la1goa [sitat…] Du vet lite. Du skjønner det Trondhjem, jeg tror ikke. Jeg vet at verden må pr. d.d. fyre opp en del kull for å få hjulene til å gå rundt. Det må den enten du liker det el...

Du skjønner det Trondhjem, jeg tror ikke. Jeg vet at verden må pr. d.d. fyre opp en del kull for å få hjulene til å gå rundt.

Ikke bare kull...men masser av olje, trenger vi, og det i ganske mange tiår framover.......for å holde hjulene i gang. Billig er det også, i forhold til de forslag for grønn energi som lanseres. Effektiviteten på den grønne energien er såpass lav, 18-23% mot olje og kull 96%. Så vi blir nok både sotet og oljete på finga en stund enda. Jeg ønsker ikke å betale 2-5kr kw, bare så det er sagt.

2

Ryktene om kullindustriens nære endelikt er sterkt overdrevet.

Energibransjens CO2-utslipp kan i år øke med 1,5 milliarder tonn. Dette vil i såfall være den største årlige økningen noensinne, og det aller meste av økningen kommer fra kull. Både kull og gass er forventet å gå forbi nivåene fra rekordåret 2019.

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/2d7bGB/iea-venter-sterk-oppgang-i-co-utslippene-dette-er-en-alvorlig-advarsel

1
trondhjem [sitat…] Gidder ikke. Har sett samme type argumentasjon mange hundre ganger. Det har i mer enn tretti år vært en bærebjelke for karbonlobbyen å angripe troverdigheten til den fagfe...

Det argumentet er utbrukt. Enhver som åpner øynene ser at klimaet vårt er blitt varmere og villere akkurat slik den fagfellvurderte vitenskapen advarte mot at det ville bli. Det er ikke den som mangler troverdighet her.

Er vel ikke så vanskelig å spå dette med klima? Det er dynamisk, og har endret seg i korte og lange perioder tusenvis av ganger. Jeg spår at verdendelene vil kollidere engang i framtida? Spådom?

Spår også at det i framtida blir allfor mange mennesker her på kloden, og at det kommer en verdenomspennende 3 verdenkrig.

En annen ting er nedhuggingen av regnskogen,den er menneskeskapt.

Noen gjør penger...noen lager avgifter på dette skrotet.

1

Tomme ord, ingen referanser eller dokumentasjon. Null, niks, nada, nothing. Åååå de andre er dumme.... jeg vil ikke leke hvis jeg ikke får det som jeg vil... ååååå

1
Trenberth [sitat…] Når det gjelder de nagtive konsekvensene, så er det kanskje på tide at du angir disse. Jeg har spurt deg om dette mange ganger. Men du har jo ingen verdens ting. Hvorfor s...

Når det gjelder de nagtive konsekvensene, så er det kanskje på tide at du angir disse.

Ingen er så blind som den som ikke vil se.

Det er mange tråder i VGDs arkiv der jeg og andre har lenket opp dokumentasjon på klimarelaterte økninger i en rekke værekstremer. Jeg har mange ganger pekt på disse fakta uten å høste annen respons fra deg og dine likesinnede enn åpen fornektelse av dokumentasjonen. Jeg er av den grunn for lengst ferdig med å forsøke overtale mennesker som aktivt stritter imot kunnskap.

Du får kose deg med ditt orakel Roger Pielke Jr. Han sier akkurat det du ønsker å høre og må jo være troverdig og interessant, ikke sant? Han har forstått det han.

1
trondhjem [sitat…] Gidder ikke. Har sett samme type argumentasjon mange hundre ganger. Det har i mer enn tretti år vært en bærebjelke for karbonlobbyen å angripe troverdigheten til den fagfe...

Klimaet er over de siste tretti årene blitt varmere og varmere og de negative konsekvensene som følger av denne varmen har økt og økt i styrke.

Når det gjelder de nagtive konsekvensene, så er det kanskje på tide at du angir disse. Jeg har spurt deg om dette mange ganger. Men du har jo ingen verdens ting. Hvorfor skriver du noe du ikke kan argumentere for ? Det eneste du skriver, i velkjent Greta stil, er at de andre ikke ser og all de som ikke er enige med meg er dumme.

Pielkes atikkel er særdelse interressant, sett i det lys at han ikke er klimaskeptiker og at han argumenterer for vitenskapelig redelighet. Noe som faktisk er på tide....

1
Trenberth [sitat…] Objektiv og objektivt, vel..... Roger Pielke er ikke klimaskeptiker. Her, gir han ett solid spark til klimavitenskapen: https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2020/01/02...

Anbefaler alle å lese hele artikkelen.

Gidder ikke. Har sett samme type argumentasjon mange hundre ganger.

Det har i mer enn tretti år vært en bærebjelke for karbonlobbyen å angripe troverdigheten til den fagfellevurderte klimavitenskapen. Roger Pielke Jr. er en av dem som i flere tiår har bidratt med å fremstå som overdommer og egenutnevnt klimavitenskapsorakel som "avkler" klimavitenskapen som dårlig og upålitelig.

Like lenge har den globale oppvarmingen gått stikk motsatt vei av det karbonlobbyens vitenskapsalibier (de akademikere som er villige til å fronte klimaskepsisen) hardnakket påstod den kom til å gå. Klimaet er over de siste tretti årene blitt varmere og varmere og de negative konsekvensene som følger av denne varmen har økt og økt i styrke.

Du får finne på noe annet å komme med enn at en eller annen akademiker hevder klimavitenskapen er korrupt. Det argumentet er utbrukt. Enhver som åpner øynene ser at klimaet vårt er blitt varmere og villere akkurat slik den fagfellvurderte vitenskapen advarte mot at det ville bli. Det er ikke den som mangler troverdighet her.

1
trondhjem [sitat…] Det er en vesentlig del av demokratiet at statsmakten fordeles mellom uavhengige statsinstusjoner som gjensidig passer på hverandre for å hindre maktmisbruk. Et ledd i den...

For oss som aksepterer at klimavitenskapen er en objektiv vitenskap som gir sikker kunnskap om sammenhengen mellom klimagassutslipp som følger av petroleumsindustriens produkter og den globale oppvarmingen er det selvsagt at oljepolitiske vedtak kan prøves rettslig

Objektiv og objektivt, vel.....

Roger Pielke er ikke klimaskeptiker. Her, gir han ett solid spark til klimavitenskapen: https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2020/01/02/how-billionaires-tom-steyer-and-michael-bloomberg-corrupted-climate-science/#7009c81d702c

Ett lite utdrag:

"The corruption of climate science has occurred because some of our most important institutions have let us down. The scientific peer review process has failed to catch obvious methodological errors in research papers. Leading scientific assessments have ignored conflicts of interest and adopted flawed methods. The media has been selectively incurious as to the impact of big money on climate advocacy.

This is a story of how wealth and power have corrupted science in pursuit of political goals. Climate change is important, there is no doubt. But the importance of climate change does not mean that we should abandon high standards of scientific integrity. We are going to need good science in the future — so it is best to keep it that way, no matter what cause it is enlisted to support."

Anbefaler alle å lese hele artikkelen.

1
trondhjem [sitat…] Det er en vesentlig del av demokratiet at statsmakten fordeles mellom uavhengige statsinstusjoner som gjensidig passer på hverandre for å hindre maktmisbruk. Et ledd i den...

For klimaskeptikere, dvs. folk som fornekter klimavitenskapens kunnskap

Du starter det nye året med å spre de samme løgnene dine, og din bruk av ordet skeptiker er fortsatt hatprat.

Heldigvis er det flere og flere som får øynene opp for løgnene dine- Jeg spår at 2020 blir enda vanskeligere for dere Klimatullinger enn 2019 var. Klimaløgnen rakner foran øynene på dere.

Hvordan går det med påstanden din i trådstarten egentlig?

Forbruket av kull fortsetter å øke. Heldigvis!

1
RazorBoy Så har høyesterett i Nederland gått inn i rolle som politikere. https://e24.no/energi/i/70Mqm3/miljoeorganisasjon-vant-klimasak-i-nederlandsk-hoeyesterett-eventyrlige-nyheter Beten...

Betenkelig at jurister tar på seg den rollen, da dette er ren politikk og økonomi, som burde være opp til de folkevalgte å avgjøre.

Det er en vesentlig del av demokratiet at statsmakten fordeles mellom uavhengige statsinstusjoner som gjensidig passer på hverandre for å hindre maktmisbruk.

Et ledd i denne fordelingen av statsmakt er at politikerne (både lovgivende og utøvende myndighet) nedfeller i grunnloven en rekke skranker for hva som kan utøves politisk for å sikre folk og samfunn mot politisk maktmisbruk og/eller skadelig uvettig politikkutøvelse uten at velgerne/folket skal få si hva de mener om dette via et valg. Grinnloven kan derfor kun endres ved aboslutt flertall i to stortingsperioder.

For å sikre en uavhengig vurdering av om politiske vedtak ligger innenfor eller utenfor hva grunnloven bestemmer hvor grensene for politikk skal ligge, er det opp til domstolen og den alene å gjøre slike vurderinger. Jeg synes dette er en smart og fornuftig ordning for å sikre oss mot uvettig politikkutøvelse.

En grunnlovsbestemmelse våre folkevalgte har bestemt at politikkutøvelsen skal oppfylle er å ivareta dagens og kommende slekters rett til en levelig jordklode, eller med andre ord; det er forbudt for regjering og storting å utøve politikk som ødelegger naturen i en grad som truer kommende generasjoners rett til et levelig miljø.

For klimaskeptikere, dvs. folk som fornekter klimavitenskapens kunnskap, kan det nok fortone seg merkelig at en domstol skal kunne prøve om norsk petroleumspolitikk er i tråd med grunnlovens miljøparagraf eller ikke.

For oss som aksepterer at klimavitenskapen er en objektiv vitenskap som gir sikker kunnskap om sammenhengen mellom klimagassutslipp som følger av petroleumsindustriens produkter og den globale oppvarmingen er det selvsagt at oljepolitiske vedtak kan prøves rettslig. Jeg håper at lagmannsretten legger til grunn rene klimavitenskapelige/naturfaglige betraktninger av norsk planlagt oljeaktivitet når den avsier dom i klimasøksmålet som Natur og Ungdom har reist. Tingretten sviktet i så måte ved at den la til grunn en politisk bestemt ordning for hvordan bokføre klimagassutslipp som gjør at klimaeffekten av oljen vi tar opp ikke er norske myndigheters ansvar.

Dessverre har jeg ikke mye optimisme om at oljepolitikken til regjeringen og stortinget blir kjent ulovlig. Det er dessverre helt andre hensyn enn klima som teller når det kommer til stykket.

1
RazorBoy Så har høyesterett i Nederland gått inn i rolle som politikere. https://e24.no/energi/i/70Mqm3/miljoeorganisasjon-vant-klimasak-i-nederlandsk-hoeyesterett-eventyrlige-nyheter Beten...

Så har høyesterett i Nederland gått inn i rolle som

Ja, hvilken rolle har høyesterett i Nederland gått inn i?

Greenpeace sier det er en stor seier for dem. Det som egentlig er en stor seier for Kinaimperialismen. Men kanskje er Greenpeace og Kinaimperialismen samme ulla. Norske miljøvernorganisasjoner som setter igang rettsaker for å stoppe norsk oljeproduksjon er også gode redskap for at Kina skal ta over mer og mer kontroll over jordas ressurser.

Det er noe destruktivt i at Greenpeace på den måten prøver å stikke kjepper i hjulene for nederlandsk industri, og et knefall når rettsinstanser tillater det. Det er ihvertfall helt sikkert at utflagging av hollandsk industri gir større globale utslipp. Jeg vil tro at kullkraft i Nederland er renere enn kullkraft i Kina eller Vietnam.

Det mest positive er kanskje at Nederland vil prøve å framskynde sin utvikling av thorium atomkraft. Hvis ikke det også blir stoppet av Greanpeace og nederlandsk høyesteret.

1

"Men det skal sies at for norske selskaper, bl.a Equinor er dommen positiv da det setter fokus på gass som et miljøvennlig alternativ til kull"

Dette viser til fulle viktigheten av å opprettholde den norske gassproduksjonen og endatil øke den framover.

1

Så har høyesterett i Nederland gått inn i rolle som politikere. https://e24.no/energi/i/70Mqm3/miljoeorganisasjon-vant-klimasak-i-nederlandsk-hoeyesterett-eventyrlige-nyheter

Betenkelig at jurister tar på seg den rollen, da dette er ren politikk og økonomi, som burde være opp til de folkevalgte å avgjøre. Men det skal sies at for norske selskaper, bl.a Equinor er dommen positiv da det setter fokus på gass som et miljøvennlig alternativ til kull. Selv Greenpeace innser at det er langt igjen før vindkraft kan dekke hele energibehovet.

1

Hvis vi forstår Trondhjem rett så skal vi ikke bry oss for mye med bruken av kull i Kina og India, da CO2 der er mye snillere enn den som kommer ut i Europa og USA. Det som er vanskelig å forstå er sinnet mot produksjonen av naturgass som er den viktigste årsaken til mindre bruk av kull i Europa og Nord-Amerika.

1
trondhjem [sitat…] Det er ikke lett å bli klok på hva som skjer i Kina. På dene ene siden ser det ut til at sentralmyndighetens politikk om å elektrifisere samfunnet og å bygge ut fornybar e...

er jeg rimelig sikker på at

Spådommene din har vært svært så pålitelige så lang /SARC

Dersom Kina legge ned noe så har de to valg:

1. Billig, pålitelig og tilgjengelig kullkraft

2. Dyre og upålitelige "fornybare" energikilder

hmmm... What to do...

1
swixfantomet [sitat…] Skal man tro Dagbladet så satses det svært intensivt på kullkraft i Kina. Kanskje det ikke er kun antall kraftverk som betyr noe heller, men man må også se på hvor mye de...

Skal man tro Dagbladet så satses det svært intensivt på kullkraft i Kina

Det er ikke lett å bli klok på hva som skjer i Kina.

På dene ene siden ser det ut til at sentralmyndighetens politikk om å elektrifisere samfunnet og å bygge ut fornybar energi (for å bekjempe den sterke luftforurensingen og reduseres Kinas sårbarhet ved avhengighet av importert energi) ligger fast. Kina skal få vesentlig renere luft og bli uavhengig av utenlandsk energi.

På den andre side kommer det meldinger som denne i Dagbladet om at landet fortsetter å bygge ut kullkraftverk i stort tempo. Jeg har også sett meldinger om at kullimporten øker. Det som gjør det ekstra vanskelig å forstå hvorfor de bygger så mye ny kullkraft er det faktum at lastfaktoren på kinesiske kullkraftverk er synkende og er for tiden på bare 48,6 %. De har allerede i drift dobbelt så mange kullkraftverk som de trenger - så hvorfor de planlegger å øke antallet ytterligere er vanskelig å forstå. Den eneste forklaringen jeg ser er at Kina er langt mindre sentralstyrt enn det vi kan få inntrykk av fra Vesten. Det ser ut til at regionale hensyn/politiske myndigheter trumper sentralmyndighetens politikk.

Uansett, siden landet har så stor redundans innen kullkraft og at landet fortsetter å bygge ut fornybar energi i stort tempo er jeg rimelig sikker på at det kommer et rush av nedleggelser av kullkraftverk i landet.

1

Den absolutt største kinesiske involveringen gjelder utbygging av kullkraft i India. 130 gigawatt med kinesiske interesser i 2017, mot total kapasitet 192 gigawatt i hele India.

1

Ryktet om kullindustriens svanesang er nok sterkt overdrevet. Det vil nok bli en helaften på over 30 år før det går så mye ned.

At Kina bytter ut litt kullkraft med kraft fra naturgass har liten betydning, når de satser på kullkraft i Vietnam, Indonesia, Malaysia, Fillippinene, Pakistan og afrikanske land. De vil jo ha overskudd på sine investeringer, og i tillegg eksportere kull. De har kommet i en posisjon der de kan eksportere noe av sin aller skitneste produksjon til land med enda lavere lønninger. Da kan de også puste inn litt renere lluft. Og de kan høste en hallelujastemning fra vestlige miljøaktivister.

1
trondhjem Kullkraft står for ca. 40 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Mange av kraftverkene som lager denne strømmen er gamle og tas ut av produksjon. Du kan derfor ikke se ensidig på an...

Kullkraft står for ca. 40 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Mange av kraftverkene som lager denne strømmen er gamle og tas ut av produksjon.

Du kan derfor ikke se ensidig på antallet kraftverk under konstruksjon/planlegging. Du må se på balansen mellom antallet nye verk som settes i drift og antallet som tas ut av drift. Gjør du det vil du finne at 2018 er det første året på mange tiår at antallet kraftverk i drift sank.

En annen vel så viktig faktor er lastfaktoren. Den har sunket som en stein siden 2008 til i dag, fra et verdenssnitt på 65 % til 54 %. Det betyr at i gjennomsnitt går alle kullkraftverk i verden for halv maskin. Det bygges mye mer kraftverk enn det vi har behov for. Denne lave lastfaktoren er et økonomisk problem for bransjen fordi kraftverkene får bare rundt halvparten av inntektene kraftverket kunne fått ved full last.

Det er derfor tvilsomt at alle disse planlagte kraftverk vil bli bygd. Andeler prosjekter som kanselleres har økt mye de senere årene. Men at det kommer til å bygges nye kraftverk som vil forurense og ødelegge vårt levemilø i mange år fremover er nok dessverre tilfelle.

Skal man tro Dagbladet så satses det svært intensivt på kullkraft i Kina. Kanskje det ikke er kun antall kraftverk som betyr noe heller, men man må også se på hvor mye de faktisk produserer totalt. Kina bygger altså (kilde Dagladet) nå nye kullkraftverk hvis produksjon er det samme som hva som produserers samlet i Europa.

https://www.dagbladet.no/nyheter/i-norge-diskuterer-vi-kjottfrie-julebord/71899836

Så kan de som vil more seg over den tidsaktuelle vinklingen rundt kjøttfrie julebord.

2
SIG100 Vi har mer enn nok oljeproduksjon og fisk til eget bruk også :) Overskuddet tjener vi gode penger på å selge til utlandet. Det er selvsagt et potensiale i oppgradering av våre vann...

SIG100 : sorry, må rette litt på deg angående vind og vannkraft.

( så det var et gammelt innlegg men. Og husker ikke åssen jeg "quoter")

Vindkraft har ikke i nærheten av virkningsgraden til vann, vindturbiner ligger på ca 70-85% og har også kun virkning ved vind 5-25 m/s. Det vil si at de har egentlig et ganske smalt viindu å brukes i.

Større fallhøyde er heller ikke ensbetydende med høyere produksjon når det gjelder vannkraft, men bytte av rør ( pga rust osv) og andre turbiner har klart en effekt.

Vi har allerede turbiner som dekker fallhøyder fra nesten null og opp til 1000 meter. Eks pelton har virkningsgrad 10-100% ( brukes ved høyere fallhøyde og lavere vannføring) kaplan er god på lave fallhøyder.

Dessuten: produksjonen er størst om vinteren da lasten er størst, selv om vi da tapper magasinene. Vil selvfølgelig fylles opp på våren og sommeren da lasten er lav og tilsiget høyt. Problemet er at staten gjør at det koster for mye å bygge vannkraft pga skatt på anlegg osv, samt at man hele tiden skal sikre nordisk kraftbalanse og holde alt på 50hz.

Norge er i utgangspunktet selvforsynt med vannkraft.

Dvs at selv om man bygger ut vind ,som jeg mener er en dårlig ide pga virkningsgrad og inngrep , ikke nødvendigvis vil se billigere strøm eller større dekning. Er tross alt staten som eier kraft i norge og skal tjene penger, er null fokus på sammfunnsnyttighet.

1
xpoolman Ikke akkurat aftensang:https://www.abcnyheter.no/amp/penger/makrookonomi/2019/12/06/195632122/finansselskaper-satser-flere-tusen-milliarder-pa-kull

Kullkraft står for ca. 40 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Mange av kraftverkene som lager denne strømmen er gamle og tas ut av produksjon.

Du kan derfor ikke se ensidig på antallet kraftverk under konstruksjon/planlegging. Du må se på balansen mellom antallet nye verk som settes i drift og antallet som tas ut av drift. Gjør du det vil du finne at 2018 er det første året på mange tiår at antallet kraftverk i drift sank.

En annen vel så viktig faktor er lastfaktoren. Den har sunket som en stein siden 2008 til i dag, fra et verdenssnitt på 65 % til 54 %. Det betyr at i gjennomsnitt går alle kullkraftverk i verden for halv maskin. Det bygges mye mer kraftverk enn det vi har behov for. Denne lave lastfaktoren er et økonomisk problem for bransjen fordi kraftverkene får bare rundt halvparten av inntektene kraftverket kunne fått ved full last.

Det er derfor tvilsomt at alle disse planlagte kraftverk vil bli bygd. Andeler prosjekter som kanselleres har økt mye de senere årene. Men at det kommer til å bygges nye kraftverk som vil forurense og ødelegge vårt levemilø i mange år fremover er nok dessverre tilfelle.

Du finner mye interessant statistikk her:

https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants

1
Laster...