Ja, "molbopolitikk" må vel være et dekkende uttrykk. Det gjelder nesten alle partiene. De stikker hodet i sanden og nekter å se realitetene som en internasjonal energipolitikk må forholde seg til.

"Molboene" bryr seg ikke om hva som er realistisk energimiks de neste 50 år. Da trenger de heller ikke høre på tunge internasjonale fagmiljøer som ser at gass og olje vil ha en sentral rolle i utfasing av kull.

"Molboene" bryr seg heller ikke om at norsk elektrifisering vil skape problemer for norsk industri. At mer og mer transport og industriproduksjon skal drives av elektrisk strøm vil skape energimangel og presse prisene på strøm oppover. Drømmen om norsk produksjon av produkter som skal bidra til et grønt skifte, blir bare luftslott. Det spørs om norsk batteriproduksjon allerede er utkonkurrert på et internasjonalt marked. Det skal vel ikke mer til enn en litt tørr høst for at det skal skje. Så konsekvensen blir enda mer produksjon basert på kullkraft globalt, da alt som trengs til et grønt skifte skal produseres i Kina.

1

Kom over en undersøkelse om elektrisitet "peak demand" i Storbritannia. Når det største energibehovet oppstår, i 6-tiden om ettermiddagen, bidrar gass til 44 %. (Clive Best: UK peak power 2019 - 2021). Gass er også den viktigste energikilde når en ser døgnet under ett.

Så et England uten gass ville bli et England med elektrisk sammenbrudd. Grønne idealister mener sikkert dette kan snus i en håndvending. "Molboer" gidder ikke undersøke saken.

1
ingenkanvite Kom over en undersøkelse om elektrisitet "peak demand" i Storbritannia. Når det største energibehovet oppstår, i 6-tiden om ettermiddagen, bidrar gass til 44 %. (Clive Best: UK pea...

Fra samme forfatter: 2019/20 GB Peak Power Demand. Hver økning og nedtur i vindkraft matches av en justering opp eller ned i gassproduksjon, hjulpet av nøyaktig værmelding. Denne balansegangen er hvordan nettet har klart å absorbere en stor økning i vindkapasitet. Imidlertid, hvis Storbritannia seriøst ønsker å nå et null-karbon netto utslipp innen 2040, må vi på en eller annen måte slutte å bruke gass og finne et alternativ for å balansere den iboende uregelmessige naturen til vindenergi. En dobling av antall vindmølleparker på land vil bare gjøre balanseringen verre. Grønn energi kommer til å ende i tårer, dersom en ikke har en solid kjernefysisk base for å drive grunnleggende infrastruktur.

1

Jeg tror dette er en undervurdering av Molboene, selv om historien om dem er morsom. Smarte forretningsfolk som danskene jo er, vil aldri innlate seg på et så dumt, kostbart og totalt unyttig prosjekt, som landstrøm eller kostbar havvind, til plattformene i Nordsjøen. Det virker som om politikere har satt seg sjøl i en håpløs situasjon, mangler alternativ til overmodige avtaler om CO2-reduksjon, og griper til utagerende milliardutgifter, i mangel på løsninger folket kan leve med. Dette lover ikke godt for kommende generasjoner, når oljefondet skal møllspises for klimasaka.

1
ingenkanvite Ja, "molbopolitikk" må vel være et dekkende uttrykk. Det gjelder nesten alle partiene. De stikker hodet i sanden og nekter å se realitetene som en internasjonal energipolitikk må f...

Nå er det jo et faktum at det f.eks. i den siste tv-debatten var kun Listhaug som prøvde å sette litt fokus på dette at det nå skal investeres hele 50 milliarder ! * (Høyre, hva har dere funnet på å la Venstre presse dere til ? Dette er jo det glade vanvidd og nå skyter strømprisene skikkelig i været allerede, pga. for lite strøm tilgjengelig, og ny kabel til utlandet åpnet nettopp, og der er det tydeligvis "vindstille" for tida og lite "grønn" strøm å få tilbake for å hjelpe Norge som har for lite nedbør p.t.) * i å elektrifisere sokkelen. Og gassen som da spares sendes i stedet rett til utlandet, der gassens Co2-innhold går rett opp i atmosfæren derfra i stedet. Hårreisende dyrt og hårreisende dumt. Vedum & Co. har vært med på å godkjenne dette (men håret hans reiser seg vel ikke av å tenke igjennom dette på nytt?).

Forresten godt sagt av Listhaug dette at det virker som at klimaaktivistene mener at Norge er tildelt en avgrenset egen atmosfære, som vi da har ansvar for å ikke ha utslipp til fra f.eks. norsk gassproduksjon...

1
Laster...