Miljø og Klima

Langveg

Resultat av miljøgalenskap

Volkswagen må betala tilsvarande 36 milliardar kroner for "miljøjuks". Meiningslause utsleppsgrenser gjorde at fabrikken fiksa på målingane for å kunne få dieselbilane til å fungera som bilar og ikkje som somletog - og desse utsleppa har truleg null å seia når det gjeld å skada "miljøet". Kor mykje dill skal ein vera vitne til før miljøfantastane legg inn årene? Trudde ein hadde fått nok med sirkuset kring omsetnad av utsleppskvotar. Vi vil nok diverre få sjå enda meir rart før den nye istida kjem.

2
38 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Jeg vet ikke hva NOx utgjør som miljøtrussel, det har jeg ikke satt meg inn i og jeg kommer neppe til å gjøre det. Nå har det seg sånn at de fleste land setter sine avgifter i forbindelse med utslipp m.m. Jeg er av den oppfatning at VW har jukset og bør straffes for dette. Hvis man er motstander av NOX avgiften så bør dette tas opp på det politiske planet, man kan ikke tillate at noen tar seg til rette og kjører sine egne løp.

Når det er sagt så har vi avgifter her til lands som ser ikke ut til å gjelde alle. EL-bilistene slipper absolutt alt av avgifter og blir faktisk belønnet med subsidier. Denne politikken burde vært tatt opp for lenge siden for make til urettferdighet mangler historisk sidestykke. En kan bare lure på hvorfor denne galskapen for lov til å blomstre videre. Totalt sett har EL-bilen vel så mye CO2 utslipp som vanlige biler når man tar med produksjon av biler og batterier. Nå som vi vektlegger å skattelegge CO2 utslipp så burde også EL-bilistene betale sin del av kaka. Det er ikke mer enn rett og rimelig. Jeg kommer til å stemme det partiet som tør å stå opp i mot denne urettferdige behandlingen.

2
Slettet-U75CDW

Pål Steigan skriv i sin interessante kommentar om USAs komande strategiske valg at USA går til handelskrig mot Europa: USAs krav til EU om å drive en sanksjonspolitikk mot Russland har skadet selskaper i Europa som USAs korporasjoner er i konkurranse med. Bøtlegging av Volkswagen for manipulasjon med utslippstester må også oppfattes som en form for økonomisk krigføring til fordel for USAs bilindustri.

1

USA er det opprinnelige bil-landet, der massebilismen startet. De fikk merke medaljens bakside, med byer som ble innhyllet i SMOG, mange ti-år før andre nasjoner. USA har følgelig også vært i front med å gjennomføre tiltak, som innføring av katalysator og fjerning av bly i bensinen, for å redusere skadevirkningene

VW har jukset for å oppnå høye salgstall og ble avslørt. Jukset har også pågått helt siden 1980 tallet med reklamekampanjer for sine golf dieselbiler som ble framstilt som miljøvennlige. Jukset er det det samme som en regnskapsfører pynter på tallene i regnskapet, en idrettsutøver doper seg for å vinne eller en sjakkspiller bruker computer for å finne de beste trekkene.

At det var en europeisk fabrikant som har jukset er ikke overraskende. I EU området har myndighetene hatt en klokkertro på at fabrikanter selv kan dokumentere alt mulig uten etterprøving av uavhengige instanser.

1

Volkswagen må betala tilsvarande 36 milliardar kroner for "miljøjuks".

Det er velkjent at NO2, en avgass som dieselmotorer lager mye mer av enn bensinmotorer, har en rekke helseeffekter. Denne gassen skader folk i ganske små mengder ved langvarig eksponering.

For å redusere dette helseproblemet har de fleste land innført utslippsbegrensninger av NO2 fra bileksos fordi denne eksosen slippes ut i folks boområder og gir langvarig eksponering for de som bor der.

Volkswagen er avslørt, og har rett ut innrømt, at de med overlegg har jukset med utslippstallene for sine biler for å tilfredsstille myndighetenes utslippskrav. Volkswagens dieselmotorer lager under normal drift mange ganger mer NO2 enn hva Volkswagens manipulerte testprosedyrer viser at de lager.

Dette betyr at Volkswagen har gitt blaffen i helseproblematikken som denne gassen lager og lurt myndighetene som får økte utgifter på helsebudsjettet og deres kunder og andre folk som blir påført helseplager de ville sluppet unna om Volkswagens motorer hadde holdt hva de lovet.

At amerikanske myndigheter reagerer med heftige bøter og sikter de ansvarlige i Volkswagens ledelse er derfor helt på sin plass etter mitt syn. Det man bør stille spørsmålstegn ved er hvorfor reagerer ingen europeiske myndigheter med straffetiltak overfor selskapet og de i ledelsen som er ansvarlige for dette jukset?

Vårt land har f.eks. tapt store inntekter ved at bilavgiftene er blitt beregnet for lavt grunnet dette jukset og ved at mange personer har fått behov for helsehjelp og blitt arbeidsuføre grunnet høye NO2-nivåer i tettbebygde områder som følge av at dieselbilandelen gikk til værs. Hvorfor slipper bilbransjen å stå til ansvar for dette?

1
Slettet-U75CDW Pål Steigan skriv i sin interessante kommentar om USAs komande strategiske valg at USA går til handelskrig mot Europa: USAs krav til EU om å drive en sanksjonspolitikk mot Russland...

Bøtlegging av Volkswagen for manipulasjon med utslippstester må også oppfattes som en form for økonomisk krigføring til fordel for USAs bilindustri.

Det er nok den eigenlege forklaringa. Bilindustrien i Sambandstatane var komne i bakleksa når det galdt å tevla med VW-b ilar og så tok ein til "miljøet".

1

og desse utsleppa har truleg null å seia når det gjeld å skada "miljøet".

Uansett hva man måtte mene om været, så er det til stor skade for luften, du innånder.

Dessuten er juks, juks. Hvilket det naturligvis er, når man selger noe unner falske flagg.

1
Langveg [sitat…] Juks kan få ulike konsekvensar. I dette tilfellet er vel 36 milliardar kroner i meste laget å betala. Eller meiner du det er heilt i sin orden?

Ja Juks kan det, og i dette tilfelle handler det både om den luft du. innånder, jordens befolkning vel at merke. Men det betyr mindre når man sitter i lite Norge. Ikke sant.

Juks av så store konserner, som folk nødvendigvis må ha tillit til selger det de gir seg ut for. ( det handler om tillit ). Må nødvendigvis straffes, og betale for slikt.

En verden ledet , av juks og løgn. Er ingen tjent med.

Det er ikke noen liten l butikk der er tale om, så man kan ikke gi de bare en liten fake bot. Slikt må nødvendigvis stå i forhold til , tja hva tror du.

I Dk , er farts bøter i øvrig regulert etter måneds inntekt , det er smart. Synes nå jeg.

1
sanila Ja Juks kan det, og i dette tilfelle handler det både om den luft du. innånder, jordens befolkning vel at merke. Men det betyr mindre når man sitter i lite Norge. Ikke sant. Juks a...

Rein moralisme. Folk andar inn reinare luft enn på fleire hundre år. Tenk berre på korleis lufta var i London og andre stader stader under den industrielle revolusjonen som vel aldri hadde fått lov til å utvikla seg hadde det stått til den typen "miljøvernarar" vi har i dag. Dei hadde vel ynskt å halda fram med primitivt, "naturleg" liv, med vedfyring og anna ureining. Dagens miljøvernarar nyter godt av den industrielle revolusjonen, bensin- og dieselmotorars arbeid, men av ein eller annan merkeleg grunn mislikar dei det meste av det som sivilisasjonen har gjevi oss av gode: eit komfortabelt og lengre liv. VW-dieselmotarar forkortar ikkje det med eitt sekund. Kulda i Europa nett no har hittil teki livet av eit 70-tal personar som har levd i primitive tilhøve utan den moderne sivilisasjonens gode. Bruk heller moralismen din på det!

1
Langveg Rein moralisme. Folk andar inn reinare luft enn på fleire hundre år. Tenk berre på korleis lufta var i London og andre stader stader under den industrielle revolusjonen som vel ald...

Rein moralisme. Folk andar inn reinare luft enn på fleire hundre år

Jordkloden i er større enn vesten, hvilket var poenget. Som du ikke tok. Når man sitter trygt på baken sin og klør seg på vommen i Norge, kan det jo være vanskelig at få med seg. Om det er mangle på vilje, eller forstand er så spørsmålet.-

Vesten har i høy grad "eksportert" den forurensene, del av sitt alt for store forbruk, til andre lande. uten at at sikre seg at det blir gjort på miljømessig forsvarligvis, Det er billigere slikt, men dyrt i lengden.

Det gjelder naturligvis ikke bare luft, men også vann. og jord.

1
Langveg Rein moralisme. Folk andar inn reinare luft enn på fleire hundre år. Tenk berre på korleis lufta var i London og andre stader stader under den industrielle revolusjonen som vel ald...

Kulda i Europa nett no har hittil teki livet av eit 70-tal personar som har levd i primitive tilhøve utan den moderne sivilisasjonens gode. Bruk heller moralismen din på det

Jeg er helt enig i at fordelingen av goder i verden er feil. Men det var muligvis ikke det du mente.

At store konserner der tjener stygt på lureri. skal betale for det. Det kunne passe komme noen der trenger det til gode.

Det er fult mulig at ha flere baller i luften, og ikke bare være opptatt , av sin egen bil og bekvemmelighet.

¨

1
sanila [sitat…] Jordkloden i er større enn vesten, hvilket var poenget. Som du ikke tok. Når man sitter trygt på baken sin og klør seg på vommen i Norge, kan det jo være vanskelig at få m...

Jordkloden i er større enn vesten, hvilket var poenget.

Slett ikkje, her dreier det seg om amerikanske - og låtterleg låge - utsleppsgrenser, ikkje om ureining andre stader i verda. At du ikkje ser at dei amerikanske reglane har eit sterkt element av proteksjonisme og lite med ekte miljøvern å gjera, må vera ditt problem.

1

Kor mykje dill skal ein vera vitne til før miljøfantastane legg inn årene? Trudde ein hadde fått nok med sirkuset kring omsetnad av utsleppskvotar. Vi vil nok diverre få sjå enda meir rart før den nye istida kjem.

Nederland har vedtatt å forby salg av diesel- og bensinbiler i 2025.

1
Slettet-U75CDW

Volkswagen var på kundenes side. Selskapet sørget for at bilene ble billigere, med mindre avgifter. De som tapte inntekter, var staten og politikerne – folkets fiender.

1
frankolainen [sitat…] På hvilken måte har kundene lidd noen overlast i denne saken?

Skal man ikke kunne stole på , at det man kjøper er det det gir seg ut for, og det salgs talen sier??

Går forurensning ut over, alle?

Hvordan er det nå, jeg så en overskrift med forbud for kjørsel med diesel biler en periode nå, på grunn forurensning, hvorfor tror du man gjør slikt?

http://www.abcnyheter.no/motor/2017/01/15/195270701/dieselforbud-i-oslo-fra-tirsdag

1
sanila Skal man ikke kunne stole på , at det man kjøper er det det gir seg ut for, og det salgs talen sier?? Går forurensning ut over, alle? Hvordan er det nå, jeg så en overskrift med fo...

Hvordan er det nå, jeg så en overskrift med forbud for kjørsel med diesel biler en periode nå, på grunn forurensning, hvorfor tror du man gjør slikt?

Transportøk. imnsitutt vedgår at dei ikkje har forsking som syner effekten av eit slikt "anstaltmakeri". No er eg redd dei lagar fasit på førehand og kunngjer etterpå at ureininga gjekk monleg ned. Det vert triksa med alt i desse tider.

1
sanila Skal man ikke kunne stole på , at det man kjøper er det det gir seg ut for, og det salgs talen sier?? Går forurensning ut over, alle? Hvordan er det nå, jeg så en overskrift med fo...

Hvordan er det nå, jeg så en overskrift med forbud for kjørsel med diesel biler en periode nå, på grunn forurensning, hvorfor tror du man gjør slikt?

Hvorfor JEG tror de gjør dette?

Ren symbolpolitikk fra vannmelonene MDG. Blodrøde på innsiden, og så grønne på utsiden.

Dersom Miljøpartiet De Gale brydde seg om forurensing, så kunne de for eksempel vasket veiene litt oftere, eller lagt forbud mot vedfyring noen dager.

1
Langveg [sitat…] Transportøk. imnsitutt vedgår at dei ikkje har forsking som syner effekten av eit slikt "anstaltmakeri". No er eg redd dei lagar fasit på førehand og kunngjer etterpå at u...

Det vert triksa med alt i desse tider

Jeg tror neppe det er noe nytt at der juges og bedrages. å det retferdiggjør heller ikke det der blir gjort i dag.

Men klart at folk der evt juger og trikser mye, og synes de personlig har gavn av det, og ikke bryr seg om verken helheten eller andre. De forsvare slikt.

1

Lignende innlegg

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
27 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Laster...