Miljø og Klima

Kampanjen mot kloden

Kampanjen mot kloden viser hvordan oljelobbyen i tiår har undergravd klimaforskningen, med identisk oppskrift som tobakkindustrien noen år tidligere.

Dansk tv har intervjuet insidere som har blitt betalt for å betvile klimaforskningen, uten faglige beviser.

Det er jo ofte disse klimafornekterne her inne viser til.

Oljeselskapenes forskere på 70-tallet dokumenterte faktisk klimaendringene, men da sjefene ble enda mer pengegrisk, eventuelt så trusselen ved grønn omstilling, fikk pipen en annen lyd.

Jeg mener dette er på samme nivå som krigsforbrytelser.

2
96 svar

Det er jo ofte disse klimafornekterne her inne viser til.

Jeg har ikke sett dokumentaren, men tenkte bare å gi deg ros for å gidde ta til orde mot disse. De aller fleste andre har nok gitt opp. Så skryt til deg som holder ut.

Og så er det bare å vente på at de faste traverne dukker opp i tråden med de faste flosklene sine. Vi vet nok hvem som kommer.

2

Det er jo ofte disse klimafornekterne her inne viser til

Vi viser til faktisk, at det finnes ikke det minste dugg av beviser for menneskeskapt klimaendring, like lite som det ikke er det minste bevis for at det er en naturlig dynamikk i det hele? Man tror og man mener og gjetter......

Menneskene får vel snart skylda for den globale kontinentalflyttingen av landmasser også? Kloden er i endring, og det ser ut til at vi ikke har den minste inflytelse på den...selv om de værst hugne mener det motsatte.

1

Jeg kan godt forstå din frustrasjon. Vi har vel alle kjent på den følelsen. Når vi mener vi har rett og har gode argumenter og troverdige kilder så reagerer vi med sinne og avsky når vi møter motstridende meninger og argumenter som vi "vet" er feil eller bygger på gale premisser. Det fins flere eksempler på dette. I USA er det skremmende mange som tror på konspirasjonsteorier, den ene villere enn den andre. Selv den siste avgåtte presidenten mener at valget der borte var manipulert, til tross for at ingen beviser for dette fins.

Men likevel er det veldig farlig å forsøke å kriminalisere bestemte synspunkter og meninger slik du ønsker å gjøre. Det som er enda farligere enn at folk har avvikende meninger er å avskaffe ytringsfriheten. Det må faktisk være slik at (nesten) alle meninger kan hevdes fritt. Noen unntak fins (med rette) slik som for eksempel oppfordring til vold og rasisme, disse grensene er også viktige å opprettholde. Så det er nok en bedre strategi å la folk få uttale seg fritt, mene det de mene vil, og så er det slik i et demokrati at flertallet gjør seg opp en mening basert på dette ytringsmangfoldet, og går til valgurnene for å være med å bestemme hva slags kurs man skal legge seg på.

At det fins andre meninger om klimaet og klimatrusselen enn hva forskerne og IPCC står for mener jeg man må akseptere. Hvis man setter grensen for ytringsfrihet allerede her, hva skal man da si om vaksinemotstandere eller folk som angriper religionsutøvelse etc. Skal man også erklære disse for å drive med "krigsforbrytelser" og dømme dem til strenge straffer. Jeg tror ikke vi skal bevege oss nedover den veien.

Kanskje man også burde være litt mer ydmyk overfor det at man ikke når fram med synspunkter (det man oppfatter som fakta) om klimatrusselen? Skal man kompensere for denne manglende evnen til kommunisere sine oppfatninger til vanlige folk ved å forby folk å ytre seg? Da tenker jeg at demokratiet har spilt falitt.

3

"klimaforskningen, uten faglige beviser."

Det er vel ingen som mangler faglige beviser mer enn klimarørsla.

Som kjent er det ingen som hittil har klart å bevise med 100 % sikkerhet at AGW er en realitet. Langt derifra. Teorien er stadig bare en teori, og det er flere og flere tegn som tyder på at teorien er feil.

1
swixfantomet Jeg kan godt forstå din frustrasjon. Vi har vel alle kjent på den følelsen. Når vi mener vi har rett og har gode argumenter og troverdige kilder så reagerer vi med sinne og avsky n...

Kanskje man også burde være litt mer ydmyk overfor det at man ikke når fram med synspunkter (det man oppfatter som fakta) om klimatrusselen? Skal man kompensere for denne manglende evnen til kommunisere sine oppfatninger til vanlige folk ved å forby folk å ytre seg? Da tenker jeg at demokratiet har spilt falitt.

Vi ser tendensene. "Vi vet hvem dere er", underforstått, avvik og meninger jeg ikke liker, det tier vi helfrelste i hjel, og snart kommer vi å tar deg. "Krigsforbrytelse", det bør få noen til å forstå hva som rører seg oppe i toppen på klimalobotomerte noviser. "Fornektere" er kjettere, alle som ikke underkaster seg the mainstream, og mener at alt er svart-hvitt, skal inn i folden. Jeg tror det er klokt å minne om, at det var økonomisk kollaps i 1929 som indirekte brakte Hitler til makta, og noen av oss er mer urolig for verdensøkonomien, enn vi er for klima.

2
swixfantomet Jeg kan godt forstå din frustrasjon. Vi har vel alle kjent på den følelsen. Når vi mener vi har rett og har gode argumenter og troverdige kilder så reagerer vi med sinne og avsky n...

At det fins andre meninger om klimaet og klimatrusselen enn hva forskerne og IPCC står for mener jeg man må akseptere. Hvis man setter grensen for ytringsfrihet allerede her

Det er et hav av forskjell mellom det å bare mene noe avvikende om et tema og det å delta i målrettede PR- og lobbykampanjer på vegne av særinteresser ute etter å få det som de vil. Da har du ikke lengre bare en mening, du har satt den avvikende meningen ut i aktiv handling som påfører samfunnet konsekvenser.

Handlinger er ikke omfattet av ytringsfriheten. De vektes lovmessig ut i fra hvilke konsekvenser de får enten du gjør de med forsett eller uaktsomt. Det spiller ingen rolle om du var i god tro. Har du gjort noe ulovlig og blir tiltalt for det må du stå til ansvar.

Det å markedsføre produkter med falsk informasjon er svindel etter lovens bokstav. Det var det som felte tobakksindustrien. Det hjalp dem ikke et spøtt i retten at de "mente" at tobakken de solgte var trygg for brukernes helse.

Fossilenergiindustrien risikerer også å bli stilt for retten og holdt ansvarlig for de skader deres salg (handlinger) har påført folk og samfunn. Den regningen kan bli abnorm.

1
trondhjem [sitat…] Det er et hav av forskjell mellom det å bare mene noe avvikende om et tema og det å delta i målrettede PR- og lobbykampanjer på vegne av særinteresser ute etter å få det s...

Fossilenergiindustrien risikerer også å bli stilt for retten og holdt ansvarlig for de skader deres salg (handlinger) har påført folk og samfunn. Den regningen kan bli abnorm.

Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige til å bruke sin kapital på noe så fundamentalt viktig, som energi. Energi som har brakt verden velstand, og hundrevis av millioner ut av fattigdom, og som i dag vil skape storpolitisk uro, om det ikke fortsatt letes og utvinnes. Det er mye ensporet fanatisme, oppe i hodet på dem som prøver å skremme med en "Nurenberg-prosess", med hoderulling og abnorme erstatningskrav.

2
Arrcab [sitat…] Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige...

Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige til å bruke sin kapital på noe så fundamentalt viktig, som energi.

Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord som vanskelig kan slås.

Dessuten bommer du totalt med din kommentar. At det er forskjell på tobakk og energi har intet med saken å gjøre.

Fossilenergiindustrien har i flere tiår brukt enorme pengesummer på å la kommunikasjonsbyråer og tenketanker fronte et budskap overfor politikere og folk flest om at CO2-utslippene deres produkter skaper er på langt nær så farlige som det klimavitenskapen sier de er.

Det kan godt tenkes (jeg tror ikke noe på det) at de ansvarlige for denne PR- og lobbykampanjen oppriktig tror på klimaskeptikernes påstander og handler i god tro, men det spiller ingen rolle fordi de HAR markedsført sine produkter som harmløse mens de i realiteten er svært skadelige. Det har konsekvener å tukle med jordas værsystemer.

1
Arrcab [sitat…] Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige...

Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige til å bruke sin kapital på noe så fundamentalt viktig, som energi.

dobbelpost

1
trondhjem [sitat…] Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord...

Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord som vanskelig kan slås.

Dersom det er naivt å mene, at verdens energiforsyning er livsviktig, der småsparere, storkapital og politiske tungvektere er pådrivere, og en garanti for at hodeløs naiv klimapolitikk, ikke kjører verdensøkonomien i grøfta, så får det heller oppfattes slik. Nå mobiliserer kapitalen, med de samme pengene, og det samme motivet for nye markeder. Det er penger i den kommende grønnvasking, men det kalles neppe for pengegrisk klimalobbing, når verden skal reddes på nytt.

1
trondhjem [sitat…] Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord...

Fossilenergiindustrien har i flere tiår brukt enorme pengesummer på å la kommunikasjonsbyråer og tenketanker fronte et budskap overfor politikere og folk flest om at CO2-utslippene deres produkter skaper er på langt nær så farlige som det klimavitenskapen sier de er.

Ja, de er ikke stort bedre en Vindkraftselsskapene :)

2
trondhjem [sitat…] Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord...

CO2-utslippene deres produkter skaper er på langt nær så farlige som det klimavitenskapen sier de er.

Og hvor sikert er det at det er "klimavitenskapen" som har rett ?

Jeg gjentar det jeg skrev lenger oppe her:

"Som kjent er det ingen som hittil har klart å bevise med 100 % sikkerhet at AGW er en realitet. Langt derifra. Teorien er stadig bare en teori, og det er flere og flere tegn som tyder på at teorien er feil. "

1
Arrcab [sitat…] Dersom det er naivt å mene, at verdens energiforsyning er livsviktig, der småsparere, storkapital og politiske tungvektere er pådrivere, og en garanti for at hodeløs naiv...

Dersom det er naivt å mene, at verdens energiforsyning er livsviktig,

Nå skifter du tema. Dessuten argumenteter du som om energi kun kan skaffes i form av fossil energi.

Energi er en livsnødvendighet slik du skriver. Derom hersker ingen tvil. Men ikke dermed gitt at kull, olje og gass er en livsnødvendighet. Det fins mange andre former for energi vi kan høste av og gi oss rikelig tilgang til all den energi vi måtte trenge.

1
trondhjem [sitat…] Nå skifter du tema. Dessuten argumenteter du som om energi kun kan skaffes i form av fossil energi. Energi er en livsnødvendighet slik du skriver. Derom hersker ingen tvil...

Energi er en livsnødvendighet slik du skriver. Derom hersker ingen tvil. Men ikke dermed gitt at kull, olje og gass er en livsnødvendighet. Det fins mange andre former for energi vi kan høste av og gi oss rikelig tilgang til all den energi vi måtte trenge.

Når du vet at kull, olje og gass, fortsatt dekker ca.80% av verdens energibehov, samtidig som sol og vind dekker ca.2%, og mellomlegget dekkes av vann, atomkraft, biomasse og diverse, blir betegnelsen livsnødvendig, en underdrivelse av hva fossil energi egentlig betyr. Jeg lurer fortsatt på hvilke former for energi, atomkraft ikke medregnet, det er mulig å "høste rikelig" av. Spesielt dersom de økonomiske forutsetningene for "ny teknologi", hva nå det kan være, ikke blir løpende finansiert "på ryggen" av dagens fossile energi.

1
Arrcab [sitat…] Når du vet at kull, olje og gass, fortsatt dekker ca.80% av verdens energibehov, samtidig som sol og vind dekker ca.2%, og mellomlegget dekkes av vann, atomkraft, biomasse...

Når du vet at kull, olje og gass, fortsatt dekker ca.80% av verdens energibehov,

Det er et resultat av den lobby og PR-kampanje Koch Industries, Exxon og en rekke andre giganter i fossil energi har ført siden 1980-tallet for å hindre at verdenssamfunnet setter i gang å erstatte fossil energi med annen energi. Nå, etter 30 år, ser det endelig ut til at fossilenergiens lobbyapparat har mistet grepet om politikernes oppmerksomhet. Nå er det mange tegn i tiden på at fossil energi vil bli erstattet av annen energi.

Dessvere er det alt for sent. Verdenssamfunnet har slupper ut omtrent like mye fossilt karbon over de siste tretti årene som det slapp ut fra sivilasjonens vugge til 1990 og gjort klimaproblemet mye verre enn det ville blitt om verdenssamfunnet hørte på klimaforskerne i stedet for lobbyistene til fossilenergiindustrien.

Den skaden som denne 30 års utsettelse av det grønne skifte skaper er disse bedriftsleder, lobbyister og andre "klimaskeptikere" som overtalte politikere og resten av samfunnet til å fortsette med fossil energi ansvarlig for. Den regningen kan bli stygg å gjøre opp.

1
trondhjem [sitat…] Det er et resultat av den lobby og PR-kampanje Koch Industries, Exxon og en rekke andre giganter i fossil energi har ført siden 1980-tallet for å hindre at verdenssamfunne...

Den skaden som denne 30 års utsettelse av det grønne skifte skaper er disse bedriftsleder, lobbyister og andre "klimaskeptikere" som overtalte politikere og resten av samfunnet til å fortsette med fossil energi ansvarlig for. Den regningen kan bli stygg å gjøre opp.

Dette er et interessant poeng som jeg såvidt var inne på i min forrige post. Det er underlig, når du og andre som hevder med så stor skråsikkerhet at sannheten er på deres side, at dere rett og slett ikke evner å konkurrere med disse vantroende om å overbevise det store flertallet, politikere og andre makthavere, om å gjøre det dere mener må til. Hvorfor har disse fæle folka så mye større overbevisningskraft enn dere? Faktisk så mye at dere ikke ser annen råd enn å tukle med ytringsfriheten for å nå fram?

4
swixfantomet [sitat…] Dette er et interessant poeng som jeg såvidt var inne på i min forrige post. Det er underlig, når du og andre som hevder med så stor skråsikkerhet at sannheten er på deres...

Hvorfor har disse fæle folka så mye større overbevisningskraft enn dere? Faktisk så mye at dere ikke ser annen råd enn å tukle med ytringsfriheten for å nå fram?

Fordi klimavitenskap ikke er ren matematikk og omstillingene som kreves for å erstatte fossil energi er formidable. Politikere vegrer seg ganske enkelt for å sette i gang altfor mange og altfor upopulære grep basert på tross alt ganske så usikre framtidsprognoser.

3

Filmen presenterer dog ikke noen spesielle "Breaking News", de av oss som har fulgt med noen år har da påstått i mange, mange år at de store olje- og kullselskapene har finansiert den store løgnen i tiår.

Og det har virket. Vi ser jo også i dette forum at argumentene fra svindlerne siteres direkte den dag i dag, og at hersketeknikker som f. eks, "eksperten" med bakgrunn som dørselger brukte også brukes for å prøve å knuse den seriøse debattanten.

Hva med: "Nei, jeg er ikke vitenskapsmann, men jeg er en jævla munnrapp fyr som kan banke dem i senk med narrativer". sukk.

2
trondhjem [sitat…] Det er et resultat av den lobby og PR-kampanje Koch Industries, Exxon og en rekke andre giganter i fossil energi har ført siden 1980-tallet for å hindre at verdenssamfunne...

Den skaden som denne 30 års utsettelse av det grønne skifte skaper er disse bedriftsleder, lobbyister og andre "klimaskeptikere" som overtalte politikere og resten av samfunnet til å fortsette med fossil energi ansvarlig for. Den regningen kan bli stygg å gjøre opp.

Hele historien er skrevet i historiebøkene. Alt er dokumentert grundigere enn det meste annet. Våre etterkommere vil felle dommen. Og slite med regningen.

1
SjatH [sitat…] Når er det for sent?

Det er det essensensielle spørsmålet i klimadebatten hvor usikkerheten er å oppfatte som en trussel og ikke en sovepute.

Vi vet fra jordas historie at jordas klimasystem har forskjellige metastabile nivåer det kan og som regel har vekslet hyppig mellom i istidene, pleistocen (2,5 mill. 11700 år siden). Klima var den gangen ustabilt og vekslet hyppig.

Vi vet at de siste 12000 år (holocen) har klimasystemet oppført seg unormalt stabilt målt mot de 2,5 milloner foregående årene. Det er ingen tilfeldighet at vi mennesker har utviklet vår sivilisasjon i samme periode. Det er det stabile klimaet og stabile havnivået i holocen som har muliggjort å dyrke mat, bygge byer langs kysten etc.

Vi vet at det finnes omslagspunkter (points of no return) som vil sende klimasystemt ut av dagens (holocens) metastabile tilstand til en annen metastabil tilstand. Vi vet at et slikt klimaskifte vil gi svære overveiende sannsynlig negative konsekvenser for matproduksjonen i en global skala og medføre en rekke andre endringer i livsbetingelsene for folk på individ og samfunnsnivå.

Det vi dessverre ikke vet sikkert er hvor mange slike omslagspunkter er det og hvor eksakt ligger de. Men vi vet at jo større pådriv som dytter på klimasystemet, desto større sannsynlighet er det for at vi sender det over et omslagspunkt og systemet selv "tar over styringen" til den nye metastabile tilstanden. For det vi vet kan det være at vi allerede har passert et slikt punkt.

David Attenborough deltar i en dokumentar om jordas livsoppholdende systemer og hva vitenskapen vet om deres tålegrenser og dagens tilstand. Filmen heter Grensesprengende vitenskap: https://www.netflix.com/no/title/81336476

Jeg anbefaler alle å se den.

1
SjatH [sitat…] Når er det for sent?

Det har allerede vært for sent mange ganger.

Men det er fortsatt for sent frem i tid. Datoer skyves.....

Klimamestere har en endeløs strøm av predikasjoner, hvor alle har feilet så langt.

Tiltross for dette forventer de å bli tatt seriøst når de kommer med nye predikasjoner :)

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...