING AV TROPOSFÆREN OG NEDKJØLING AV STRATOSFÆREN". Og forskjellig på den måten at:

"Solar forcing results in a general warming of the atmosphere... "

Dvs. oppvarming av troposfæren og OPPVARMING av stratosfæren.

De skriver IKKE ET ORD om noen troposfærisk hotspot som et unikt fingeravtrykk for drivhusbasert oppvarming. Det er bare dine egne missforståelser av de medfølgene figurene der du har hengt deg opp i den røde flekken på figur 9.1(c) som har fått deg til å innbille deg at IPCC har ment at en troposfærisk hotspot kun følger av drivhusbasert oppvarming. Det er ingenting i teksten som støtter denne "tolkningen" og heller ingen fysiske lover som gjør det. Hotspotten er, som du har blitt forklart en rekke ganger tidligere (faktaresistens?) forventet å oppstå pga ØKT FORDAMPNING. Og økt fordampning for vi uansett varmekilde. Eller ksal du begynne å nekte på det også?

2
trondhjem [sitat…] Poenget med å starte denne tråden var å lenke opp måledata som vanskelig kan forstås innenfor klimaskeptikerens forståelse av klima, men som lett kan forstås innenfor klim...

Dette gjør jeg fordi jeg ønsker å bevise at den mye brukte besvergelsen om at det fins ingen empiri er usann. Jeg ønsker med det å vise frem hvor lemfeldig og uansvarlig min motpart forholder seg til fakta.

Fakta og fakta :)

Selv DMI og Cicero bekrefter det samme. Beviset, altså empiri, mangler.

Du kan heller ikke vise til empiri. Du henviser til observasjoner hvor det benyttes numeriske modeller for å finne årsaken til observasjonene. Det er så langt unna man kan komme empiri.

Menneskeskapt global oppvarming er fortsatt en hypotese.

2
fargerik Greit nok, men husk at dette forum er et av de små på VGD, med få deltakere, få tema sammenlignet med andre, og at krangelen i dette forum er uviktig for andre enn dere som ligger...

Ingen oppnår noe ved å "vinne" (noe ingen gjør) i VGD. Like lite som du vil kunne overbevise din motpart, vil de kunne overbevise deg.

Du har misforstått hva jeg er ute etter om du tror jeg søker å overbevise de som kaller seg klimaskeptikere.

Jeg har deltatt på VGD siden årtusenskiftet. I alle disse årene kan jeg bare huske to-tre tilfeller hvor en debattant med klimaskeptisk synspunkt har uttalt at vedkommende tok feil og skiftet standpunkt når vedkommende ble forelagt måledata som ikke passet med hans/hennes påstand. Den normale reaksjonen fra de som kaller seg klimaskeptikere her inne når de konfronteres med måledata som ikke passer med deres klimaskepsis er enten å late som om disse fakta ikke finnes, søke etter kritikk som kan brukes til å ignorere (som å hevde at målingene er usikre o.l.) eller rett ut hevde at målingene er juks og bedrag.

Jeg vet fra erfaring at det store flertallet som kaller seg klimaskeptiker har bestemt seg for å ignorere slik kunnskap og kan ikke overtales. Men det gjelder ikke de andre som måtte lese tråder her inne. Det er de jeg henvender meg til. Jeg ønsker å vise at det fins andre stemmer her inne enn forumets klimaskeptikere.

Jeg søker å bringe saklig informasjon fra klimaforskningen som viser hvorfor klimaskeptikernes oppfatning er grunnleggende misforstått og som viser hvilket grunnlag forskningen har for å hevde at vi har en klimagassdrevet global oppvarming på gang som må stanses før den vokser seg farlig sterk.

2
trondhjem Du må dessverre ha tykk hud for å skrive her inne. Det er flere av forumets faste aktører som har en modus operandi som går ut på å gå i strupen på innlegg som støtter klimagassfor...

* Selvrettferdig * Jeg har rett, de andre tar feil, det er ingen grunn til diskusjon * Er ikke interessert i diskusjon, kun statuere “fasiten” * Jeg blir stadig vekk forulempet av de andre debattantene, men er selv plettfri * Det er ubegripelig at andre angriper mine argumenter * Det er umulig å forstå hvorfor de andre ikke blir utvist av moderatorene * De som hevder noe annet enn meg lider antagelig av en sykdom på hjernen

Det fins en diagnose for dette.

2
sanila [sitat…] Jo det er nemlig særdeles viktig, som jeg skrev tidligere , da du skrev det samme. Inklusive noe av forklaringen. Fordi ellers er all kommunikasjon umulig, noe nordmenn ik...

Hva angår klima debatten. er den så begrenset i sin forståelse. Dels fordi folk her kun har to knapper, for eller i mott.

Det finnes mange forskjellige meninger, men det oppfattes ofte som to. Jeg er ikke til enhver tid enig med mine "meningsfeller", men det er ikke min plikt til å sette noen av dem på plass. Mange av mine "meningsmotstandere" har faktisk forlangt at jeg skal gjøre det.

Nå er det ikke derfor jeg deltar i debatten. Jeg startet på denne siden for å få litt greie på klimarelaterte saker. I den forbindelse publiserte jeg noe en modell som fikk mine meningsmotstandere til å gå amok. Det var da jeg fant ut at sannheten skal ikke vises den skal skjules, og det for enhver pris. Jeg har lært svært mye. Det viktigste jeg har lært er å sjekke dataene og hva de forteller. Ikke hva denne 97% religionen forteller meg.

Kommer det "fakta" fra klimafronten f.eks. IPCC med sine tilbedere så er det en vedtatt sannhet som ikke trengs å bevises, de er som sagt 97% enig. Kommer det "fakta" fra den skeptiske siden så er det løgn og bedrag selv om det dokumenteres, for det eksisterer ingen som kan dette i følge de 97%.

De 97% stammer fra en undersøkelse men svært manipulerte plukket data fra en mystisk undersøkelse som titusenvis av forskere ble spammet ned i en emailkampanje i senesatt av dr. cooc SKS.

2

Et av bevisene for at vår tids globale oppvarming vanskelig kan forklares med økt solinnstråling (ved sterkere sol og/eller mindre skyer) er den observerte endringen i forskjellen mellom døgnets maksimums- og minimumstemperatur (kalles diurnal temperature range på engelsk og forkortes ofte til DTR, som jeg vi bruke heretter).

En soldrevet global oppvarming vil gi økt DTR (globalt). Dette følger direkte av oppvarmingen kommer i form av mer intens sol som selvsagt kun har effekt på dagtid når solen skinner. Ergo, er det solen som driver vår tids globale oppvarming slik mange klimaskeptikere hevder, så bør vi forvente å se DTR har økt i samme periode. Men det gjør vi ikke:

Det er publisert et høyt antall studier/målinger av hvordan DTR har endret fra 1950-tallet frem til i dag. Her er kun et lite utvalg av dem. Det er et solid empirisk grunnlag for å hevde at DTR har minket siden 1950-tallet til i dag.

Disse studiene taler midt imot klimaskeptikerens påstander om at det er sola som har skapt den observerte globale oppvarmingen siden 50-tallet. Derimot er det lett å forklare den observerte DTR-endringen med drivhusforklaringen fordi økt drivhuseffekt vil forventes å gi redusert DTR. Disse studiene er derfor å regne som empiriske beviser som taler for AGW og som taler mot at det er økt solinnstråling som varmer oss opp, slik at for meg er denne observerte reduksjonen i DTR en viktig årsak til at jeg ikke tror på klimaskeptikernes påstander om at det er sola som har skapt vår tids globale oppvarming.

For ordens skyld skal det opplyses at det er ikke bare klimagassnivået i atmosfæren og solas intensitet som påvirker DTR. Det er en rekke andre faktorer som også kan påvirker DTR. Se f.eks. fra siste avsnitt på side 405 til første avsnitt side 406 for en diskusjon av slike faktorer. Det er derfor ikke en absolutt korrelasjon mellom DTR og økt drivhuseffekt, og det fins betydelige regionale variasjoner i DTR som til og med kan gå i motsatt retning.

Dette betyr imidlertid ikke at man kan lukke øynene for det faktum at det er observert og målt en reduksjon i DTR (globalt snitt) under vår tids globale oppvarming. Dette er et (av flere) empirisk bevis for AGW samme hvor mye "klimaskeptikere" måtte nekte for det.

1

De aller fleste som gidder å sette seg inn i denne saken og forsøker selv å forstå hva disse bevisene er, kommer frem til at bevisene for AGW er så omfattende og overbevisende at det kan ikke innen rimelighetens grenser betviles at våre klimagassutslipp er årsaken til dagens globale oppvarming og at vi derfor må slutte å slippe ut klimagasser FØR den globale oppvarmingen blir farlig sterk.

Min opplevelse er motsatt. De aller fleste jeg har møtt som har satt seg inn i denne saken er sterkt kritisk til hypotesen. Hypotesen om Katastrofal Menneskeskapt Global Oppvarming er falsifisert så mange ganger at de aller fleste av oss har mistet tellingen.

Det er to ting som du og dine medaktivister drar frem. Det er de berømte (men akk så falsifisert) 97% og modeller.

Tegneren og forfatteren bak Dilbert, Scott Adams har kommet med en utfordring til deg og dine:

Climate Science Challenge. Find a scientist -- just one -- who says the climate prediction models are credible: bit.ly/2hNEFHD

1

Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene uten at en eller flere av forumets faste "klimaskeptikere" serverer besvergelsen om at det fins ingen beviser eller empirisk belegg for at dagens globale oppvarming skyldes våre klimagassutslipp.

At det mangler empiri er helt riktig. Dere henviser til naturvitenskap.

Hypoteser i naturvitenskapen som mangler empiri - er fortsatt en hypotese.

Hvis dere synes dette er ubehagelig må dere slutte å henvise til naturvitenskapen, velg da heller feks tro, religion eller kommunisme. Noe annet må det i hvertfall være, for naturvitenskap er det ikke.

Ellers kan jeg forsikre deg om at de fleste av oss er opptatt av ytringsfrihet og respekt for andre. Noe du åpenbart ikke støtter.

1

Et annet empirisk bevis som sterkt indikerer at det er økt drivhuseffekt som står bak vår tids globale oppvarming er målingene av jordklodens lysskinn og solas innstråling i øvre atmosfære.

Siden jordkloden svever i et vakuum (verdensrommet) kan den kun endre global middeltemperatur dersom det oppstår en ubalanse i menge varme i form av lys som forlater jordkloden (jordas utstråling/lysskinn) og mengde varme i form av lys som kommer inn til jorda (solas innstråling).

Siden 1970-tallet har NASA og andre sendt opp satellitter som måler hvor mye lys som kommer inn til jordkloden (solas innstråling) og jordklodens utstråling (lysskinn). Det er lettere sagt enn gjort å utføre slike målinger over lang tid, og disse måleprogrammene har vært belemret med mye usikkerhet og motstridende resultater. Dette ser imidlertid ut til å være et løst problem. Her er i alle fall to rimelig ferske publikasjoner som rapporterer om det. Disse studiene finner at jordkloden har en ubalanse i energiregnskapet (ved øvre atmosfære) på rundt en halv W/m2.

Dette overskuddet av varme inn til jordkloden må gjøre av seg en plass på jordkloden. Denne plassen er stort sett havet, det tar opp godt over 90 % av varmen fra den globale oppvarmingen. Vi kan derfor verifisere satellittmålingene av øvre atmosfæres strålingsbalanse med å sammenligne opp mot hvor mye varme som akkumuleres per tidsenhet i havet. Dette er også målt systematisk i mange år. Disse målingene presenteres her (se figur 1 og 2), og de viser at havene våre har mottatt en varmestrøm som også utgjør omtrent 0.5 W/m2 så godt som uavbrutt siden tidlig 1970-tall.

Når havet blir varmere vil det utvide seg. Ved å måle hvor raskt havet stiger kan man regne ut hvor mye varme som er gått ned i vannmassene (må trekke fra bidrag fra smeltet is og effekter fra landheving etc.). Dette er og selvsagt gjort, det har i mange år svevet satellitter som måler havstanden, og de finner (se figur 5) at havnivået har økt nesten uavbrutt i samme periode med an hastighet som også tilsvarer en varmeakkumulering rundt 0.5 W/m2.

Vi har m.a.o. 3 uavhengige måleserier som alle finner at jordkloden har blitt varmet opp tilnærmet konstant med en hastighet tilsvarende 0,5 W/m2 ubalanse i jordas energibalanse mot verdensrommet siden 1970-tallet helt opp til i dag. Det er derfor ingen tvil om at den globale oppvarmingen har pågått med jevnt styrke over de siste 45 årene (det har ikke vært noen pause etter årtusenskiftet slik mange tror).

Disse målingene sier kun at det pågår en global oppvarming, de kan ikke brukes som sådan til å fastslå hvorfor har denne ubalansen i øvre atmosfæres strålingsbalanse oppstått. Men det gjør disse målingene. I tillegg til å måle hvor mye lys som stråler ut fra jordkloden han man også målt hvordan frekvensen og intensiteten på dette lyset varierer over tid. Og det man finner er at mengde lys i de frekvensområder som klimagassene CO2, metan og N2O (tre menneskeskapte langlivede klimagasser) er blitt redusert siden 1970-tallet.

Dette er et direkte empirisk bevis for at atmosfæren har fått økt drivhuseffekt i samme periode, her er hvordan en tidligere slik studie fra 2001 ble omtalt av BBC:

"Their findings, reported in the journal Nature, show that less radiation was escaping from Earth to space in 1997 than in 1970. It means the gases are being kept in the atmosphere, and are trapping the Sun's heat."

Studien finner du her.

Til sammen danner disse måleresultatene et robust empirisk bevis for at jordkloden over de siste 30 - 40 årene har blitt varmet opp som følge av en forsterket drivhuseffekt skapt av økende nivåer av CO2, KFK og metan.

Vi har målt at jordas varmebalanse i øvre atmosfære er forskjøvet til global oppvarming, at denne varmen samles opp av havet, og at årsaken til denne oppvarmingen skyldes redusert varmetap fra jordkloden grunnet økte nivåer av menneskeskapte klimagasser.

Den som hevder at det fins ingen empiriske bevis eller belegg for å hevde at CO2-utslippene lager en global oppvarming snakker ut fra ren uvitenhet. Det er en seriøst misforstått påstand.

1
trondhjem Et annet empirisk bevis som sterkt indikerer at det er økt drivhuseffekt som står bak vår tids globale oppvarming er målingene av jordklodens lysskinn og solas innstråling i øvre a...

Det er derfor ingen tvil om at den globale oppvarmingen har pågått med jevnt styrke over de siste 45 årene (det har ikke vært noen pause etter årtusenskiftet slik mange tror).

Artig! Er pausen borte nå igjen? Hvor mange ganger har du og dine bevist at den ikke finnes, motbevist at den finnes eller bare nektet for at den noen gang har eksistert?

Og plager det dg ikke et dugg at CO2 økningen har vært jevn i hele perioden, mens temperaturene har steget i samme takt, jevnt og trutt helt siden den lille istiden?

1
frankolainen [sitat…] Artig! Er pausen borte nå igjen? Hvor mange ganger har du og dine bevist at den ikke finnes, motbevist at den finnes eller bare nektet for at den noen gang har eksistert?...

Artig!

Forklar meg gjerne hvordan vi kan måle en jevn akkumulering av varme i havene og samtidig jevn havnivåstigning dersom den globale oppvarmingen tok seg en pause i en 10-15 år slik du og mange andre klimauvitende insisterer på å tro?

1
trondhjem [sitat…] Forklar meg gjerne hvordan vi kan måle en jevn akkumulering av varme i havene og samtidig jevn havnivåstigning dersom den globale oppvarmingen tok seg en pause i en 10-15...

Forklar meg gjerne hvordan vi kan måle en jevn akkumulering av varme i havene

Vi kan jo ta en pause her (pun intended).

Jevn havnivåstigning? Skulle ikke hele verden drukne som følge av denne menneskeskapte globale oppvarmingen? Burde ikke havstigningen akselerert? Og feilmarginene når du skal måle gjennomsnittstemperaturen i noe så substansielt som Havet, overgår den såkalte "akkumuleringen" mange ganger om.

Så jeg kan konkludere med at pausen som ikke fins er borte igjen?

1
frankolainen [sitat…] Vi kan jo ta en pause her (pun intended). Jevn havnivåstigning? Skulle ikke hele verden drukne som følge av denne menneskeskapte globale oppvarmingen? Burde ikke havstigni...

Jevn havnivåstigning?

Jeg har gitt deg kurvene over målt havstigning og varmeinnhold. Disse målingene viser en jevn stigning siden 1970-tallet.

Om du ikke vil forholde deg til dette faktum kan du like godt la være å svare i denne tråden. Jeg gidder ikke forholde meg til meninger fra folk som er faktaresistente.

1
frankolainen Javel? Hva er det du påstår som er feil? Har vi ikke hatt noen økning i atmosfærenens CO2 konsentrasjon?

Hva er det du påstår som er feil? Har vi ikke hatt noen økning i atmosfærenens CO2 konsentrasjon?

Det som er feil i ditt utsagn er dette; "mens temperaturene har steget i samme takt, jevnt og trutt helt siden den lille istiden"

Den lille istid tok slutt på midten av 1800-tallet, og temperaturen begynte ikke stige særlig før mellomkrigstiden, så tok oppvarmingen en 40-års pause (reell pause, og ikke en artefakt av ENSO-syklusen), for så i stige uavbrutt siden tidlig 70-tall til nå.

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif

1
trondhjem Et annet empirisk bevis som sterkt indikerer at det er økt drivhuseffekt som står bak vår tids globale oppvarming er målingene av jordklodens lysskinn og solas innstråling i øvre a...

Til sammen danner disse måleresultatene et robust empirisk bevis for at jordkloden over de siste 30 - 40 årene har blitt varmet opp som følge av en forsterket drivhuseffekt skapt av økende nivåer av CO2, KFK og metan.

Robust empirisk bevis? Du henviser til at varmeinneholdet i havmassene har økt.

Det er kun solen som kan varme havmassene, sett bort ifra tusendels grader som kan komme fra klimagasser. Det finnes ikke en publikasjon som støtter din antagelse eller tro.

Det er imidlertidlig observert mere solinnstråling pga mindre skydekke fra og med midten av 70 tallet.

1

Lignende innlegg

Vitenskap audunbolseth Publisert

Hjerne-skruer 2

Som mennesker missliker løven sterkt eMbli kalt et dyr. Den er jo en løve. Menneske har fire hjerner. Mellom dem ligger "MUREN." Den skiller mellom godt og vondt. Mellom krig og fred. Mello...
1
0 svar
Vitenskap audunbolseth Siste svar

"Hjerne-skruer" 1

Inpulsivitet er som en skive ost uten brød. Man blir aldri mett. En vis mann sier aldri at han er vis. Det er derfor han kalles vis. Fortiden er et produkt av fremtiden. Et barn har ingen tids...
1
3 svar
Miljø og Klima Grubles Siste svar

Ta vare på klimaet

Dessverre er ikke alle like interessert i å bidra til et godt klima, eller de er usikre på hva de kan gjøre. Her kan man lese både hva som er bra for klimaet, hva man ikke bør gjøre, samt konsekvensen...
1
7 svar

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
35 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Laster...