Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Er Meteorologisk institutt en seriøs institusjon?

Er det seriøst å skremme folk med krisemaksimering av en tenkt værsituasjon om 30 år? NRK har riktig nok fått marsjordre om å reklamere aggressivt for de klimaendringer som kan komme, men nå ødelegger de mer enn de oppnår, samtidig som folk med liten eller ingen kunnskap blir engstelige. Nå må Gislefoss og aksjonistene i NRK ta det litt roligere, og ikke ødelegge Instituttets rykte.

1
8 svar

8 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

trondhjem

Det er mer betimelig å spørre hvor er seriøsiteten din når du fremstiller Meteorologisk Institutt på denne måte.

De driver ikke med skremsler. De opplyser hva vitensksapen vet om hvordan været i Norge vil kunne bli i et varmere klima. Det er høyst rasjonelt og hva man skal forvente av våre akademiske kunnskapsmiljø. Det kalles folkeopplysning.

3

Arrcab

Det er ikke ukjent at enkelte mener at alt som tjener saken, er rasjonelt og vitenskapelig fundert. For noen av oss oppfattes mye som presenteres som saklig kunnskap om framtiden, populistisk og uansvarlig.

1

trondhjem

Det er ikke ukjent at enkelte mener at alt som tjener saken, er rasjonelt og vitenskapelig fundert.

Meteorologisk Institutt er landets fremste fagmiljø på vær og klima.

Din mistenkeliggjøring og stempling av instituttet som populistisk og uansvarlig er intet annet enn ren idioti - Dunning Kruger effekten på speed. Du oppfører deg som en kunne finne på å brase inn på operasjonsstua og be kirurgen tre til side og gjøre plass til deg som vet hvordan hjelpe pasienten.

2

powa

Er det seriøst å skremme folk med krisemaksimering av en tenkt værsituasjon om 30 år?

Vil ikke kalle det å opplyse folk om hva som kan skje hvis vi ikke snart gjør noe for krisemaksimering. De gjengir i praksis det alle verdens forskere sier vil skje. Hvis du selv ble skremt over det, så er det i seg selv verdt å reflektere over.

2

ingenkanvite

Dette er status når det gjelder "kunnskap" fra Meteorologisk institutt. (i samarbeid med NVE):

"Hovedfunn i rapporten Klima 2100 Norge blir varmere. Årstemperaturen blir ca 4.5 grader høyere mot slutten av århundret, dersom den globale utviklingen fortsetter som i dag.

Temperaturen øker mest om vinteren og minst om sommeren. Den høyeste økningen beregnes for Finnmarksvidda og Varanger, med en økning på mer enn 6 grader. Økningen vil bli langt større mot slutten av århundret enn mot midten av det. Norge blir våtere: Årsnedbøren blir ca 18 % høyere mot slutten av århundret, dersom den globale utviklingen fortsetter som i dag.

Nedbøren øker mest i nord, relativt sett Ser man på absolutte endringer er det Vestlandet og Midt-Norge som får den største økningen. Styrtregnepisodene blir hyppigere og kraftigere. Flommønsteret blir endret: VI får større og hyppigere regnflommer, mindre og sjeldnere snøsmelteflommer.

Snøsesongen: Blir kortere i lavlandet. I enkelte høyereliggende områder ventes derimot en økning i maksimal snømengde helt fram mot slutten av århundret

Isbreer: Blir færre og mindre.

Havnivået øker: Det meste av Norge vil oppleve stigende relativt havnivå før slutten av dette århundret. Stormflo som tidligere oppstor hvert 200. år kan komme årlig ved slutten av århundret.

Mer skredfare: Det gjelder først og fremst jordskred, flomskred og sørpeskred og i noen grad steinsprang. Når det gjelder snøskred, vil faren for tørrsnøskred blir mindre og faren for våtsnøskred bli større med økende temperaturer.

Får vi mer vind? Forskerne ser ingen klare signaler når det gjelder vind."

Dette er et totalt fravær av kritisk tenkning. Mange vil kalle det pstudovitenskap. Andre vil kalle det fri fantasi.

1

ingenkanvite

En del av det som presenteres i denne rapporten er ikke bare useriøst, men det er regelrett bløff og løgn.

"Årstemperaturen blir ca 4.5 grader høyere mot slutten av århundret, dersom den globale utviklingen fortsetter som i dag."

Her legger de et utslippsscenario til grunn som sier at det stråles inn 8,5 watt mer pr kvaderatmeter. Dette er helt umulig, også dersom "den globale utviklingen fortsetter som i dag". Det å bruke RCP8.5 på den måten er å føre det norske folk bak lyset. Dette er noe norske myndigheter, med miljødirektoratet i spissen, har gjort over lang tid. De må ha fått med seg at dette utslippsscenariet egentlig var ment som et urealistisk ekstremtilfelle, så her er Meterologisk institutt med på en bevisst løgn.

1

ingenkanvite

Som toppen av lureriet var det noen smartinger som kalte RCP8,5 for "Business As Usual" (BAU). Så ble dette til at "utviklingen fortsetter som i dag", blant norske alarmister.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...