ostgote [sitat…] De største forurenserne i verden og de mest overbefolka landene har fritak fra utslippsbegrensning til å fyre opp så mange kullkraftverk de kan klare å etablere. Til overm...

Nok et bevis på hvor hinsides all fornuft tullete klimamål er, og hvor mentalt lobotomerte vi mennesker egentlig kan bli. Forskere innrømmer, at selv om det teknisk er mulig å nå klimamålene, er dette ekstremt usannsynlig. "En svært rask, og svært kostbar omlegging av samfunn og økonomi er nødvendig". Verken samfunn eller mennesker, er praktisk eller mentalt rigget for slike selvdestruktive endringer.

1
xpoolman [sitat…] Forbruket av kull i Kina og India har aldri vært høyere enn nå, og kullprisen har nådd den høyeste prisen på fem år med over 100 USD tonnet: https://e24.no/energi/hoeyeste...

Var det noen som snakket om en aftensang ? (Blir det gravøl i stedet for Cognac i kveld da tro ?)

Jeg tror det er klokt å avvente seieren litt til. Søker du på google med søkeordene coal consumption China 2018 vil du få et forvirrende svar. Noen kilder melder at forbruket synker i år, andre at det øker.

Det er imidlertid enighet om at den økningen i kullforbruket som kom i 2017 skyldes at den økonomiske veksten ble høyere enn den har vært de senere årene og at det ga en uventet rask økning i energietterspørselen. Den ble enkel å fylle med økt kullkraft fordi Kina har mange kullkraftverk som grunnet utbyggingen av fornybar kraft i landet går med redusert last. Disse kraftverkene fikk derfor en kjærkommen økning i kraftverkets utnyttelsesgrad i 2017.

Men Kina har ikke endret politikk. Landet er fortsatt fast bestemt på at de skal fase ut kullkraften og har økt målene for innfasing av fornybar energi som svar den siste tidens økte kullforbruk.

I India forventes det mer kullkraft fremover fordi landet har behov for å knytte opp flere hundre millioner innbyggere til nettet. Det krever mer grunnlast. Men India kommer ikke til å satse ensidig på kull. Også der er det ambisiøse mål for innfasing av fornybar energi.

Både i Europa og i USA er kullkraften på retur. Jeg har en sterkt mistanke om at det er ikke jeg som må ta en gravøl her.

1
trondhjem [sitat…] Jeg tror det er klokt å avvente seieren litt til. Søker du på google med søkeordene coal consumption China 2018 vil du få et forvirrende svar. Noen kilder melder at forbru...

Men Kina har ikke endret politikk. Landet er fortsatt fast bestemt på at de skal fase ut kullkraften og har økt målene for innfasing av fornybar energi som svar den siste tidens økte kullforbruk.

Mulig de har en ny politikk, men Kina kan umulig følge sin egen politikk, når de for tiden bygger kullkraftverk, tilsvarende det dobbelte av hele den fossilfrie vannkraft Norge produserer. Igjen, intensjonene har store overskrifter, pekefingrene er mange, men realistiske løsningene på en total omlegging av hvordan verdens befolkning skal leve, er omtrent lik null.

1

Nye tall om kinesisk kraftutbygging har kommet frem, og det viser seg at Kina bygger kullkraftverk så fort de klarer. Den økte kinesiske kapasiteten tilsvarer 259 gigawatt, noe som må ses i forhold til den eksisterende kapasiteten på 993 gigawatt, skriver BBC. Hvis Kina bruker hele den nye kapasiteten, tilsvarer det hele USA’s produksjon fra kullfyrte kraftverk. Dermed er et lettere å forstå hvorfor globale CO2-utslipp bare går oppover, til tross for den gigantiske klimakampen som snart bare Europa og Erna Solberg bryr seg om – og betaler for.

Kinesiske myndigheter hevder de forsøker å skjære ned på antallet kullkraftverk. Men for noen få år siden ble kontrollen med kraftverk overført til lokale myndigheter, som ledd i en desentraliseringsprosess, og da mistet man styringen, står å lese på CoalSwarm.org – en samleside for advarsler mot kullkraft. Dokumentasjonen bygger på satellittfoto av spesifikke kraftverk som viser full aktivitet på de kullfyrte kraftverkene.

Grunnleggeren av CoalSwarm, Ted Nace er naturligvis bekymret:

«Disse nye bevisene for Kinas satsning på kullkraft er alarmerende. Kloden tåler ganske enkelt ikke en ny kullfyrt energiproduksjon som er like stor som hele USA’s produksjon».

I følge klimaindustrien er det nødvendig å utfase kullkraftverk globalt fullstendig fra 2045 for å unngå farlige klimaendringer. Ut fra et slikt ståsted er det «tvingende nødvendig at Kina begynner en intensiv avvikling av sine kullkraftverk – ikke bygge hundrevis av nye», poengterer Christine Shearer, som er leder av undersøkelsen fra CoalSwarm.

https://www.document.no/2018/10/03/kina-setter-rekord-i-bygging-av-kullkraftverk/

2
Arrcab [sitat…] Mulig de har en ny politikk, men Kina kan umulig følge sin egen politikk, når de for tiden bygger kullkraftverk, tilsvarende det dobbelte av hele den fossilfrie vannkraft...

Mulig de har en ny politikk, men Kina kan umulig følge sin egen politikk, når de for tiden bygger kullkraftverk, tilsvarende det dobbelte av hele den fossilfrie vannkraft Norge produserer.

Kina kan kansklje for oss nordmenn virke som et homogent og sentralstyrt land hvor kommunistpartiet bestemmer alt som skjer. Slik er det ikke.

Kina består av en rekke regioner med flere forskjellige befolkningsgrupper og som har nokså høy grad av selvstyre ved et lokalt kommunistparti som regionens øverste politiske myndighet.

Noen regioner har store kullreserver de forsøker å realisere akkurat slik Kongeriket Norge forsøker realisere våre olje-og gassreserver i Nordishavet. Andre har mye kraftkrevende industri som skal forsynes med kraft. De lokale myndighetene kan derfor i noen tilfeller gå imot hva sentralmyndighetene sier de skal gjøre og får aksept for det grunnet i lokale behov. Kina har av denne grunn bygd ut mange flere kullkraftverk enn de strengt tatt har behov for, og det har medført at etter hvert som det kommer mer fornybar emnergi inn på nettet, så reduseres behovet for kullkraft og anleggene må finne seg i å gå med redusert last.

Men i lengden kommer sentralmyndighetens vilje til å skje. Det ser man bla. fra denne tabellen. I de åtte årene mellom 2008 og 2016 ble total kapasitet installert fornybar energi nesten tredoblet i Kina. Dermed klarte landet å øke andelen fornybar kraft fra 17 % til 25 % i samme periode tiltross for at landets totale kraftforbruk ble nesten doblet i samme periode.

Og så lenge sentralmyndigheten sørger for at det installeres mer fornybar kraft enn økningen i landets totale kraftforbruk, kommer det til å bli mer og mer tomgang på kullkraftverkene der borte.

I 2017 økte energiforbruket uventet mye grunnet uventet sterk vekst i den globale økonomien. Det klarte de ikke dekke inn med nyinnstallert fornybar energi og måtte la de "halvfulle" kullkraftverkene få øke sin produksjon eller komme på etterskudd med vareleveransene til verdensmarkedet.

Men verdensøkonomien kommer etter alt å dømme ikke til å fortsette å vokse med 3 % per år. Så dette oppsvinget for kull kommer mest sannsynlig til være forbigående.

1
En_ganske_snill_mann Trist fortelling. Skulle ønske at det vi gjorde monnet mer......

Ja, Kina er et diktatur som tar sikte på å bli verdensledende på de fleste områder, per i dag har Kina omtrent det samme BNP per innbygger som Botswana, og slik er det med mange land i Østen. De vil jo prøve å komme seg til et høyere nivå alle sammen. To land som ofte blir glemt når det gjelder klima, er Pakistan og Bangladesh, det bor ca. 400-millioner innbyggere i de to landene, hvis de to landene skal elektrifiseres, må det også en del varmekraftverk til.

Får si som han i de programmene på Discovery, "det må bli brunt før det blir grønt". Vesten har flyttet det som lager røyk og bråk til Østen, slik at vår industri ligger i Kina og forurensingen havner der og vi får det grønt og fint her, vi kjøper tross alt bare ferdigvarene tilbake.

Så kan en diskutere om det er den rette måten å gjøre det på, men sånn er det nå engang blitt. Og det har vert en bevisst politikk bak den flyttingen.

1
Nabo Det er kommunistpartiets problem, så kan vi jo alltids håpe på at Kina lar seg påvirke av resten av verden. Det vi ikke kommer utenom, enten en vil snakke om det eller ei, er at jo...

Tro og håp er egentlig problemet med klimadiskusjonen, både i FN, og lokalt. Det brukes alle midler for å skremme befolkningen med påstander om kommende kriser og global elendighet, uten ett eneste realistisk svar på hva som kan gjøres. Det er ikke praktisk eller politisk mulig, og forandre verdens økonomi og befolkningenes streben for bedre livsvilkår, uten stor sosial uro. Dette underkommuniseres konsekvent!

2
Nabo Det er kommunistpartiets problem, så kan vi jo alltids håpe på at Kina lar seg påvirke av resten av verden. Det vi ikke kommer utenom, enten en vil snakke om det eller ei, er at jo...

Den økningen vil aldri komme fra sol og vind, selv hvor hardt en ønsker det.

Helt opplagt ikke.

Pr. i dag dekker ikke sol og vind halvparten av den årlige økningen i verdens energiforbruk en gang, så det som må erstattes blir stadig mer og mer og mer og mer.....

2
xpoolman [sitat…] Helt opplagt ikke. Pr. i dag dekker ikke sol og vind halvparten av den årlige økningen i verdens energiforbruk en gang, så det som må erstattes blir stadig mer og mer og m...

Kullet ligger der i svært mange land, det er billig og lett å omgjøre fra jord til bord. Klart det blir brukt i mange land fremover tid.

Tyskland er jo blitt selve skrekkeksempelet, hvordan det går når en innfører det grønne skiftet med tvang. Norsk natur blir alvorlig misbrukt av blant annet Tyskland i jakten på vind, og muligheter for å sette opp vindmøller. Det er ikke nordmenn som trenger den upålitelige vindkraften.

3
trondhjem [sitat…] Det kinesiske energidepartementet melder at det skal investeres rundt 3 billioner kroner i utbygging av fornybar kraft i Kina innen 2020. Dette initiativet er i tråd med K...

Jeg tror vi gjetter og gjetter, men la oss vente , og snakkes når vi sitter med strømbrudd 6 timer hvert døgn, og fryser baken av oss. Kanskje nukliær kraft også da vil bli intressant. I allefall vil kull bli svært så intressant ..

1
perchri Jeg tror vi gjetter og gjetter, men la oss vente , og snakkes når vi sitter med strømbrudd 6 timer hvert døgn, og fryser baken av oss. Kanskje nukliær kraft også da vil bli intress...

Må vi se så svart på situasjonen når det gjelder kull? Hva har skjedd da tro siden 2008?

Om ikke lenge kan kanskje vi også igjen produsere kull på Svalbard med god samvittighet?

Sitat:

CO2-fangst og -lagring 2008

Fullskala rensing i USA

Oljeselskapet BP satser på utvikling av denneteknologien og vil kombinere CO2-fangst med produksjon av hydrogen til strøm. De har med seg GE og Edison Mission Group på prosjektet. Kraftverket vil bruke petroleumkoks som brensel, og gjennom en gassifi- seringsprosess vil 5000 tonn petrokoks om dagen bli til hydrogen og CO2. Hydrogenet vil bli brukt til kraftproduksjon i et hydrogenkraftverk på 500 MW, som vil produsere elektrisitet tilsvarende forbruket til en halvmillion husholdninger. Årlig vil 4 millioner tonn CO2 bli skilt ut og transportert i rørledning til oljefelt utenfor California-kysten for meroljeproduksjon og permanent lagring.

1
Fico Må vi se så svart på situasjonen når det gjelder kull? Hva har skjedd da tro siden 2008? Om ikke lenge kan kanskje vi også igjen produsere kull på Svalbard med god samvittighet? Si...

Hydrogenet vil bli brukt til kraftproduksjon i et hydrogenkraftverk på 500 MW

Hvorfor i all verden skal de gå omveien om hydrogen for å fyre opp et hydrogenkraftverk ? Hvorfor ikke bare bruke petroleumskoksen direkte i et varmekraftverk ? De mister jo minimum 15 % av energien ved å gå omveien om hydrogen.

1
trondhjem [sitat…] Jeg tror det er klokt å avvente seieren litt til. Søker du på google med søkeordene coal consumption China 2018 vil du få et forvirrende svar. Noen kilder melder at forbru...

Men Kina har ikke endret politikk. Landet er fortsatt fast bestemt på at de skal fase ut kullkraften

Og derfor holder de på med å installere 259GW med nye kullkraftverk...

When fully commissioned, they will reportedly represent the equivalent of total coal-fired capacity in the United States

Forstår du at du ikke har noen som helst troverdighet?

1
Fico Må vi se så svart på situasjonen når det gjelder kull? Hva har skjedd da tro siden 2008? Om ikke lenge kan kanskje vi også igjen produsere kull på Svalbard med god samvittighet? Si...

Oljeselskapet BP satser på utvikling av denneteknologien og vil kombinere CO2-fangst med produksjon av hydrogen til strøm

Fra hydrogen til strøm kan jo i denne sammenhengen i verste fall skulle nå jeg til å si, bety mating av brendselsseller som kan gi strøm til hva vi i vår fantasi kan forestille oss?

1
xpoolman [sitat…] Hvorfor i all verden skal de gå omveien om hydrogen for å fyre opp et hydrogenkraftverk ? Hvorfor ikke bare bruke petroleumskoksen direkte i et varmekraftverk ? De mister...

Hvorfor i all verden skal de gå omveien om hydrogen for å fyre opp et hydrogenkraftverk ?

Fra hydrogen til strøm kan jo i denne sammenhengen i verste fall skulle nå jeg til å si, bety mating av brendselsseller som kan gi strøm til hva vi i vår fantasi kan forestille oss?

1
frankolainen [sitat…] https://uk.reuters.com/article/uk-china-economy-output-coal/chinas-coal-output-hits-highest-in-over-3-years-as-mines-start-up-idUKKCN1PF0DI Nå viser det seg at "fornybar e...

Nå viser det seg at "fornybar energi" er best egnet til det utlendingene calle Virtue Signalling.

Jøss. Trekker du den slutningen ut av en opplysning om at markedsfluktuasjoner har fått kineserene til å bruke sine kullkraftverk litt mer enn de gjorde i foregående år.

Du får nyte det mens det varer. Kinesiske myndigheter har ikke endret energipolitkk. De skal redusere bruken av kullkraft og vil oppnå det målet. De er gode på gjennomføring i det landet.

1
trondhjem [sitat…] Jøss. Trekker du den slutningen ut av en opplysning om at markedsfluktuasjoner har fått kineserene til å bruke sine kullkraftverk litt mer enn de gjorde i foregående år. D...

Jøss. Trekker du den slutningen ut av en opplysning

Nei jeg trekker ikke den slutningen ut i fra en opplysning. Jeg trekker den slutningen på bakgrunn av MANGE opplysninger.

"Fornybar" energi er for kostbar og upålitelig til at å være anvendbar i den virkelige verden. Men duverden så gøy det er å reise rundt i privatflyet sitt verden over å snakke om det!

Hvor mange privatfly gikk til Davos igjen? 1500? De gikk vel på solceller alle sammen?

2
trondhjem [sitat…] Jøss. Trekker du den slutningen ut av en opplysning om at markedsfluktuasjoner har fått kineserene til å bruke sine kullkraftverk litt mer enn de gjorde i foregående år. D...

Trekker du den slutningen ut av en opplysning om at markedsfluktuasjoner har fått kineserene til å bruke sine kullkraftverk litt mer enn de gjorde i foregående år.

Du startet denne tråden på bakgrunn av nøyaktig samme markedsfluktuasjon, og konkluderte med at dette var aftensangen til kullindustrien... Dobbelmoralen din stinker!

1
frankolainen [sitat…] Du startet denne tråden på bakgrunn av nøyaktig samme markedsfluktuasjon, og konkluderte med at dette var aftensangen til kullindustrien... Dobbelmoralen din stinker!

Mer enn som så. Jeg viste også til de kinesiske myndigheters planer om og nå vedtatte politikk de kaller "blå himmel".

Kinesiske myndigheter har bestemt seg for å fjerne smogen som plager hundretalls millioner kinesere og gjør mange av de alvorlig syke. Kinas omfattende bruk av kullkraft en hovedkilde til dette svært alvorlige helseproblemet. Jeg har sett anslag som sier at kinesere mister 15 års levetid grunnet luftforurensingen i de tungt industrialiserte delene av landet.

Jeg vet derfor at det jobbes systematisk og målrettet med å redusere kullbruken i landet. Derfor hevder jeg at den økte bruken vi har sett de to siste årene er en markedsfluktuasjon. Kina kommer til å fase ut kullkraft så raskt de klarer.

1
Laster...