Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Sveits stemte mot utslippskutt

En folkeavstemming I Sveits blokkerte politikernes plan om store kutt i landets utslipp. I Sveits er det langt vanskeligere for politikere å drive "hestehandel" bak lukkede dører og fatte vedtak som bryter med folkeviljen. Sveits er i noe av den samme posisjonen som Norge da det aller meste av elektrisk kraft i Sveits kommer fa utslippsfrie kilder som vannkraft og atomkraft. Vedtaket og folkeavstemmingen ble helt forbigått eller ignorert av media i Norge.

Til stor kontrast ble Shell-saken i Nederland løftet fram av media og klimamenigheten i Norge og umiddelbart koplet mot Equinor. Dette til tross for at Shell og Equinor er to helt ulike selskaper der Shell er tungt involvert gass og olje fra skifer og grus. En produksjon som gir mange ganger så store utslipp som olje og gass fra konvensjonell produksjon som Equinor driver med.

1
7 svar

7 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Kamelot78

xpoolman.

Jeg tror klimalobbyen kommer til å være litt mindre bastante enn tidligere med sin skremselspropaganda da fallhøyden har blitt så mye høyere, selv om lekkasjene til den siste rapporten fra IPCC tyder på at den er svært dyster lesning så ser jeg virkelig frem til å stille den i sterkt kritisk lys:-)

1

xpoolman

En folkeavstemming I Sveits blokkerte politikernes plan om store kutt i landets utslipp.

En meget viktig seier for demokratiet !

Hadde bare EU gjort det samme !

1

kristofferbd

Demokrati blir brukt som skalkeskjul for mye som er ille. Som grunnleggende menneskerettigheter — bare se til Ungarn og Polen. Du vet, menneskerettigheter gjelder ikke bare vestlige land — det gjelder også de landene som kommer til å bli hardest rammet av klimakatastrofen.

1

ostgote

Saken viser hvor vridd media og klimamenigheten i Norge er.

Nederland / Shell vs Norge / Equinor har svært lite til felles.

Nederland har en liten andel fornybar kraft, har ingen stor kontinentalsokkel med viktige olje og gassressurser for landet. Shell opererer for meste utenfor Nederlands grenser med bl.a. utvinning av skifer og oljegrus, som gir enormt store utslipp. Det er sikkert så som så med beskatning til Nederland fra denne virksomheten fra før.

Equinor har sin hovedvirksomhet på norsk sokkel og har stor økonomisk betydning og med mange arbeidsplasser i Norge.

Selv om der er minimale likhetstrekk mellom Nederland/ Shell og Norge/ Equinor ble det forsøkt å projisere saken fra Nederland til norske forhold.

Saken fra Sveits ble derimot ikke omtalt i media og nyhetssendinger det hele tatt. Dette til tross for at Sveits og Norge har større likheter mht energiproduksjon enn Nederland og Norge da begge land har så a si utelukkende fornybar el-kraftproduksjon. Kutt i utslipp blir derfor mye mer krevende, inngripende og kostbart for landet når utslippene er små fra før. I Sveits var det også et demokratisk vedtak og ikke embetsverk/ byråkrater/ kommisjoner / direktorater og kvasireligiøse stemningsbølger som avgjorde saken.

1

kristofferbd

En folkeavstemming I Sveits blokkerte politikernes plan om store kutt i landets utslipp.

Trist.

1

Kamelot78

Trist.

Er det trist at det finnes velfungerende demokrati? For de som står bak klimabløffen så er det trist da de er på god vei til å bli avslørt. Et skudd for baugen for dem dette.

1

xpoolman

For de som står bak klimabløffen så er det trist da de er på god vei til å bli avslørt. Et skudd for baugen for dem dette.

Ja vi kan jo håpe på at dette kan være en tankevekker for resten av Europa, og verden for øvrig, men jeg er vel litt skeptisk.

Så lenge bløffmakerne har både de fleste politikere og MSM på sin side, som unisont predikerer usannheter og dommedagsprofetier daglig, så vil det nok ta en stund før korthuset faller sammen. Men vi får trøste oss med at fallhøyden stadig blir høyere og at stadig flere får øynene opp for svindelen så før eller siden kommer nok oppgjørets time.

Vi får håpe det skjer før velstanden og verdensøkonomien ligger i ruiner !

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...