Miljø og Klima

ingenkanvite

Klimafanatismens magaplask.

Nå har vi i over ti år blitt servert historiene om havstigningens point of no return. Havet aksellerere innover kystene, og jager folk vekk som klimaflyktninger. Klimaforsker Helge Drange har lovet at Bergen skal rammes av 65 ti 90 cm høyere havoverflate i 2100. Andre mener havstigningen vil bli fra 1 meter til 3 meter. Det er issmeltingen fra Grønland og Antarktis som har nådd et punkt der det bare kan øke eksponentielt videre. Ismassene er iferd med å sige ut i havet.

Skremmende utsikter. NASA har satset stort for å følge dette dramaet. I 16 år har de tatt nøyaktige målinger for å vise hvor galt det er blitt. ICESat-2 prosjektet.

Og hva ble den skremmende konklusjonen etter disse første årene? Hele 14 mm havøkning på grunn av issmeltingen. Litt under 1 mm pr år.

1
6 svar

Ingen kan benekte at enkelte skråsikre og mediekåte personer var på villspor da klimaforskningen var «ung», men de baserte seg på datidens kompetanse og tok få forbehold om de mange faktorene.

Nå har vitenskapen kommet mye lenger og forskningen fortsetter også for fullt. Klimaet er svært komplekst og heller ikke ferdig utforsket, men det gir grunn til handling når statistikk og observasjoner stemmer overens med de nyeste klimamodellene.

1
inspector Ingen kan benekte at enkelte skråsikre og mediekåte personer var på villspor da klimaforskningen var «ung», men de baserte seg på datidens kompetanse og tok få forbehold om de mang...

observasjoner stemmer overens med de nyeste klimamodellene.

Det fins hundrevis av klimamodeller. Du refererer til "de nyeste" som angivelig stemmer med observasjonener - Hvilken modell snakker du da om? Eller er dette noe du har funnet på helt selv?

2
inspector Ingen kan benekte at enkelte skråsikre og mediekåte personer var på villspor da klimaforskningen var «ung», men de baserte seg på datidens kompetanse og tok få forbehold om de mang...

det gir grunn til handling når statistikk og observasjoner stemmer overens med de nyeste klimamodellene.

Meget tvilsom påstand.

Selv vitenskapsfolk innefor det etablerte forskerherredømme (ortodoksi) ser at nyere modeller kommer ut med resultater som ikke stemmer overens med observasjoner. De nyeste klimamodellene som er underlagt IPCCs sammenligningsprosjekt CHIMP6 har feil klimasensitivitet ifølge forskere som ikke regner seg som skeptikere.

<a name="headline"></a>Overskrift fra Science Daily: "Some of the latest climate models provide unrealistically high projections of future warming». Dette er noe enhver klimaforsker vet, dersom en har litt skepsis i behold.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...