Miljø og Klima

Klimamodeller er blitt enda mer ubrukelige.

Det blir i diskusjoner om klima dratt fram at «Vitenskapen» viser sånn og sånn. Som regel kan det føres tilbake til en forsker som har kjørt modeller for å vise hvir ille det står til. Modellene er blitt brukt som sannhetsvitne om hvordan ting vil bli. De første alarmistene, fra 1980-tallet, hadde utviklet sine modeller for å beregne hvordan den globale oppvarmingen ville bli. Mange klimaforskere brukt resultater fra klimamodeller i den politiske debatt. Den mest framtredende av disse er James Hansen.

Den siste generasjon av klimamodeller viser en enda sterkere oppvarming enn tidligere. Disse tvilsomme modellene begynner nå å gjøre seg gjeldende i utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel. Vi ser nå hvordan godt etablerte forskere og alarmister begynner å få kalde føtter, fordi de har forstått at det er noe riv ruskende galt med de klimamodellene som er blitt dyrket så intenst. Selv de mest iherdige forsvarere av "den rette tro", at vitenskap kan underbygge en kriseforståels, slik forskerne Andrew Dessler og Gavin Schmidt gjør på nettstedet RealClimate, ser nå at tiltroen til klimamodellene er svært problematisk for å forstå framtidig utvikling av klima.

Journalisten Paul Vooster, som selv kan sies å tilhøre alarmistenes rekker, har i siste nummer av tidsskrifet Science, tatt for seg hvordan klimamodellene nå begymmer å skape problemer for forskere. Han har snakket med en rekke forskere som tilhører det etablerte nettverk omkring IPCC. Det er en samstemt oppfatning at klimamodellene har en alt for rask oppvarming, når det sammenligne med det som kan måles. Det er ikke grunnlag for ekstrem oppvarming og ekstreme utslag, slik modeller viser.

Når modeller skal brukes på siste istid blir det ganske vilt. «Omfattende paleoklimatrekorder tyder på at jorden avkjølte nesten 6° C sammenlignet med preindustrielle tider, men modellen, matet med lave istid CO2 -nivåer, hadde temperaturer som stupte med nesten det dobbelte, noe som tyder på at den var altfor følsom for oppturer og nedturer av CO2.» sier Claudia Tebaldi, klimaforsker ved Pacific Northwest National Laboratory og en av lederne for CMIPs klimaprognoser.

Den største jokeren når det gjelder endringer i klima, er endringer i skydekke som skjer på bakgrunn av økt temperatur og økte mengder med klimagasser. Modellene har fått korrigert tidligere feil med at de høye skylag ikke inneholdt nok superavkjølt vann, og dermed fikk for høy avkjølende effekt. Men når denne feilen ble korrigert oppstod et nytt problem med modellene, at uttynning av kumulusskyer i tropene ga for sterk varmeeffekt. sier Timothy Myers, en skyforsker ved Lawrence Livermore National Laboratory . "Selv om ett trekk ved klimaet nå er mer realistisk, har et annet som er vedvarende feilaktig blitt avslørt," sier Myers.

Men til tross for advarsler fra framtredende forskere, er ikke skremslenes tid forbi. "Allerede vitenskapelige artikler dukker opp ved hjelp av CMIPs ubegrensede verste scenarier for 2100, og tenner ild til det som allerede ulmer som velbegrunnet frykt. Men den praksisen må endres", sier Gavin Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies. "Du ender opp med tall som selv på kort sikt er vanvittig skremmende - og feil."

2
1 svar

"Selv om ett trekk ved klimaet nå er mer realistisk, har et annet som er vedvarende feilaktig blitt avslørt"

Som forsker Timothy Myers hevder: «Endringer i globalt skydekke som svar på menneskeskapte klimaendringer, er en ledende kilde til usikkerhet i anslagene om global oppvarming.» Dette er likevel bare en av mange kilder til usikkerhet. Andre områder som ligger utenfor forskernes kontroll, er endringer i luftfuktighet, endreinger i vindretninger- og styrke, og endringer i havstrømmer. Disse forholdene gir store utslag på hvordan temperatur og havnivå vil bli i framtida. Timothy Myers leder oppmerksomheten til det han kaller vedvarense feilaktighet (persistent bias) i klimamodeller. Dette er den store svakheten ved modeller i heletatt. Det er en statistisk svakhet ved klimamodeller at de har systematiske feilaktigheter (systematic bias). Det virker som de fleste av slike feil går i retning av at de gir for høy oppvarming, og at de ikke nuller hverandre ut.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...