Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Lite er så utskjelt fra klimaskeptikerkretser som klimamodellene. Det er ikke måte på hvor upålitelig og dårlig disse modellene er ifølge mange i de kretser.

Sannheten er at klimamodellene har vist seg svært pålitelige og nyttige verktøy for å forstå hva som skjer med kliaet og hvorfor. Noe vi kan se fra f.eks. IPPCs siste hovedrapport (side 41, Summary for policymakers):

Bilde :

Denne figuren viser klart og tydelig at klimodellene predikerte den globale oppvarmingen frem til i dag med meget god presisjon. Nesten spot on.

Årets Nobelpris er en sterk bekreftelse på at klimamodelleringen er slett ikke hva klimaskeptikerne hevder, denne faggrenen og deres modeller anses tvert om av verdens forskere som et nyttig verktøy for klimaforskningen. Nobelpriskomiteen har gitt halve av årets Nobelpris i fysikk til to av grunnleggerne av klimamodelleringen:

The Nobel Prize in Physics 2021 was awarded "for groundbreaking contributions to our understanding of complex systems" with one half jointly to Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann "for the physical modelling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming"

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/summary/

4
10 svar

10 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Grubles

Forventningen «ingen temperaturøkning over tid» ga åpenbart feil resultat i forhold til observasjonen «temperaturøkning 1 grad de siste 150 år». Det beste ville derfor være å fjerne den åpenbart ukorrekte forventningen. Når dette ikke er gjort, er det for å gi inntrykk av at oppvarmingen er menneskeskapt. Det vil imidlertid være like korrekt å påstå at forventningen om ingen oppvarming er menneskeskapt. Fordi forventningen «ingen temperaturøkning over tid» er ukorrekt, kan den ikke bevise noe som helst. Mye tyder på at hvis den hadde vært korrekt, ville forventningen sett ut omtrent som den øverste simuleringen, hvorved den menneskeskapte globale oppvarmingen ville vært minimal og tilnærmet neglisjerbar.

En bonus for å ha funnet en sinnrik måte å simulere den globale oppvarmingen på, med og uten menneskeskapt aktivitet. Studien er interessant, men når observert minus forventet gir den menneskeskapte globale oppvarmingen, og forventet er ukorrekt, blir resultatet ukorrekt.

Går man litt dypere inn i studien, viser det seg at man kun har tatt høyde for fire navngitte vulkanske utbrudd fra år 1900 og frem til i dag. Hvis antallet er høyere, er altså den menneskeskapte globale oppvarmingen tilsvarende mindre. Påstanden er at antallet er mye høyere, ettersom Jorden har ca. 100 000 undersjøiske vulkaner, og den gjennomsnittlige havdybden er ca. 4 000 m, hvilket gjør det vanskelig i det hele tatt å oppdage et utbrudd fra en undersjøisk vulkan, i tillegg til at de færreste er kartlagt eller navngitt. Konklusjonen blir således at studien er av begrenset verdi, i hovedsak fordi dagens vitenskap mangler tilstrekkelige data.

1

ingenkanvite

Det er vel to av klimavitenskapens "grand old men" som har fått Nobelprisen, og sikkert ikke ufortjent. Men dersom det skal være en feiring av utvikling av klimamodeller kunne en svenske også blandet seg inn i selskapet. Lennart Bengtsson var kollega av Hasselmann og sentral i utviklingen av klimamodeller ved Max Planck institutt. Han bidro med sin kunnskap fra utvikling av meteorologiske værvarslingsmodeller fra 1960-tallet (ECMWF NWP model) ved Universitetet i Reading.

Som det ble skrevet i forbindelse med at han fikk The 2009 Alfred Wegener Medal & Honorary Membership, for "his original contributions to numerical weather prediction and climate modelling, creating model systems of world-leading quality":

"After Lennart went to the Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M), he put the ECHAM climate model on the world map. MPI-M was already famous because of Klaus Hasselmann; Lennart’s development of ECHAM, derived from the ECMWF NWP model, meant that MPI-M also has one of the “best” climate models in the world. At Lennart’s 65th birthday party, Klaus Hasselmann joked that when Klaus used to visit ECMWF, Lennart would tell him that ECMWF had the best NWP model, and after Lennart came to MPI-M, he would tell him that MPI-M had the best climate model!"

Så alle klimaforskerne hadde stor tiltro til modeller som vitenskaplig verktøy, mens det var stor skepsis fra en del etablerte forskere til å bruke modellene til å spå klima mange tiår fram i tiden.

1

ingenkanvite

Men som alle kan forstå ville det være svært politisk ukorrekt å la Lennart Bengtsson være med å dele denne Nobelprisen.

1

ingenkanvite

Fordi Lennart Bengtsson mener at mye av den globale oppvarmingen har vært positiv, og at vi ikke kan snakke om en "klimakrise", er det mange som prøver å hekte merkelappen "klimafornekter" på ham. Han svarer med at det er en politisering av vitenskapen som er ødeleggende, og at "grønne kommunister" som vil ha en totalitær stat står bak.

1

perchri

Årets Nobelpris er en sterk bekreftelse på at klimamodelleringen er slett ikke hva klimaskeptikerne hevder,

...for meg er modellene en bekreftelse på hva som skjer....ikke hvem som har skylda.....der er vi på status qo. Intet er bevist, hverken den ene eller andre veien.

1

BlackEagle

Hvilke(-t) "bevis" forventer du?

Mvh BE

1

perchri

Konkrete bevis på hva som er årsaken til hylinga om CO2 og klodens oppvarming/endring. Naturlig dynamikk eller har vi skylda? Forskerene mangler hundrevis av parametere til sine modeller...

1

balderropet

En vel fortjent pris.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...