Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Er det det førindustriellle CO2-nivået på 250 ppm som er det ideelle mht planetens klima og plantevekst?

Mange av dette forumets AGW-tilhengere mener nok det, men er det logisk? Gjennom historien har CO2-nivået variert og til tider vært mye høyere enn dagens nivå.

At høyere CO2-nivå gir større plantevekst og bedre vilkår for jorbruk og økt matproduksjon er vel dokumentert.

For meg er det ulogisk og vanskelig å forstå at en økning fra det ganske lave nivået på 250 ppt i 1850 skal være noe problem. Demoniseringen av livets gass er uheldig.

Så altså, hva er det optimale CO2-nivået?

2
34 svar

34 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

ostgote

Er det det førindustriellle CO2-nivået på 250 ppm som er det ideelle mht planetens klima og plantevekst?

Det er noe lavt. Plantelivet var strengt tatt sulteforet med så lavet CO2 nivå som 250 ppm. Verdien er nærmere en nedre tålegrense enn en øvre tålegrense. Temperaturen på kloden bør være så høy at nye istider, små istider og kuldeperioder kan unngås. Lavere temperatur på et par grader er en langt alvorligere trussel enn en høyere temperatur på et par grader.

2

TomPadang

Når man leser enkelte sider, må man riste på hodet: http://www.sciencealert.com/earth-s-co2-levels-just-permanently-crossed-a-really-scary-threshold Endetiden er nær!

Disse som skriver dette forklarer ikke at kloden historisk har hatt ti ganger så høye nivåer, og livet overlevde med glans.

1

trondhjem

Disse som skriver dette forklarer ikke at kloden historisk har hatt ti ganger så høye nivåer, og livet overlevde med glans.

Det er to årsaker til det.

Alle arter som hadde en fysiologi (biokjemisk regulering/prosesser) tilpasset til datidens klima og høye karboninnhold er for lengst dødd ut. For dagens arter er en slik verden en svært fremmed og ugjestmild verden.

Overgangen fra den gangens høye CO2-nivå og varme klima til dagens istidsklima har tatt 50 millioner år. Det er langsomt nok til at evolusjonen holder følge med endringene slik at livet på jorda til enhver tid er tilpasset gjeldende livsbetingelser og klimaregime.

Nå skaper vi mennesker en tilsvarende sterk overgang den andre veien i løpet av noen århundrer om vi ikke faser ut bruken av fossil energi lenge før reservene er tomme. Det er en alt for rask endring til at evolusjonen kan henge med, og gjør at dagens arter blir utilpass og fremmedgjort fra sitt levemiljø.

Den enorme koralldøden denne sommer er et vitnesbyrd om hva vi har i vente om jordas arter blir for utilpass endringene i levemiljøet som følger av den globale oppvarmingen (og andre endringer så som miljøgifter, rovfiske osv.). Derfor gjelder det å stanse klimagassutslippene før vi ødelegger vårt eget eksistensgrunnlag.

1

SjatH

Det er langsomt nok til at evolusjonen holder følge med endringene slik at livet på jorda til enhver tid er tilpasset gjeldende livsbetingelser og klimaregime.

Evolusjon er nok ikke en så langsom og usynlig prosess likevel, merk spesielt begrepet "genetisk mangfold" og dets betydning i den evolusjonen som faktisk skjer kontinuerlig.

1

arnekk

Naturen regulerer CO2 innholdet i luften hele tiden. Man skryter at regnskogen er verdens lunger men gammel regnskog er kun et deponi fordi alt som faller ned på skogbunnen blir igjen tilbakeført som CO2 og litt metan.

Det er havet som er det store CO2 deponiet der kalkdeponering foregår hele tiden av alger, skalldyr, reker og krabber. Kalkstein som der finnes av i milliarder av tonn viser hvordan reguleringen av karbondioksid omformes til stein over tid godt hjulpet av levende vesen i havet.

1

trondhjem

Naturen regulerer CO2 innholdet i luften hele tiden.

Det gjør den.

Men det betyr ikke at menneskets opptak av nesten 10 milliarder tonn fossilt karbon fra jordskorpa som omdannes til nesten 37 milliarder tonn CO2 ut i atmosfæren hvert eneste år er uten betydning.

For å sette tallet 10 milliarder tonn/år i perspektiv, så er den samlede mengde karbon i alt liv på jordkloden, planter og dyr til lands og til vanns, anslått til å være ca. 500 milliarder tonn. Det tar m.a.o. kun 50 år med dagens olje, kull og gassforbruk å tilføre naturens karbonkretsløp like mye nytt karbon som det finnes i alt liv på jorda!

Denne karbonstrømmen er anslått å være ca. 100 ganger større en utslippene fra alle verdens vulkaner. Menneskets forbruk av fossilt karbon er selv i geologisk forstand gigantisk. Denne strømmen av fossilt karbon fra jordskorpa vil fordele seg på jordas overflate:

Noe av det vil tas opp av planter (skog, alger etc.). CO2 har en gjødslingseffekt. Dette karbonet endrer balansen i verdens økosystemer. Noe vil tas opp av atmosfæren og forsterke dens drivhuseffekt. Noe vil tas opp av havet og endre de kjemiske likevektene i en rekke geokjemiske og biokjemiske prosesser i havene.

Jeg synes det er hårreisende naivt og uansvarlig å avfeie problematikken rundt denne strømmen av fossilt karbon slik den jevne klimaskeptiker gjør. Med hvilken rett og kunnskap kan dere være så sikre på at alt dette karbonet ikke er farlig?

1

frankolainen

Med hvilken rett og kunnskap kan dere være så sikre på at alt dette karbonet ikke er farlig?

Hva med noe så enkelt som å vise til en observasjon av en negativ konsekvens av dette "problemet"?

Du kan ikke vise til noen negative effekter sier du? Bare positive?

Ja, men da burde vi vel være ferdige med denne diskusjonen?

1

la1goa

Denne karbonstrømmen er anslått å være ca. 100 ganger større en utslippene fra alle verdens vulkaner.

<a name="_GoBack"></a>

<a name="_GoBack"></a>Den anslåtte verdien befinner seg helt i ytterkanten av hva som er mulig å komme. Tipper dette er satt fram av forskere som ikke har giddet å ta seg bryet med å sjekke den geologiske historien igjennom tidene, men har heller latt seg blede av "dagens klimastatus". Ellers er det som vanlig en som har tatt seg friheten med en fransk en.

1

BorisA

Javel, er litt overrasket over at akkurat du mener dette. Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er det evinnelige maset fra AGW-gjengen om at vi må reduserere våre CO2-utslipp for at ikke CO2-nivået ikke skal bli for høyt. Og jeg har faktisk fått det inntrykket at du tilhørte den gruppen.

Jeg er ikke uten videre enig med deg i at ikke CO2-nivået betyr noe som helst for jordkloden. Dagens nivå på 400 ppm er mye gunstigere mht til plantevekst og matproduksjon enn 1850-nivået på 250 ppm.

Det er ikke uten grunn at bøndene pumper inn livets gass i drivhusene for å øke matproduksjonen.

1

la1goa

Så altså, hva er det optimale CO2-nivået?

Jo mer jo bedre.... Planter gror og planter er som kjent mat. Jeg ser null problem med å 2-4 doble dagens verdier.

1

ramses2k

Mulig du ikke ser det men det finnes heldigvis folk som ser bedre etter:

"A study of humans exposed in 2.5 hour sessions demonstrated significant effects on cognitive abilities at concentrations as low as 0.1% (1000ppm) CO2 likely due to CO2 induced increases in cerebral blood flow.[101] Another study observed a decline in basic activity level and information usage at 1000 ppm, when compared to 500 ppm.[102]"

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide#Below_1.25

2

la1goa

Mulig du ikke ser det men det finnes heldigvis folk som ser bedre etter:

Jeg ser ingen problemer med høye CO2 konsentrasjoner, men jeg ser problemer med de som lager problemer basert på myter. Vi har gjennomført CO2 målinger med måleutstyr kalibrert etter kalibreringsgasser. Resultatet var oppsiktsvekkende, nærmere bestemt latterlige. Mange folk fikk hodepine av tilnærmet ren luft andre igjen merket ingenting selv om verdiene var skyhøye. Det mest oppsiktsvekkende var at det kunne virke som om instrumentene gikk etter høyvekta på Moss. Et av kontorene ble frikjent med resultatet rundt på 300 ppm.

For å si det på en annen måte, det finnes folk som ikke tåler hverken gulrøtter.

2

fargerik

Menneskelig aktivitet har ingen innvirkning, derfor er det bare helt meningsløst å snakke om at noen andre enn naturen skal kunne doble eller firedoble dagens verdier.

Dette forandrer seg, og mennesket kan ikke gjøre noe.

Du forstår jo det selv, at menneskelig aktivitet ikke kan hverken øke eller senke innholdet av CO2?

Dersom naturen firedobler, er dt bare sånn det er.

1

la1goa

Dette forandrer seg, og mennesket kan ikke gjøre noe.

Huff da, jeg beklager at ordlyden ble litt feil. Riktig ordlyd burde ha vært: Jeg ser null problem med 2-4 dobbelt av dagens verdi.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...