Miljø og Klima

trondhjem

Skogbranner og tørke

Ifølge klimavitenskapen må vi regne med at en del regioer, især langs subtropisk sone, vil få mindre nedbør og rammes av mer tørke. Det vil bla. føre til flere og mer intense skogbranner. California er spesielt hardt rammet. Der har de siden år 2000 fått 10 av de sterkeste skogbrannårene siden man begynte å registrere dem i 1932. I fjor ble spesielt ille, men man er redd for at i år blir det enda verre. Brannene har startet rekordtidlig og ligger allerede langt foran fjoråret.

Noen nekter kategorisk for at de mange uvanlig sterke skogbrannene i området den senere tiden har noe med den samtidige pågående tørken å gjøre. De skylder i stedet på på at det er for dårlig stell av skogene som er problemet. Det ryddes for lite kratt slik at brannene får godt tak og spres lett. Det er en forklaring som skurrer på mange plan. Når ble det f.eks. vanlig å rydde/tynne viltvoksende skog? Og hvordan kan det ha seg at manglende skogpleie fører til dette problemet?

I år er tørken i California blitt så ille at bønder som er avhengig av kunstig vanning på jordene sine nektes vann. Det rammer 40 % av landbruket i regionen og har ført til at høyreekstreme og berørte gårdbrukere truer med væpnet opprør. California er USAs største landbruksstat og rammes derfor hardt av vannmangelen. Hvis denne tørken varer vil det ødelegge store deler av landbruket i regionen. Dette bør være et tankekors til de som på VGD bedyrer at det fins ingen negative konsekvenser av den globale oppvarmingen, eller at en jord med mer CO2 er en grønnere jord.

Dette er en varslet krise. Jo mer jorda varmes opp, desto flere områder i og nær sub-tropisk sone vil rammes av tørke og gjøre områder som tidligere var noen av våre beste landbruksområder om til uttørkede ørkenlignende områder. Dette skjer fordi vi mennesker nøler med å skifte energiforsyning og er et apropos til den gryende oljedebatten om sluttdato.

2
49 svar

Godt innlegg. Så kan man grue seg til hvordan dette vil utarte seg i mindre utviklede land og regioner som ligger i subtropisk sone. India, Bangladesh, Nord-Afrika og Mellom-Amerika, for eksempel.

Vi er på vei inn i en brennhet katastrofe.

1

Vannmangel er vel noe som har vært varslet som scenario i årevis.

Det og styrtregn og flommer.

De som sliter mest er de som får begge deler.

2
fargerik Vannmangel er vel noe som har vært varslet som scenario i årevis. Det og styrtregn og flommer. De som sliter mest er de som får begge deler.

Vannmangel er vel noe som har vært varslet som scenario i årevis.

Det og styrtregn og flommer.

Klima er per definisjon gjennomsnittet av været. Ergo må nødvendigvis klimaendringer føre til endringer i været.

Nedbør er et værfenomen. Det burde derfor være så opplagt og innlysende at det ikke er noe å tvile på at klimaendringene fører til regnet vil flytte på seg. Noen steder vil det bety mindre regn. Andre vil få mere regn.

En annen opplagt konsekvens er at siden vann fordamper mer med økende temperatur og varm luft kan holde på mer vanndamp enn kald luft, er at det blir mer vanndamp i lufta jo varmere klimaet blir. Det betyr at det er mer vann i atmosfæren som vil regne ut når værforholdene ligger til rette for det. Ergo vil nedbøren øke både i total mengde og i intensitet, noe som først og fremst vil skje i områder som har et fuktig klima.

Det kan kanskje virke paradoksalt at det blir mer tørke i en del områder når atmosfæren totalt sett blir fuktigere, men det skyldes et spesielt luftstrømningsmønster kalt Hadleycellen i tropisk og subtropisk sone. Hadlecellen blir sterkere med varmere klima og gjør at tropene får mer regn mens subtropisk strøk får mer tørr luft (som har regnet fra seg i tropene).

1

på'n igjen med skremsler. Det skal bli mere branner, mindre branner, varmere, kaldere, våtere, tørrere, mer vind, mindre vind, havet skal øke med 80m , havet skal øke 6m, global temperatur skal øke med 6 grader, 4 grader, to grader, passert tipping ponit, verden skal koke, verden skal steke, alt skal bli mer brunsvidd, katastrofe som er værre enn den som utryddet dinosaurusene... alt er i tråd med en katastrofal menneskap oppvarming som er uungåelig på grunn av passert tipping point.

Har jeg glemt noe?

La oss bøye oss mot FN's klimakirke der M. E. Mann er ypperste prest. Og la oss bøye oss mot Trondhjem der han er norges størst klimaprest.... For ikke å glemme hans displer... Det som kan kanskje redde verden er hvis du pansetter alt du har og gir bort pengene dine til MDG og føkker oljen så er det en ørliten mulighet for å overleve.

1
la1goa på'n igjen med skremsler. Det skal bli mere branner, mindre branner, varmere, kaldere, våtere, tørrere, mer vind, mindre vind, havet skal øke med 80m , havet skal øke 6m, global te...

La oss bøye oss mot FN's klimakirke der M. E. Mann er ypperste prest. Og la oss bøye oss mot Trondhjem der han er norges størst klimaprest.... For ikke å glemme hans displer... Det som kan kanskje redde verden er hvis du pansetter alt du har og gir bort pengene dine til MDG og føkker oljen så er det en ørliten mulighet for å overleve

Det blir liksom aldri et klimafornekter-innlegg uten å nevne Mann, MDG og FN. Du glemte bare Soros og Bill Gates.

Når dere ikke har argumenter imot det som påstås, og følgelig underbygges, kommer dere hersketeknikker som omfatter MDG, økte avgifter, slutt på olje og lignende. Akkurat som om det skulle motbevise de menneskeskapte klimaendringene…

2
la1goa Takk for påminnelsen, skal nevne dem neste gang. Motargumenter? Hva skulle være poenget med det? Dere har jo klar enerett på den kommende katastrofen. Vi skal jo ikke ødlegge kolle...

Motargumenter? Hva skulle være poenget med det? Dere har jo klar enerett på den kommende katastrofen. Vi skal jo ikke ødlegge kollekten for dere her.

Istedenfor latterliggjøring kan du se på forskningen. Den er krystallklar på hva som kan skje uten omfattende handling fra verdens politikere.

1

Når USA brukes som eksempel på økning av skogbrann og tørke, er det historieløst. 1900-tallet var preget av usedvanlig lite skogbranner, men på 1700 og 1800 - tallet var det mye verre enn senere. Ca hvert tiår kunne det være mellom 20 og 40 svært store skogbranner på ett eneste år, mens på 1900 - tallet var det ingen år med så mange branner. Det tørreste tiåret i USAs historie var The Dust Bowl i 1930-årene. Det var også det varmeste tiåret. Jordbruket ble sterkt rammet.

I andre deler av verden har det også vært kjempestore skogbranner i tidligere tider. I iskjerner fra Antarktis er det lagret sotpartikler. Førindustriell tid har 4 ganger så mange partikler som senere tid.

2
kristofferbd [sitat…] Istedenfor latterliggjøring kan du se på forskningen. Den er krystallklar på hva som kan skje uten omfattende handling fra verdens politikere.

latterligjøring? Jeg kaller det for å være oppgitt over skremmepropagandaen til klimakirken. Hvilken forskning er det du skal nå rose opp i skyene nå da? Fra din kant har jeg sett mye rart, svært lite av denne forskningen stemmer med terrenget. Du har selv stått så langt borte fra forskning som det går ann å komme, da du mener at temperaturen begynte å stige i 1960 årene.

M.E.Mann's hockeystick er forlengst dementert. Dette med tørke, villere våtere bla.bla. er dementert. Kirken din er gjennomskuet men hverken du eller andre i tråden her ser det ikke. Ja også denne offerrollen som dere i fra MDG er flinke med er gjennomskuet. Jeg sier ikke det for å latterliggjøre, men jeg prøver å si rene ord. Jeg vet at det ikke fører frem, derfor oppgitt.

Det å sitte her på VGD, fører ikke frem. Legger jeg ut noen tall, ja så er du og Tronheim frempå med ordene konspirasjonsteorier og viser til noen nye forskrudde grafer som dere igjen har snublet over. Når du ikke en gang vet at way-back maskineriet har inhentet både NASA, NOAA m.fl. dvs. dere vet men benekter det, da er det lite håp om korrekt forskning.

Oppgitt.

2
la1goa latterligjøring? Jeg kaller det for å være oppgitt over skremmepropagandaen til klimakirken. Hvilken forskning er det du skal nå rose opp i skyene nå da? Fra din kant har jeg sett...

Det å sitte her på VGD, fører ikke frem.

Nei, det er ganske håpløst. Faktaresistente som dere er. Du kan jo linke til en fagfellevurdert artikkel som motstrider faktumet om antropogene utslipp er den sentrale driveren av global oppvarming. Tviler på at du finner en — blogger og slikt telles ikke.

2
kristofferbd [sitat…] Nei, det er ganske håpløst. Faktaresistente som dere er. Du kan jo linke til en fagfellevurdert artikkel som motstrider faktumet om antropogene utslipp er den sentrale dri...

Faktaresistente som dere er. Du kan jo linke til en fagfellevurdert artikkel som motstrider faktumet om antropogene utslipp er den sentrale driveren av global oppvarming.

hehehe.... Her fikk jeg meg en latter. temperaturstigningen startet i 1960? Og så kommer du med at vi er faktaresistente? Du vet ikke en gang hvor jeg står i denne klimasaken.... da blir det bare latter å spore. Tror du at jeg benekter at temperaturen ikke har steget etter lille istid? Det er det ene spørsmålet som 97% enighets religion bygger på.

Ta det med ro, du får ikke meg til å linke til fagfelle vurderte studier, jeg er for vitenskapelig anlagt til å godta fagfellevurderinger. Du vet hvordan denne fagfellevurderingen virker?

Men du godtar ikke blogger, skriver du? Så hvorfor godtar du da nettopp blogger? Du er så selvmotsigende at det gjør vondt.

1
la1goa på'n igjen med skremsler. Det skal bli mere branner, mindre branner, varmere, kaldere, våtere, tørrere, mer vind, mindre vind, havet skal øke med 80m , havet skal øke 6m, global te...

på'n igjen med skremsler.

Det er et etablert mønster på VGD dette.

Jeg peker på observasjoner av klimarelaterte hendelser og sier: Se, klimaforskerne snakker sant, nå må vi gjøre noe med klimagassutslippene før oppvarmingen og dens konsekvenser blir for ille. Hver bidige gang svarer du og/eller et lite knippe andre på VGD med slå på fornekterkverna og avfeier dette blankt som dommedagsskremsler gjerne ispedd en solid dose møkkspredning og personangrep.

Slik har du og noen få andre holdt på i mange år på VGD. I mellomtiden utvikler den globale oppvarmingen seg slik som varslet. Temperaturen stiger, været blir mer voldsomt og "gir" meg flere og flere observasjoner jeg kan bruke til å vise at den globale oppvarmingen er ingen spøk, vel vitende om at du og de andre har ikke annet motargument enn å nekte for at dette er sant og fremstile meg som idiot og det som verre er som tror på slikt.

Jeg har mang en gang undret meg over at dere får lov til å holde på slik dere gjør for å stagge klimadebatten og håper at nå som antall moderatorer er økt at også dette forumet blir effektivt moderert slik at det går an å holde en sivilsert konversasjon rundt klima og klimaproblematikken.

2
la1goa [sitat…] hehehe.... Her fikk jeg meg en latter. temperaturstigningen startet i 1960? Og så kommer du med at vi er faktaresistente? Du vet ikke en gang hvor jeg står i denne klimasa...

hehehe.... Her fikk jeg meg en latter. temperaturstigningen startet i 1960?

Du vrir på det jeg skriver. «For alvor», skrev jeg.

Temperaturstigningen etter krigen er langt brattere enn før andre verdenskrig. Dette sammenfaller med CO2-økningen i atmosfæren.

1
kristofferbd [sitat…] Nei, det er ganske håpløst. Faktaresistente som dere er. Du kan jo linke til en fagfellevurdert artikkel som motstrider faktumet om antropogene utslipp er den sentrale dri...
trondhjem [sitat…] Det er et etablert mønster på VGD dette. Jeg peker på observasjoner av klimarelaterte hendelser og sier: Se, klimaforskerne snakker sant, nå må vi gjøre noe med klimagassu...

Jeg har mang en gang undret meg over at dere får lov til å holde på slik dere gjør for å stagge klimadebatten og håper at nå som antall moderatorer er økt at også dette forumet blir effektivt moderert slik at det går an å holde en sivilsert konversasjon rundt klima og klimaproblematikken.

Unnskyld, Trondheim.

Jeg skjønner at du er frustrert, men det du sier her skurrer en del i mine øyne. Hvis man skal begynne å "moderere" det som kommer frem i dette forumet, er man virkelig ille ute. DA er det skikkelig mye som må modereres og t.o.m sensureres/slettes rundt omkring.

SÅ ille er det faktisk ikke her. Det må jeg bare si.

1
trondhjem [sitat…] Det er et etablert mønster på VGD dette. Jeg peker på observasjoner av klimarelaterte hendelser og sier: Se, klimaforskerne snakker sant, nå må vi gjøre noe med klimagassu...

Jeg peker på observasjoner av klimarelaterte hendelser og sier: Se, klimaforskerne snakker sant, nå må vi gjøre noe med klimagassutslippene før oppvarmingen og dens konsekvenser blir for ille. Hver bidige gang svarer du og/eller et lite knippe andre på VGD med slå på fornekterkverna og avfeier dette blankt som dommedagsskremsler gjerne ispedd en solid dose møkkspredning og personangrep.

Personangrep? javel.... Hvem fikk personrettet angrep mot seg her? Ingen skal jeg si deg. Fornekterkverna? javel... Hva er fornektet her? Ingenting skal jeg si deg.

Men dommedagsprofetier det har vi til gangs fått servert. Du vet hva Eucaluptus er? Du vet hvordan det gror? Du vet hva den består av? Du vet hva California har importert av planter? Hvis du svarer rett på spørsmålene så vet du også fasiten på denne menneskapte katastrofen som ikke har noe til felles med global oppvarming å gjøre.

Hvis du ikke vet det burde du lese noe annet, mye interessant å lese hvis man klarer å legge vekk klimakatastrofebibelen.

1
ingenkanvite Når USA brukes som eksempel på økning av skogbrann og tørke, er det historieløst. 1900-tallet var preget av usedvanlig lite skogbranner, men på 1700 og 1800 - tallet var det mye ve...

Når USA brukes som eksempel på økning av skogbrann og tørke, er det historieløst. 1900-tallet var preget av usedvanlig lite skogbranner, men på 1700 og 1800 - tallet var det mye verre enn senere.

En klassisk gjennomgang av skogbranner og tørke i sørvestlige deler av USA kan en finne hos forskeren Thomas W Swatnam. I sin oppsummering fra 1996 er det en oversikt over de verste årene med skogbranner.

De 20 verste årene er: 1748 - 1851 - 1773 - 1847 - 1752 - 1716 - 1729 - 1870 - 1861 - 1806 - 1801 - 1819 - 1879 - 1842 - 1709 - 1725 - 1763 - 1765 - 1715 - 1724. Palmer Drought Severity Index viser to av de 10 tørreste årene i begynnelsen av 1900 -tallet, men de alvorligste tørkeårene på 1700- tallet.

Det er lignende resultater i en del andre land. Et eksempel er Russland som hadde mange tørkeperioder fram til begynnelsen av 1900-tallet, med massedød på grunn av sultkatastrofer.

2
la1goa [sitat…] Personangrep? javel.... Hvem fikk personrettet angrep mot seg her? Ingen skal jeg si deg. Fornekterkverna? javel... Hva er fornektet her? Ingenting skal jeg si deg. Men do...

Fornekterkverna? javel... Hva er fornektet her? Ingenting skal jeg si deg.

Skal du nå ha meg til å tro at du ikke nekter for at den globale oppvarmingen allerde har gitt mer skogbranner, tørkerkatastrofer og farlige hetebølger rundt omkring i verden og at dette problemet vil vokse i styrke med den globale oppvarmingen?

Med tanke på din historikk på VGD finner jeg det svært vanskelig å tro på - for å si det mildt.

1
Laster...