Jeg finner det helt utrolig at folk mener at man bør stoppe all fosil energiproduksjon så snart som mulig. Jeg mener det er som å ønske seg en global katastrofe uten sidestykke i verdenshistorien. Klimahysteriet som har fått lov til å bre om seg i den vestlige verden og dette tankegodset er basert på ville antakelser om positive tilbakekoblinger-mekanismer i klimasystemet.

CO2 er en harmløs og essensiell sporgass som på ingen måte driver klimaet på jorden - effekten er logaritmisk og veldig liten. CO2-nivået som vi har i dag (0,04%) er svært lavt og planteverden nyter godt av økt konsentrasjon. Mer CO2 er i all hovedsak en god ting.

Norge må fortsette å lete etter olje og gass og vår eksport er svært viktig for mange mennesker i Europa. I Europa ser vi nå starten på en energikrise som kan få store konsekvenser for mennesker og næringsliv og det siste vi trenger er en politikk som kjører samfunnet ned i avgrunnen.

Barn og unge bør ikke utsettes for denne type skremsel og propaganda.

Anbefaler dette intervjuet når det gjelder CO2-molekylets "klima-effekt" og hvorfor effekten er svært begrenset når konsentrasjonen øker fra dagens nivåer. https://youtu.be/pHCCE-sw_Sc?t=213

Her er et intervju med Freeman Dyson: https://www.youtube.com/watch?v=BQHhDxRuTkI

1

Det er utrolig hvor useriøse FN og UNESCO blir når de kommer med en rapport om hvordan barn rammes av klimaendringer. Det blir bare en propaganda om hvilken skade klimagassene gjør, og ikke noe om hva som oppnås for verdens barn gjennom vår nåværende globale arbeidsdeling. Kanskje ikke så veldig rart når det er en generalsekretær som er helt i utakt med verdens realiteter. "FNs leder António Guterres trygler medlemsstatene om å stoppe all fossil industri hurtigst mulig." Dersom dette skal oppfattes slik klimaaktivister gjør i Norge (at olje og gass ikke skal tas opp), må verdens metallproduksjon stoppes, mye av industriproduksjonen må stoppes, sammen med mesteparten av verdens transport. Mye av matproduksjonen må også stoppe. Sannelig en oppskrift på massearbeidsløshet, fattigdom og hungerskatastrofer som det ikke har vært sett make til på flere hundre år.

Unescos klimarisikorapport gir et inntrykk at vi er på full fart ut for stupet. Det slenges ut løse påstander, som at 99% av alle barn på kloden er utsatt for minst en klimatrussel. Og at matproduksjon er rammet og katastrofer knyttet til værfenomener øker i omfang. Seriøse klimaforskere glimrer med sitt fravær i denne rapporten, sikkert fordi de ikke vil besudle sitt navn med denslags.

Noen enkle spørsmål: Er det løgn, eller er det sant at matproduksjon pr individ har økt i verden? Er det løgn, eller er det sant at antall døde på grunn av stormer, tørke og oversvømmelse har gått ned? Er det løgn eller er det sant at flere barn dør av kulde enn av varme? Er det løgn eller sant at en rapport fra UNESCO som tar opp klimaets skadelige virkninger på barn ikke går inn på problemene med barn som dør av kulde.

Dette er tydeligvis ikke spørsmål Besteforeldrenes klimaaksjon evner å spørre seg. Og deres evne til å tro på klimafanatiske utspill er grenseløs.

1
ingenkanvite Det er utrolig hvor useriøse FN og UNESCO blir når de kommer med en rapport om hvordan barn rammes av klimaendringer. Det blir bare en propaganda om hvilken skade klimagassene gjø...

Slik ser science fiction for bestemødre ut:

"Slik rammes barn akkurat nå:

• 240 millioner barn er sterkt utsatt for kystflom

• 330 millioner barn er sterkt utsatt for elveflom

• 400 millioner barn er sterkt utsatt for sykloner

• 600 millioner barn er sterkt utsatt for vektorbårne sykdommer

• 815 millioner barn er sterkt utsatt for blyforurensning

• 820 millioner barn er sterkt utsatt for hetebølger

• 920 millioner barn er sterkt utsatt for vannmangel

• 1 milliard barn er sterkt utsatt for ekstremt høye nivåer av luftforurensning"

1
ingenkanvite Det er utrolig hvor useriøse FN og UNESCO blir når de kommer med en rapport om hvordan barn rammes av klimaendringer. Det blir bare en propaganda om hvilken skade klimagassene gjø...

"The Lancet ( Gasparinni et al. 2015 ) tok et mer internasjonalt perspektiv og undersøkte data fra 384 steder i Australia, Brasil, Canada, Kina, Italia, Japan, Sør-Korea, Spania, Sverige , Taiwan, Thailand, Storbritannia og USA fant at kulde var mye mer trussel ... i et forhold på omtrent 15 til 1."

1
Laster...