Nye VGD er lansert! Mer informasjon

"Ny" kjernekraft teknologi løser klimakrisen

Debatten på TV2 nyhetene viste nylig et innslag hvor to personer debatterte kjernekraft. Ut fra det som ble sagt virket det som om at de ikke var oppdatert på utviklingen av kjernekraft. Tradisjonell atomkraft hvor radioaktive staver modereres i tungtvann / vann kan jeg betakke meg for. Det er alt for mange farer forbundet med slike og de gir fra seg avfall som trenger tusenvis av år for å brytes ned. Den største faren kommer faktisk fra vannet som brukes. Det brukes for å regulere temperaturen på reaktoren og for drift av turbinen. Et typisk steam trykk vil ligge et sted mellom 75 til 150 bar. Slippes denne dampen ukontrollert løs vil trykket gjøre stor skade. Et annet problem er hvis ikke sirkulasjons pumpen slutter å fungere for da vil temperaturen på dampen gå over 700 grader og eksplosivt hydrogen dannes i store mengder. Så hva er så løsningen? Allerede i 1957 begynte de planlegging og bygging av en så kalt «Molten Salt Reactor». Denne var i drift helt fram til 1974 hvorpå prosjektet ble avsluttet. De produserte riktig nok ikke elektrisitet, men forsket på selve reaktoren for å få den så funksjonell som mulig. Organisasjonen som drev reaktoren, var Oak Ridge National Laboratories og en viktig mann i denne utviklingen var Alvin Weinberg. Han er også en av forskerne bak de tradisjonelle reaktorene, men han mente de var for ustabile og ønsket å utvikle en type reaktor som var mere sikker. Til tross for at forsøket var meget vellykket ble det lagt ned, trolig fordi de egner seg dårlig til å lage råstoff til atomvåpen. Hva er så en Molten Salt Reactor? Enkelt forklart er uran og/eller thorium blandet inn i en saltblanding som flyter som vann ved temperaturer over 500 grader. En typisk temperatur på blandingen vil være rundt 600 grader, men i motsetning til de som modereres av vann er trykket veldig lavt (2,5 bar). Denne laken pumpes gjennom grafittstaver hvor nøytroner kolliderer med atomene slik at de splittes. På den måten frembringes mye varme som kan brukes til å drive turbiner. For å øke sikkerheten overføres gjerne varmen over til en annen sløyfe med salt som ikke er radioaktivt, hvorpå den så overføres i en dampkjele med vann eller til en ny sløyfe som inneholder co2. Co2 opererte turbiner har en virkningsgrad på opp til 45% i motsetning til damp drevne turbiner som i beste fall ikke oppnår mere enn 30%. Saltet som er radioaktivt går gjennom en renseprosess ikke ulikt det som skjer i en nyre hvor uønskede elementer tas ut og lagres. Det som tas ut er i hovedsak sjeldne mineraler og metaller som lagres i 100 år før de kan brukes kommersielt. De mest radioaktive materialene må lagres i 300 år før de er trygge å komme i kontakt med. Det er noe annet enn en halveringstid på flere 1000 år. Så hva hvis noe går galt og man mister kontroll over reaktoren. Hvis det er snakk om lekkasje vil dette saltet størkne med en gang temperaturen faller under 500 grader og vil fortsatt være i det samme lokalet som reaktoren står. Med andre ord ingenting slippes ut i naturen. Temperaturen i reaktoren reguleres med noen grafitt staver og sirkulasjons pumpen. Skulle mot formodning de miste kontroll over reaktoren vil en salt plugg på undersiden smelte og all saltet vil renne ned i oppbevarings tanker hvor all kjernefysisk aktivitet opphører. Temperaturen når saltpluggen smelter er 800 grader. Salt kan gå over til gass, men på en langt høyere temperatur. Når alt har roet seg det bare å smelte saltet på ny og fortsett
Er disse dyre i drift? Når de kommer i full kommersiell drift vil de være billigere enn kull. Drivstoffet vil være Thorium eller uran 233. (Dagens reaktorer bruker uran 235 som bare er 0.7 % av alt uran som fins) Thorium fins det 3 ganger så mye av som der er uran. Henholdsvis (2 kubikk centimeter thorium og 0.5 kubikk centimeter uran per kubikk meter masse) og det fins i sand, slagg og skitt over hele kloden. Trolig nok til å forsyne verden med energi i flere 100000 år. Den største hindringen for utjevning av velstand i verden er tilgangen på billig energi. Om vi bruker mindre energi vil ikke det hjelpe stort på velstanden i den 3. verden. De trenger energi til å bygge infrastruktur og industri og det i store mengder. En salt reaktor vi ikke bare kunne brukes til å lage elektrisitet. I tillegg vil en salt reaktor kunne bryte ned avfallsprodukter fra dagens kjernekraft på en effektiv og sikker måte. Spill varmen fra produksjonen vil kunne brukes til en mengde formål, eksempelvis avsalting av sjøvann i stor skala der vann mangel er et problem. For Thorcon presantasjon følg vedlagte link: https://youtu.be/EyApF90-GEI

1
6 svar
Trådvisning
Hele diskusjonen

ingenkanvite

Interessant presentasjon. Men for god til å være sann. Ingen tvil om at Thorcon kan dette med reklame. Det som får meg til å tvile er påstandene om at det vil være billigere enn kull. Kineserne har hatt storstilte planer om å bygge ut atomkraft, og de har vært godt kjent med teknologien. Likevel satte de bremsene på da de fant ut at strømmen ble for dyr. Mange steder i Indonesia vil vel få billigere kraft ved å bygge ut jordvarme. Likevel tror jeg at slike atomkraftverk har framtida for seg, og at Norge burde satse på å utvikle det videre for å ha teknologi og varer å eksportere i framtida.

1

rune-dahl

Joda, direktøren i Throcon er nok en god selger, men der er mange andre aktører som også jobber med å utvikle denne teknologien. Man kan vel nesten kalle dette for et atom kappløp i positiv forstand. Der fins en masse med informasjon på internett om teknologien, ikke bare fra Thorcon selv om deres presentasjon er trolig den som er lettes å forstå for menig mann. Søk på "Molten Salt Reactor" så vil en masse informasjon komme opp. Både Kina og India er hardt inne i forskning av denne teknologien. Når det gjelder prisen på kraften så er dette en følge av de enorme mengdene med thorium som fins i verden og det overalt. I en kubikkmeter med slagg/sand fins det ca. 2 kubikkcentimeter med thorium og 0.5 kubikkcentimeter med uran. Selv et lite land som Luxemburg kan i teorien være selvforsynt med thorium. I dag er det ansett som et problem for de som driver med utvinning av edle metaller og mineraler . Det er riktig at Indonesia har mange vulkaner, men de er ikke bare å temme. På Island er det et krater som kalles for "Heimskafte Vite" (Hjemmelaget helvete). Der gikk det forferdelig galt da de skulle bore et hull for geotermisk kraft. Boreutstyret ble funnet omtrent 3 kilometer unna krateret og krateret i seg selv er 150 meter i diameter. På samme stedet er det idag såvidt som jeg vet 13 mindre borehull som erstatter det ene. Vann under høyt trykk er ikke til å spøke med og er en av problemene med tradisjonell kjernekraft.

1

trondhjem

Joda, direktøren i Throcon er nok en god selger, men der er mange andre aktører som også jobber med å utvikle denne teknologien.

Når det er mange aktører som over mange år har jobbet/konkurrert om å utvikle saltsmelte-kjernekraftreaktorer og det fortsatt ikke er noen slike anlegg i kommersiell drift, bør det ringe en bjelle om at dette antagelig på langt nær er så rosenrødt som mange vil ha det til.

Et problem som de færreste thoriumkrafttilhengerne snakker om er den svært kraftige kjemiske aktiviteten til flytende salter. De er superkorrosive og angriper stål og en rekke andre materialer med stor iver. I dette tilfellet snakker vi om flytende salter som er så radioaktive at det er dødelig å gå nær dem. Det er derfor alt annet enn trivielt å finne løsninger på hvordan oppbevare og håndtere denne saltsmelten.

Et annet underkommunisert og ofte direkte feilkommunisert problem er at også denne kjernktraften lager et høyradioaktivt og dermed livsfarlig avfall som må lagres trygt i noen tusen år før det har strålt tilstrekkelig fra seg til å bli ufarlig. Det er rett nok ikke snakk om 100 000 år slik som med uranbasert kjernekraft, men det er uansett mer enn lenge nok til at dette på langt nær bør tas lett på.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...