Dette er hva jeg kaller gode nyheter. Det blir feiring med et glass Cognac i kveld.

Håper ikke at du sitter der og tror at skpektikere går inn for å brenne mest mulig kull osm overhode mulig.

1
la1goa [sitat…] Håper ikke at du sitter der og tror at skpektikere går inn for å brenne mest mulig kull osm overhode mulig.

Jeg vet at du og flere av dine likesinnede tror at kull er helt nødvendig for å skaffe verden elektrisitet og at dette (sammen med andre fossile brensler) er det eneste fornuftige valget økonomisk sett.

Dere er fast overbeviste om at det er fysisk umulig å bygge ut nok fornybar energi til å dekke vårt energibehov og at den fornybare kraften er så dyr at det vil være økonomisk galskap å gjøre noe slikt (om det var mulig).

Dette vet jeg fra en lang rekke sammenstøt med deg og dine likesinnede hver bidige gang jeg har vist til den fornybare energiens fordeler og/eller argumentert for nødvendigheten av å fase ut fossil energi.

1
trondhjem Jeg vet at du og flere av dine likesinnede tror at kull er helt nødvendig for å skaffe verden elektrisitet og at dette (sammen med andre fossile brensler) er det eneste fornuftige...

Jeg vet at du og flere av dine likesinnede tror at kull er helt nødvendig for å skaffe verden elektrisitet og at dette (sammen med andre fossile brensler) er det eneste fornuftige valget økonomisk sett.

Du vet lite.

Du skjønner det Trondhjem, jeg tror ikke. Jeg vet at verden må pr. d.d. fyre opp en del kull for å få hjulene til å gå rundt. Det må den enten du liker det eller ikke.

Forøvrig tar du munnen alt for full når du snakker om at vi tror det er en umulighet for å bruke fornybar energi. Du innbiller deg svært mye, for du neppe har leste noe at det som er skrevet siden du ikke har interessen din i den retning.

Du har ikke redelighet i denne debatten. Personlig skulle jeg ønske at du satte deg inn i tingene i stedet for å vri på det du tror om "oss" og deretter legger ut løgner i vide og brede lag.

1
la1goa [sitat…] Du vet lite. Du skjønner det Trondhjem, jeg tror ikke. Jeg vet at verden må pr. d.d. fyre opp en del kull for å få hjulene til å gå rundt. Det må den enten du liker det el...

Forøvrig tar du munnen alt for full når du snakker om at vi tror det er en umulighet for å bruke fornybar energi. Du innbiller deg svært mye,

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1834331/tittel/klima-fornekterne-i-frp/innlegg/45840715#post45840715

Jeg synes ikke noe om folk som snur kappa etter vinden.

1
la1goa Snakk om å sette ting ut av sammenheng, du slår alle rekorder. Du fikk med deg hva det står i den tråden? Ikke det? Jeg kunne tenke meg det.

Du fikk med deg hva det står i den tråden?

Ja.

Xpoolman, en av dine meningsfeller hevdet at verden må bruke kull til å skaffe seg energi etter at oljen tar slutt. Det svarte Ulefos på med å vise til fornybar kraft.

Da svarte du Ulefos med følgende; "Hvor skal de få elektrisitet i fra hvis man legger ned kullkraftverk?"

Ulefos svarte deg så med hav, vind sol, vann. Det svarte du på med følgende: "Du mener at det holder i bøtter og spann? Ikke en bitteliten tanke naivt?"

Som sagt har jeg lite til overs for folk som debatterer med å snu kappa etter vinden. Du mener ja i det ene øyeblikket og nei i det andre om samme sak.

1
trondhjem [sitat…] Ja. Xpoolman, en av dine meningsfeller hevdet at verden må bruke kull til å skaffe seg energi etter at oljen tar slutt. Det svarte Ulefos på med å vise til fornybar kraft....

Du er flink med å sitere uten å skjønne en dritt av betydningen ser jeg.

Hvis man legger ned all kullkraft så kan man ikke mene at du finner nok kraft i det nevnte i dag. Snakk om å være naiv hvis man tror det.

Jeg ymtet innpå tidligere i dag at skeptikere på generelt grunnlag er ikke ute etter å svi av kull i mest mulig grad. Men det ser ikke ut til å synke inn da du heller har interessen andre stedet. Vel, jeg gir meg her fordi det har ingen hensikt med å "diskutere" med deg.

PS!

Hvis du setter ut flere usannheter så blir du korrigert og det får du bare finne deg i.

1

Dette er hva jeg kaller gode nyheter. Det blir feiring med et glass Cognac i kveld.

Dette er nok kun en unnskyldning for å få tatt seg en cognac!

1

Dette er hva jeg kaller gode nyheter. Det blir feiring med et glass Cognac i kveld.

Hva med CO2-utslippene fra fermenteringsprosessen?

2
trondhjem Jeg vet at du og flere av dine likesinnede tror at kull er helt nødvendig for å skaffe verden elektrisitet og at dette (sammen med andre fossile brensler) er det eneste fornuftige...

Jeg vet at du og flere av dine likesinnede tror at kull er helt nødvendig for å skaffe verden elektrisitet

Med en befolkningsvekst på over 200.000 mennesker hver dag er det nesten helt umulig å se for seg en en verden uten kull, det er rett og slett ikke gjennomførbart i vår tid.

Økt knapphet på energi i CO2-ens navn er absolutt ikke veien å gå. Når knappheten blir stor nok, vil land med store reserver okkuperes. Om 50-100 kan det godt være at verdenssammfunnet, den globale verdensorden, tar seg til rette og konfiskerer land til "alles beste".

1
silas [sitat…] Med en befolkningsvekst på over 200.000 mennesker hver dag er det nesten helt umulig å se for seg en en verden uten kull, det er rett og slett ikke gjennomførbart i vår ti...

Med en befolkningsvekst på over 200.000 mennesker hver dag er det nesten helt umulig å se for seg en en verden uten kull, det er rett og slett ikke gjennomførbart i vår tid.

Det kinesiske energidepartementet melder at det skal investeres rundt 3 billioner kroner i utbygging av fornybar kraft i Kina innen 2020.

Dette initiativet er i tråd med Kinas nylig vedtatte "blå himmel"-politikk. Landets myndigheter er fast bestemt på å kvitte seg med luftforurensingen som anslagvis dreper 1 million kinesere i året. Dette skal de oppnå med en tiltakspakke som inkluderer oppgradering av eksisterende kullkraftverk, mindre kullbruk, elektrifisering av bilparken og streng overvåking og straffereaksjon overfor bedrifter som forurenser mer enn utslippstillatelsene tillater.

Kina er i dag verdens desidert største forbruker av kull. Det bruker rundt tre ganger så mye som India og USA som kommer på andre og tredjeplass over kullverstingene. Denne "blå himmel"-politikken i Kina er sorte skyer i horisonten for verdens kullindustri.

EU, en annen stor kullforbruker, vedtok nylig å stramme opp CO2-kvotesystemet. Det endelige vedtaket kommer i sommer, men det skal mye til for at Europaparlamentet skal omgjøre dette vedtaket som er vedtatt av Europarådet og EUs miljøministere. Dette vil bety at CO2-kvotene blir et knapphetsgode i EU og at prisen for CO2-utslippskvoter vil etter hvert slå hardt inn i bunnlinja til de allerede utsatte kullkraftverkene (men er godt nytt for de som håper at norsk gass skal forsyne europeiske gasskraftverk utover dette århundret).

I USA har kullforbruket sunket mye senere år som følge av billigere skifergass og at fornybar kraft er blitt billigste energiform i deler av landet. Bla. i det oljerike Texas. Der er både vindkraft og solcellekraft blitt billigere enn fossil varmekraft.

Alt ligger an til at verdensforbruket av kull vil reduseres merkbart i årene som kommer. Det økte kullforbruket i India kan ikke veie opp for bortfallet fra Kina, EU og USA. Jeg tror vi vil se et konkursras i denne bransjen om ikke alt for mange år frem.

1
trondhjem [sitat…] Det kinesiske energidepartementet melder at det skal investeres rundt 3 billioner kroner i utbygging av fornybar kraft i Kina innen 2020. Dette initiativet er i tråd med K...

Det kinesiske energidepartementet melder at det skal investeres rundt 3 billioner kroner i utbygging av fornybar kraft i Kina innen 2020.

Dette initiativet er i tråd med Kinas nylig vedtatte "blå himmel"-politikk. Landets myndigheter er fast bestemt på å kvitte seg med luftforurensingen som anslagvis dreper 1 million kinesere i året. Dette skal de oppnå med en tiltakspakke som inkluderer oppgradering av eksisterende kullkraftverk, mindre kullbruk, elektrifisering av bilparken og streng overvåking og straffereaksjon overfor bedrifter som forurenser mer enn utslippstillatelsene tillater.

Mens vi andre (verden forøvrig) er avventende og lar fossil-lobbyen trenere utviklingen, spår jeg at Kina vil skaffe seg kompetansen og produksjonskapasiteten, og bruke tiden til å bli verdens dominerende leverandør av grønn teknologi.

Og dermed vil igjen Kina utkonkurrere resten av verden.

1
fargerik [sitat…] Mens vi andre (verden forøvrig) er avventende og lar fossil-lobbyen trenere utviklingen, spår jeg at Kina vil skaffe seg kompetansen og produksjonskapasiteten, og bruke ti...

Mens vi andre (verden forøvrig) er avventende og lar fossil-lobbyen trenere utviklingen, spår jeg at Kina vil skaffe seg kompetansen og produksjonskapasiteten, og bruke tiden til å bli verdens dominerende leverandør av grønn teknologi.

De er der allerede.

Kinesiske myndigheter har flere ganger uttalt at landet ikke skal gjøre samme feilgrep som Vesten med å gjøre seg avhengig av energiimport. Det er sikkerhetsmessig sårbart og ødeleggende for landets handelsbalanse. Dette var en viktig årsak til at landet valgte kullkraften til å forsyne dets voksende industri med energi. De har store kullreserver på eget territorium.

Etter hvert ble det klart at den økonomiske veksten var så sterk at det medfølgende kullforbruket kom i overskuelig fremtid til å overstige landets kullreserver og gjøre det avhengige av import. For å motvirke dette bestemte landets myndigheter seg rundt 2005 for at Kina skulle bli verdensledende innen fornybar energi.

Allerede rundt 2009/2010 merket store deler av verdens solcelleindustri at Kina hadde kommet på banen. I årene 2010-2012 var det et konkursras i solcelleindustrien fordi markedet ble oversvømmet av billige solceller fra Kina. I dag har Kina totaldominans i verdensmarkedet for solceller. Noe tilsvarende gjelder også for vindkraft.

Landet brukte mindre enn 10 år på å ta over verdensmarkedet innen fornybar energi. Vedtaket fra energidepartementet om å bruke ytterligere 1000 milliarder kroner hvert år de kommende tre årene på å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon vil forsterke Kinas dominans i dette markedet. Dessuten kommer dette enorme volumet som skal bygges ut til å senke enhetskostnaden på fornybar energi grunnet stordriftsfordelene alene. I tillegg kommer effekten av teknologiutviklingen slik massiv satsning gir.

Slik sett er det til å grine av at her hjemme domineres debatten av de som tror at Norges velferd best sikres med fortsatt utvinning av fossile brensler langt ut i dette århundret. Dagens myndigheter og næringsliv er så oljedopet at vi klarer ikke ta innover oss at verden anno 2020 er en annen enn verden anno 1980. I 1980 fantes det intet alternativ til fossil energi (med unntak av atomkraft). I dag er den fornybare energien blitt billigst tilgengelige energi i en rekke markeder. Barentshavets eventuelle olje- og gassreserver kommer derfor ikke til gi oss samme eventyrlige avkastning som det oljen og gassen i Nordsjøen ga oss.

Men heldigvis har vi ikke en så livsfjern og tilbakeskuende regjering som USA. Der borte tror de i ramme alvor at de skal make America great again med å revitalisere kullgruveindustrien.

1
trondhjem [sitat…] Det kinesiske energidepartementet melder at det skal investeres rundt 3 billioner kroner i utbygging av fornybar kraft i Kina innen 2020. Dette initiativet er i tråd med K...

Det kinesiske energidepartementet melder at det skal investeres rundt 3 billioner kroner i utbygging av fornybar kraft i Kina innen 2020.

Ikke akkurat småpenger, og på under 3 år? Det blir morsomt å ta opp tråden i 2020, jeg kan ikke si spennende for det blir det ikke. Time will show....

1
la1goa [sitat…] Ikke akkurat småpenger, og på under 3 år? Det blir morsomt å ta opp tråden i 2020, jeg kan ikke si spennende for det blir det ikke. Time will show....

Ikke akkurat småpenger, og på under 3 år? Det blir morsomt å ta opp tråden i 2020

Essensen her er at kinesiske myndigheter motiveres av hensynet til både landets energisikkerhet og luftkvalitet/folkehelse å redusere landets avhengighet av kullkraft til fordel for fornybar kraftproduksjon. Myndighetene har siden rundt 2005 vært fast bestemt på å nå dette målet, og er allerede kommet et godt stykke på vei. Åpningsinnlegget i denne tråden viser at kullforbruket i landet har falt tre år på rad.

Om de klarer å gjennomføre dette akkurat så raskt som de håper og tror er ikke vesentlig. Det vesentlige er at de er bestemt på å nå dette målet - all erfaring med det moderne Kina forteller at når de har bestemt seg for noe så får de det som regel til.

1
trondhjem [sitat…] Essensen her er at kinesiske myndigheter motiveres av hensynet til både landets energisikkerhet og luftkvalitet/folkehelse å redusere landets avhengighet av kullkraft til...

Om de klarer å gjennomføre dette akkurat så raskt som de håper og tror er ikke vesentlig. Det vesentlige er at de er bestemt på å nå dette målet - all erfaring med det moderne Kina forteller at når de har bestemt seg for noe så får de det som regel til.

Jeg sier bare AMEN til det.

Kina kommer til å få balletak på hele resten av verden.....igjen.

Jeg regner med at forums karbonlobbyister vil juble når vi sitter der uten kompetanse og kapasitet og er pokka nødt til å kjøpe alt dette fra Kina.

1
fargerik [sitat…] Jeg sier bare AMEN til det. Kina kommer til å få balletak på hele resten av verden.....igjen. Jeg regner med at forums karbonlobbyister vil juble når vi sitter der uten ko...

Kina kommer til å få balletak på hele resten av verden.....igjen.

Jeg regner med at forums karbonlobbyister vil juble når vi sitter der uten kompetanse og kapasitet og er pokka nødt til å kjøpe alt dette fra Kina.

Jeg har for en god stund siden handlet mye fra Kina til en brøkdel av prisen som forlanges i butikkene, så patriotisk er jeg.

1
trondhjem [sitat…] Essensen her er at kinesiske myndigheter motiveres av hensynet til både landets energisikkerhet og luftkvalitet/folkehelse å redusere landets avhengighet av kullkraft til...

Essensen her er at kinesiske myndigheter motiveres av hensynet til både landets energisikkerhet og luftkvalitet/folkehelse å redusere landets avhengighet av kullkraft til fordel for fornybar kraftproduksjon

Jeg er enig at luftkvaliteten i Kina må gjøres noe med. Men det blir svært dyrt og det gjenstår å se om de klarer det målet som er satt innen tre år.

1

Dette er hva jeg kaller gode nyheter. Det blir feiring med et glass Cognac i kveld.

Var jeg deg, ville jeg vente med den cognac'en.

1
perchri [sitat…] Var jeg deg, ville jeg vente med den cognac'en.

Tvert om. Jeg skal ta en til for i dag kom tallene for installert solcellekraft i verden i 2016.

De viser at den eventyrlige veksten i installasjonen av solcellekraft vi har sett de senere årene har ikke bare holdt seg i 2016, den ble enda sterkere med en vekst på utrolige 50 %. Det var ved utgangen av 2016 installert solcellepaneler i verden med en samlet produksjonskapasitet på 305 GW (opp fra 227 ved utgangen av 2015). La oss sette dette tallet i perspektiv.

Et konservativt anslag for kapasitetsfaktoren (hvor mye av panelets produksjonskapasitet som oppnås over et år) til solcellepaneler er 10 %. Dette gir at i gjennomsnitt leverer solcellepanelene i verden elektrisitet tilsvarende en effekt på 30,5 GW døgnet rundt. Det utgjør en leveranse på ca. 270 TWh elektrisk kraft per år (tilsvarer ca. 2 ganger Norges årsproduksjon av elektrisk kraft).

Årsaken til at denne gledelige utviklingen skjer er at kostprisen for solcellepaneler er falt kraftig de senere årene. I mange områder med gode solforhold har solcellekraft blitt billigst tilgjengelige energien som kan oppdrives - med god margin. Dette gjelder bla. i USA. Der var veksten på vanvittige 191 % i 2016.

Det ble levert anbud på bygging av solcellekraftverk som skal levere strøm til en kostnad i området 2,5 - 3 cent/kWh flere steder i verden i fjor. Det er en pris som er sammenlignbar med hva et kullkraftverk må betale for kullet alene i USA. I 2015 var gjennomsnittlig driftskostnad (investeringskostnader kommer i tillegg) for kullkraft i USA på 3,7 cent/kWh.

Tradisjonell varmekraft er blitt sjanseløs til å konkurrere med solcellekraft i mange områder i verden med gunstige solforhold. Det ser man fra den sterke globale veksten 50 %, og dette forteller videre at det grønne skiftet ikke lengre lar seg stoppe. Nå er det markedet og realøkonomiske kalkyler som avgjør valget mellom fornybar kraft og tradisjonell varmekraft.

Det er også verdt å merke at veksten på nesten 200 % i USA kom i det året Trump vant presidentmakten og har annonsert at nå skal kullkraften revitaliseres. Jeg tror ikke han vil klare det.

1

I Sør Øst Asia der jeg frekventerer relativt ofte var prisen på et solcellepanel på 2 kvadratmeter(300W) rundt 2400 Nok sommeren 2016. Prisen på elkraft samme sted var på samme tidspunkt rundt 1,80 nok PR Kwt. Kun det faktum at Det er vrient å få betalt for strøm sendt inn på nettet hindrer her solceller å bli virkelig i vinden. En bekjent av meg med et takbasert anlegg der produserer i snitt 12KW pr time. Bør ta meg en ny diskusjon med ham når jeg skal nedover igjen i juni.

1

Nå melder NRK at denne gledelige utviklingen fortsatte i 2016. I fjor falt kullforbruket (i forhold til 2015) med 4,7 %.

Kullforbruket falt med 4,7 prosent i fjor, ifølge myndighetene. Kull utgjorde 62 prosent av energiforbruket, mot 64 året før.

Dette er selvfølgelig ikke det samme som at kullforbruket går ned.

Da må man også vite det totale energiforbruket.

1

Dette er hva jeg kaller gode nyheter. Det blir feiring med et glass Cognac i kveld.

Det virker som om din evne til å se inn i fremtiden er hemmet av de røde glassene du har i brillene dine?

Over all, 1,600 coal plants are planned or under construction in 62 countries, according to Urgewald’s tally, which uses data from the Global Coal Plant Tracker portal. The new plants would expand the world’s coal-fired power capacity by 43 percent.

https://www.nytimes.com/2017/07/01/climate/china-energy-companies-coal-plants-climate-change.html?smid=tw-share

1
Laster...