Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Miljøorganisasjon vil rasere flora og fauna

Organisasjonen Zero, med Marius Holm i spissen, omtaler seg som en miljøorganisasjon. I sak fremstår de derimot mer som energi-industrialister for alternativ energi , uten særlig omtanke for miljøet. I noen saker kjemper de for energiutbygginger som vil være direkte skadelig for natur, flora og fauna.

Zero ville bygge en gigantisk vindmøllepark midt i den viktigste trekkruten for fugl langs kysten. Til tross for faglig motbør fra ornitologer og fugleforskere stod Zero på sitt. De var ikke i tvil om at prosjektet måtte gjennomføres «for å oppnå klimamålene». Det at vindmøllene ville desimere fuglebestanden drastisk bekymret ikke Zero seg om i det hele tatt. Her var det null-zero omtanke for miljøkonsekvensene.

Zero vil satse stort på biodrivstoff utvunnet fra norske tre-plantasjer (skogplantasjer). Det vil bli en intensiv skogsdrift i enorme plantasjer om det skal monne i noen betydning som råstoff for biodrivstoff. Disse enorme tre-monokulturene vil få store konsekvenser for naturskogen i Norge. Det eksisterende plante og dyrelivet vil bli sterkt utarmet. Denne intensive driften vil på sikt også utarme hele grunnlaget for treplantasje virksomheten. Jordsmonnet er relativt næringsfattig i Norges skoger og et intensivt uttaket av virke vil gradvis ødelegge vekstgrunnlaget for ny skog. Drenering av myr områdene for å skape ny større dyrkingsområder for biomasse-plantasjeskog vil også føre til store nye CO2 utslipp. Nedhuggingen av større skogsområder til forbrenning vil også gi større CO2 utslipp enn det nyvokst skog kan absorbere gjennom fotosyntesen.

Matproduksjonen i det intensive industrilandbruket blir holdt opp med stort forbruk av kunstgjødsel. Vi vet at fosfor er en knapphetsressurs og å begynne å bruke dette i store mengder til biomasseproduksjon for biodrivstoff, for bl.a. fly, har ingen ingen bærekraftig framtid.

Fra før er nesten all gammelskog borte i Norge og store flatehogster med ung skog preger allerede skogs landskapet. Biodrivstoff virksomheten vil gi store nye ødeleggelser og vil ikke være bærekraftig på sikt.

2
0 svar

Bli den første til å svare.

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...