fazz [sitat…] >>> Jeg tror du blander sammen noen sinte stemmer i kommentarfeltene og reel motstand. Grønne partier har fremgang i hele Europa de siste årene.

Grønne partier har fremgang i hele Europa de siste årene.

Hva er definisjonen på et grønne partier?

Det er stor uvitenhet blandt folk når de stemmer på et "grønt" parti. Se hva som skjer her til lands. De partiene som fører såkalt grønn (les klima og miljø) politikk opplever at folk rømmer. Joda vi ser også at mdg har stor oppslutning i løpet av år, men fnb opplever dobbel så stor oppsluntning i løpet av måneder.

1
la1goa [sitat…] Hva er definisjonen på et grønne partier? Det er stor uvitenhet blandt folk når de stemmer på et "grønt" parti. Se hva som skjer her til lands. De partiene som fører såkal...

Det er stor uvitenhet blandt folk når de stemmer på et "grønt" parti. Se hva som skjer her til lands. De partiene som fører såkalt grønn (les klima og miljø) politikk opplever at folk rømmer. Joda vi ser også at mdg har stor oppslutning i løpet av år, men fnb opplever dobbel så stor oppsluntning i løpet av måneder.

Hvem mener du har grønn politikk her til lands?

1
SIG100 Deep Water Horizon tilhørte Transocean - verdens største? rigg og drillingselskap. Den var utleid til Amaco BP - det fjerde største oljeselskapet i verden. De opererte i Mexico-gul...

Forøvrig er det faktisk helt relevant om man skal diskutere konsekvenser av vindkraft å sammenlikne med alternativene.

Denne debatten kan utsettes for Norges del. Vi har mer enn nok ren energi iform av vannkraft til eget forbruk, selv med elektrifiseringsplanene som foreligger. Vannkraftverkene kan oppgaderes til høyere utnyttelsesgrad med små inngrep.

https://forskning.no/partner-miljopolitikk-alternativ-energi/vannkraften-gjor-norge-helgront/576912

Det er derfor helt meningsløst å bygge upålitelige vindkraftverk med betydelige naturinngrep.

1
la1goa Fører ikke alle partier en "grønn" klimalinje der miljø ikke er i fokus? Er vel bare frp som har sådd tvil om denne klimakatastrofen.

Fører ikke alle partier en "grønn" klimalinje der miljø ikke er i fokus?

Det er ingen partier som har vært i posisjon i Norsk politikk de siste 30 årene som kan påberope seg å ha ført en klimavennlig politikk. Norge er et av få europeiske land som har opplevd en vekst (kraftig sådan) i våre klimagassutslipp siden klima ble et politisk tema.

Det har ikke avstått noen av våre såkalte styringsdyktige partier fra å skryte uhemmet av hvor flinke de er på dette området og hvor drita flott klimapolitikk de fører. Slik sett er FrP det mest redelige. Det later i det minste ikke som om de står for en klimavennlig politikk.

1
trondhjem [sitat…] Det er ingen partier som har vært i posisjon i Norsk politikk de siste 30 årene som kan påberope seg å ha ført en klimavennlig politikk. Norge er et av få europeiske land...

Norge er et av få europeiske land som har opplevd en vekst (kraftig sådan) i våre klimagassutslipp siden klima ble et politisk tema.

Her er norges vekst i klimagassutslipp.

Her er norges befolkningsvekst

Hvis du ser på kurven fra 1990 og til i dag, er de ganske parallelle. Men ikke helt. Utslippene ser ut til å flate ut de senere år. Til tross for at befolkningsøkningen er brattere. Jeg bare nevner dette, da ikke en ENESTE journalist har evnen til å få slikt med seg.

Så, ja. Våre klimautslipp har økt. Men per person? Ikke så mye.

1
Trenberth [sitat…] Denne debatten kan utsettes for Norges del. Vi har mer enn nok ren energi iform av vannkraft til eget forbruk, selv med elektrifiseringsplanene som foreligger. Vannkraftve...

Vi har mer enn nok oljeproduksjon og fisk til eget bruk også :)

Overskuddet tjener vi gode penger på å selge til utlandet.

Det er selvsagt et potensiale i oppgradering av våre vannkraftverk. Det er imidlertid først ved utvidelser (nye vannveier og reservoar, økt fallhøyde) at man får den store effekten, utskifting av komponenter gir bare noen få prosent.

Imidlertid så forhindrer ikke det ene det andre. Tvertimot så er er vannkraften svært godt egnet til samspill med fornybar energi siden produksjonen lar seg regulere på kort tid. Sågar kan den kjøres i revers gjennom pumpekraftverk.

Vindkraft har klart størst produksjon vinterstid, på tidspunkt der tilsiget til magasinene er lavt. Ved å utnytte samspillet vil man kunne utjamne prisvariasjonen over året.

Ikke minst gjelder dette i forhold til eksporten. Vi får i dag godt betalt for at vi kan levere kraft som tar toppene i Europa, i første rekke gjennom å eksportere om dagen (og importere om natten). Samtidig så bedrer det forsyningssikkerheten i Norge.

Og tilslutt - økt elektrisitetsproduksjon i Norge vil bidra til at man fase ut kullkraft raskere. Om man klarer å se lengre enn egen nesetipp, så er det en fordel for verden - og Norge.

1
trondhjem [sitat…] Det er ingen partier som har vært i posisjon i Norsk politikk de siste 30 årene som kan påberope seg å ha ført en klimavennlig politikk. Norge er et av få europeiske land...

Det er ingen partier som har vært i posisjon i Norsk politikk de siste 30 årene som kan påberope seg å ha ført en klimavennlig politikk.

Vel det oppfatter jeg som at de fleste partier nettopp har gjort. f.eks. har det blitt en avgiftsdreining fra HK til CO2. Om du ikke syntes det som er gjort de siste 30 år så er det ditt syn på saken.

1
SIG100 Jeg tviler ikke et sekund på at DU synes det. Så forventer jeg heller ikke mer av en som påstår at oljevirksomheten i Mexico-gulfen foregår helt uten reguleringer.

Tror du at jeg har interesser innen olje siden jeg "åpenbart" forsvarer oljeutslipp? f.eks. Aksjer, verdipapirer el. lignende? Noe må det være siden drivkraften på oljeforsvaret er der ikke sant?

Du er ikke litt farget av industrien din vel? Hver gang jeg poster en snutt på youtube så går du helt av skaftet. Det er lett å se at du er farget.

1
la1goa Det er du som drar inn stråmenn ved å hevde at jeg forsvarer oljeutslipp. Har du glemt det alt? Nå husker jeg det, du har selektiv hukommelse.

Du fortsetter med nye stråmenn. Jeg har ikke påstått at du forsvarer oljeutslipp. Jeg skrev som en kommentar til din tullete påstand om at Deep Horizon var helt uten reguleringer:

"Det er en formidabel oppgave du har påtatt deg om du ønsker å hvitvaske oljeindustriens miljøutslipp. "

Skjønner du forskjellen - eller rettere sagt vil du skjønne?

"la1goa: Flink gutt.... men.... Det er sørgelig at du ikke forstår at du kan ikke forsvare industrien din med fugleklaskere i Norge ved å skylde på noe annet i verden helt uten reguleringer. Platformen var forøvrig registert i et fattig land som Marshalløyene, hvor mye kontrolmyndigheter tror du de har? I Norge derimot har vi reguleringer. Det forstår elever flest utmerket."

Mener du forøvrig fortsatt at påstanden din her er riktig på noen måte?

1
SIG100 Du fortsetter med nye stråmenn. Jeg har ikke påstått at du forsvarer oljeutslipp. Jeg skrev som en kommentar til din tullete påstand om at Deep Horizon var helt uten reguleringer:...

Du fortsetter med nye stråmenn. Jeg har ikke påstått at du forsvarer oljeutslipp. Jeg skrev som en kommentar til din tullete påstand om at Deep Horizon var helt uten reguleringer:

Jeg foreslår at du leser en gang til, for her kommer du med stråmenn. Fei for egen dør først..... så kan du angripe.

Uansett, fuglesmekkere er noe vi ikke ønsker i norsk natur, fuglesmekkere er miljøødeleggende.... Bare så det også er nevnt det i forbifarten, vi ønsker heller ikke oljeutslipp. Jeg i motsetning til deg, jeg er en som ønsker miljø og jeg ønsker ikke ødelagte miljøer.

1

I 2014 falt Kinas kullforbruk (i forhold til 2013) med 2,9 %

Og økte 2,6% første halvår 2019

https://uk.reuters.com/article/us-china-coal-climate/china-coal-mine-approvals-surge-despite-climate-pledges-idUKKCN1UW0EM

Aftensang fra kullindustrien? Kineserene ler seg fillete av oss følelsesstyrte europeere som sager av oss begge beina i vår iver etter å bli "grønne" der vi raserer den viktigste delen av vår samfunnsinfrastruktur - energiforsyningen.

Kineserene forstår at verden trenger mere CO2 og ikke mindre.

2
frankolainen [sitat…] Og økte 2,6% første halvår 2019 https://uk.reuters.com/article/us-china-coal-climate/china-coal-mine-approvals-surge-despite-climate-pledges-idUKKCN1UW0EM Aftensang fra ku...

Kineserene ler seg fillete av oss følelsesstyrte europeere som sager av oss begge beina i vår iver etter å bli "grønne" der vi raserer den viktigste delen av vår samfunnsinfrastruktur - energiforsyningen.

Kineserne vil fyre opp ett nytt kullkraftverk annenhver uke de neste 10 åra: https://unearthed.greenpeace.org/2019/03/28/china-new-coal-plants-2030-climate/

Jeg tror det vil gå en stund til vi får se noen nedgang i Kinas forbruk av kull ja :-)

1
xpoolman [sitat…] Kineserne vil fyre opp ett nytt kullkraftverk annenhver uke de neste 10 åra: https://unearthed.greenpeace.org/2019/03/28/china-new-coal-plants-2030-climate/ Jeg tror det v...

Jeg tror det vil gå en stund til vi får se noen nedgang i Kinas forbruk av kull ja :-)

Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor du smiler av at Kinas kullforbruk øker. Kull er i særklasse den mest skitne energiformen av alle. Du må kanskje tørke av deg fliret. En studie omtalt av BBC finner at kullkraften ligger an til å reduseres med 3 % globalt i 2019. Tre prosent fall i den globale kullkraften utgjør mer enn kullkraften i Tyskland, England og Spania til sammen.

Nytt av året ifølge denne studie er at kullforbruket i "de nye økonomiene" Kina og India bremser kraftig opp. Så langt har fallet i kullkraft først og fremst vært et fenomen i USA og Europa.

Studien har tatt hensyn til at det bygges relativt mange nye kullkraftverk i Kina. Men disse forventes ikke øke kullkraftproduksjonen (på kort sikt i alle fall) fordi elkraftforbruket i Kina steg ikke mer mer enn 3 % i 2019. Den økningen klarer installasjonen av ny fornybar kraft dekke. Og siden den fornybare kraften er billigere enn kullkraften, vil de nye kraftverkene få den effekt at landets overkapasitet øker. Kullkraftverkenes utnyttelsesgrad ser ut til å synke under 49 %. Kina har m.a.o. mer enn dobbelt så mange kullkraftverk som de trenger (så hvorfor de bygger nye er ikke lett å forstå).

I fjor og i forfjor steg Kinas strømforbruk med 6.7 %. Den økningen var større enn hva installasjonen av fornybar kraft klarte å dekke. Dette gapet ble fylt ved at man fyrte opp noe av den ledige kapasiteten i landets kullkraftverk, noe som førte til økt kullforbruk i 2017 og 2018. Hvis denne rapport slår til vil kullforbruket i år falle i Kina også.

1
xpoolman Ikke akkurat aftensang:https://www.abcnyheter.no/amp/penger/makrookonomi/2019/12/06/195632122/finansselskaper-satser-flere-tusen-milliarder-pa-kull

Kullkraft står for ca. 40 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Mange av kraftverkene som lager denne strømmen er gamle og tas ut av produksjon.

Du kan derfor ikke se ensidig på antallet kraftverk under konstruksjon/planlegging. Du må se på balansen mellom antallet nye verk som settes i drift og antallet som tas ut av drift. Gjør du det vil du finne at 2018 er det første året på mange tiår at antallet kraftverk i drift sank.

En annen vel så viktig faktor er lastfaktoren. Den har sunket som en stein siden 2008 til i dag, fra et verdenssnitt på 65 % til 54 %. Det betyr at i gjennomsnitt går alle kullkraftverk i verden for halv maskin. Det bygges mye mer kraftverk enn det vi har behov for. Denne lave lastfaktoren er et økonomisk problem for bransjen fordi kraftverkene får bare rundt halvparten av inntektene kraftverket kunne fått ved full last.

Det er derfor tvilsomt at alle disse planlagte kraftverk vil bli bygd. Andeler prosjekter som kanselleres har økt mye de senere årene. Men at det kommer til å bygges nye kraftverk som vil forurense og ødelegge vårt levemilø i mange år fremover er nok dessverre tilfelle.

Du finner mye interessant statistikk her:

https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants

1
SIG100 Vi har mer enn nok oljeproduksjon og fisk til eget bruk også :) Overskuddet tjener vi gode penger på å selge til utlandet. Det er selvsagt et potensiale i oppgradering av våre vann...

SIG100 : sorry, må rette litt på deg angående vind og vannkraft.

( så det var et gammelt innlegg men. Og husker ikke åssen jeg "quoter")

Vindkraft har ikke i nærheten av virkningsgraden til vann, vindturbiner ligger på ca 70-85% og har også kun virkning ved vind 5-25 m/s. Det vil si at de har egentlig et ganske smalt viindu å brukes i.

Større fallhøyde er heller ikke ensbetydende med høyere produksjon når det gjelder vannkraft, men bytte av rør ( pga rust osv) og andre turbiner har klart en effekt.

Vi har allerede turbiner som dekker fallhøyder fra nesten null og opp til 1000 meter. Eks pelton har virkningsgrad 10-100% ( brukes ved høyere fallhøyde og lavere vannføring) kaplan er god på lave fallhøyder.

Dessuten: produksjonen er størst om vinteren da lasten er størst, selv om vi da tapper magasinene. Vil selvfølgelig fylles opp på våren og sommeren da lasten er lav og tilsiget høyt. Problemet er at staten gjør at det koster for mye å bygge vannkraft pga skatt på anlegg osv, samt at man hele tiden skal sikre nordisk kraftbalanse og holde alt på 50hz.

Norge er i utgangspunktet selvforsynt med vannkraft.

Dvs at selv om man bygger ut vind ,som jeg mener er en dårlig ide pga virkningsgrad og inngrep , ikke nødvendigvis vil se billigere strøm eller større dekning. Er tross alt staten som eier kraft i norge og skal tjene penger, er null fokus på sammfunnsnyttighet.

1
trondhjem Kullkraft står for ca. 40 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Mange av kraftverkene som lager denne strømmen er gamle og tas ut av produksjon. Du kan derfor ikke se ensidig på an...

Kullkraft står for ca. 40 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Mange av kraftverkene som lager denne strømmen er gamle og tas ut av produksjon.

Du kan derfor ikke se ensidig på antallet kraftverk under konstruksjon/planlegging. Du må se på balansen mellom antallet nye verk som settes i drift og antallet som tas ut av drift. Gjør du det vil du finne at 2018 er det første året på mange tiår at antallet kraftverk i drift sank.

En annen vel så viktig faktor er lastfaktoren. Den har sunket som en stein siden 2008 til i dag, fra et verdenssnitt på 65 % til 54 %. Det betyr at i gjennomsnitt går alle kullkraftverk i verden for halv maskin. Det bygges mye mer kraftverk enn det vi har behov for. Denne lave lastfaktoren er et økonomisk problem for bransjen fordi kraftverkene får bare rundt halvparten av inntektene kraftverket kunne fått ved full last.

Det er derfor tvilsomt at alle disse planlagte kraftverk vil bli bygd. Andeler prosjekter som kanselleres har økt mye de senere årene. Men at det kommer til å bygges nye kraftverk som vil forurense og ødelegge vårt levemilø i mange år fremover er nok dessverre tilfelle.

Skal man tro Dagbladet så satses det svært intensivt på kullkraft i Kina. Kanskje det ikke er kun antall kraftverk som betyr noe heller, men man må også se på hvor mye de faktisk produserer totalt. Kina bygger altså (kilde Dagladet) nå nye kullkraftverk hvis produksjon er det samme som hva som produserers samlet i Europa.

https://www.dagbladet.no/nyheter/i-norge-diskuterer-vi-kjottfrie-julebord/71899836

Så kan de som vil more seg over den tidsaktuelle vinklingen rundt kjøttfrie julebord.

2
Laster...