Nå er det definitivt over med flere utbygginger på land.

Det skal du ikke føle deg så trygg på. Samiske beiteområder er herved fredet for vindkraftutbygginger. Men det er på langt nær hele landet det gjelder.

Dessuten, reinen er på langt nær bare sky overfor vindmøller. Den jages av hytter, veier, og nesten all annen infrastruktur. Når Høyesteretten så tydelig har løftet opp urfolks rettigheter som de gjør i denne dommen, vil det ikke forundre meg om at hyttebyer, veier og annet også vil kunne bli kjent ulovlig oppført og avkrevd revet.

1

Mange mener innvandrere generelt er en kostbar utgiftspost for landet, men av alle landets befolkningsgrupper, må samene være den som koster landets skattebetalere mest. Kanskje ikke i form av direkte tilskudd, men uansett hva som planlegges av ulike prosjekter som vil skape arbeidsplasser og inntekter til landet, er det erstatning, trenering og protester, som er refrenget.

1
Laster...