Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Kampanjen mot kloden viser hvordan oljelobbyen i tiår har undergravd klimaforskningen, med identisk oppskrift som tobakkindustrien noen år tidligere.

Dansk tv har intervjuet insidere som har blitt betalt for å betvile klimaforskningen, uten faglige beviser.

Det er jo ofte disse klimafornekterne her inne viser til.

Oljeselskapenes forskere på 70-tallet dokumenterte faktisk klimaendringene, men da sjefene ble enda mer pengegrisk, eventuelt så trusselen ved grønn omstilling, fikk pipen en annen lyd.

Jeg mener dette er på samme nivå som krigsforbrytelser.

2
96 kommentarer

Arrcab

Fossilenergiindustrien risikerer også å bli stilt for retten og holdt ansvarlig for de skader deres salg (handlinger) har påført folk og samfunn. Den regningen kan bli abnorm.

Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige til å bruke sin kapital på noe så fundamentalt viktig, som energi. Energi som har brakt verden velstand, og hundrevis av millioner ut av fattigdom, og som i dag vil skape storpolitisk uro, om det ikke fortsatt letes og utvinnes. Det er mye ensporet fanatisme, oppe i hodet på dem som prøver å skremme med en "Nurenberg-prosess", med hoderulling og abnorme erstatningskrav.

2

trondhjem

Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige til å bruke sin kapital på noe så fundamentalt viktig, som energi.

Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord som vanskelig kan slås.

Dessuten bommer du totalt med din kommentar. At det er forskjell på tobakk og energi har intet med saken å gjøre.

Fossilenergiindustrien har i flere tiår brukt enorme pengesummer på å la kommunikasjonsbyråer og tenketanker fronte et budskap overfor politikere og folk flest om at CO2-utslippene deres produkter skaper er på langt nær så farlige som det klimavitenskapen sier de er.

Det kan godt tenkes (jeg tror ikke noe på det) at de ansvarlige for denne PR- og lobbykampanjen oppriktig tror på klimaskeptikernes påstander og handler i god tro, men det spiller ingen rolle fordi de HAR markedsført sine produkter som harmløse mens de i realiteten er svært skadelige. Det har konsekvener å tukle med jordas værsystemer.

1

Trenberth

Fossilenergiindustrien har i flere tiår brukt enorme pengesummer på å la kommunikasjonsbyråer og tenketanker fronte et budskap overfor politikere og folk flest om at CO2-utslippene deres produkter skaper er på langt nær så farlige som det klimavitenskapen sier de er.

Ja, de er ikke stort bedre en Vindkraftselsskapene :)

2

Arrcab

Jeg trodde jeg hadde sett det meste av naivitet, men å omtale storkapitalen bak kull, olje og gassindustrien som filantroper, den så jeg ikke komme. Du har satt en rekord som vanskelig kan slås.

Dersom det er naivt å mene, at verdens energiforsyning er livsviktig, der småsparere, storkapital og politiske tungvektere er pådrivere, og en garanti for at hodeløs naiv klimapolitikk, ikke kjører verdensøkonomien i grøfta, så får det heller oppfattes slik. Nå mobiliserer kapitalen, med de samme pengene, og det samme motivet for nye markeder. Det er penger i den kommende grønnvasking, men det kalles neppe for pengegrisk klimalobbing, når verden skal reddes på nytt.

1

xpoolman

CO2-utslippene deres produkter skaper er på langt nær så farlige som det klimavitenskapen sier de er.

Og hvor sikert er det at det er "klimavitenskapen" som har rett ?

Jeg gjentar det jeg skrev lenger oppe her:

"Som kjent er det ingen som hittil har klart å bevise med 100 % sikkerhet at AGW er en realitet. Langt derifra. Teorien er stadig bare en teori, og det er flere og flere tegn som tyder på at teorien er feil. "

1

trondhjem

Jeg tror du vet forskjell på kreftfremkallende tobakk og livsviktig energi, og du aner sikkert også at det noen kaller "grådige pengegriske eiere", er og har vært, villige til å bruke sin kapital på noe så fundamentalt viktig, som energi.

dobbelpost

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...