Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Politikere vil kansellere olje og gass

Bilde

Soaring utility bills alarm Europe, raise fears for winter

MADRID (AP) — Wholesale prices for gas and electricity are surging across Europe, raising the prospect of increases in already-high utility bills and further pain for people who have taken a financial...


Bilde apnews.com

Hva skjer hvis Europa går tom for gass pga. politiske tåpeligheter og overtro når det gjelder CO2-molekylets evne til å drive klimaet på jorden?

Klimafanatisme bør tas på alvor og bekjempes med alle lovlige midler.

2
15 svar

15 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Arrcab

Bortsett fra at det vil ta noe lengre tid før vi omkommer, er energitilførsel like viktig som den lufta vi puster inn. Det er gambling, eller "russisk rulett", dersom vi lar politiske broilere og klimafanatikere lede an i en komplisert og omstilling av kraftforsyning.

1

ingenkanvite

Interessant link, silas: "Analytikere hos S&P Global Platts sier at strømprisene har steget på grunn av sterk etterspørsel fra steder som datasentre og elbiler, men fremfor alt på grunn av økningen i prisen på naturgass som brukes i produksjonsanlegg. Forsyningsselskapenes eksponering for naturgasspriser har økt ettersom utslippstunge kullverk har blitt pensjonert, mens forsyningsselskapene står overfor høyere kostnader for karbonkvoter som kreves av EUs utslippshandelssystem, som har som mål å redusere utslipp av klimagasser."

Analytikerne bekrefter hvor ødeleggende elektrifiseringen av biler og enkelte tjenester er. Toppen av dumskap må vel være å bruke masse strøm på oljeplattformer og karbonfangst. Det er en oppsiktsvekkende illustrasjoner på hvordan "grønn" politikk gjør mange av Europas innbyggere fattige. «Energifattigdom» er allerede et kjent samfunnsproblem i mange land. Politikerne gjør vondt verre med sine «karbon»-skatter.

1

ingenkanvite

På grunn av lite vind de siste månedene er det nå blitt en kraftkrise i mange europeiske land, med en tredobling av kraftprisene i enkelte land. Dette er et resultat av EUs "grønne" politikk. Problemet er at kapasiteten på balansekraft er blitt sterkt redusert, ved at de fleste kullkraftverkene i Vest-Europa er lagt ned, og gasskraften ikke er blitt modernisert og utvidet. I tillegg blir atomkraftverk lagt ned. Enkelte år har energifattigdommen ført til at folk dør av at de ikke har råd til oppvarming av sine boliger. Det viser kynismen i "det grønne skiftet".

1

Arrcab

Det er en oppsiktsvekkende illustrasjoner på hvordan "grønn" politikk gjør mange av Europas innbyggere fattige.

Det gjør ikke bare Europas innbyggere fattige, men også farligere. Farlige for den stabiliteten og det samarbeid vi har tatt som en selvfølge. "Grenen vi sitter på" er tynn, og mangel eller kostbar energi, er opptakten til den perfekte forandring, der nasjonene prioriterer egne interesser. For lille Norge med sin åpne økonomi, vil dette være katastrofalt.

1

trondhjem

Kraftunderskuddet som nå driver opp energiprisene i Europa ville ikke oppstått dersom de europeiske landene hadde bygd ut fornybar energiproduksjon i det omfang de du kaller klimafanatikere har bedt om. Da ville vi hatt nok elkraft til å møte dagens etterspørsel.

Ikke bare ville vi hatt nok elkraft, den ville også vært vesentlig billigere å produsere enn det en fossil kraftproduksjon eller kjernekraft kan oppnå.

Det du kaller klimafanatisme ville løst dette problemet.

1

silas

Hvilken fornybar er det du sikter til? Hva skjer hvis det ikke blåser på vindmøllene? Hva skjer hvis solen ikke skinner på solcellene? Hvem skal levere balansekraften i denne drømmen? Norge?

1

Arrcab

Etter panikkpolitikk er kraftbalansen i Tyskland, har Europas største industrinasjon og økonomi, store vanskeligheter med å etablere en stabil kraftforsyning, uten fransk kjernekraft, og egen kullkraft. Dette merker vi nå på våre egne strømregninger.

1

Arrcab

Det du kaller klimafanatisme ville løst dette problemet.

Klimafanatisme løser ingen ting, det skaper derimot store problemer, og Europa er for full fart inn i en energikrise ingen vet utfallet av.

1

silas

Kraftprisene drives opp av nedleggelse av kraftverk samt CO2-relaterte avgifter.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...