Nye VGD er lansert! Mer informasjon

"Ny" kjernekraft teknologi løser klimakrisen

Debatten på TV2 nyhetene viste nylig et innslag hvor to personer debatterte kjernekraft. Ut fra det som ble sagt virket det som om at de ikke var oppdatert på utviklingen av kjernekraft. Tradisjonell atomkraft hvor radioaktive staver modereres i tungtvann / vann kan jeg betakke meg for. Det er alt for mange farer forbundet med slike og de gir fra seg avfall som trenger tusenvis av år for å brytes ned. Den største faren kommer faktisk fra vannet som brukes. Det brukes for å regulere temperaturen på reaktoren og for drift av turbinen. Et typisk steam trykk vil ligge et sted mellom 75 til 150 bar. Slippes denne dampen ukontrollert løs vil trykket gjøre stor skade. Et annet problem er hvis ikke sirkulasjons pumpen slutter å fungere for da vil temperaturen på dampen gå over 700 grader og eksplosivt hydrogen dannes i store mengder. Så hva er så løsningen? Allerede i 1957 begynte de planlegging og bygging av en så kalt «Molten Salt Reactor». Denne var i drift helt fram til 1974 hvorpå prosjektet ble avsluttet. De produserte riktig nok ikke elektrisitet, men forsket på selve reaktoren for å få den så funksjonell som mulig. Organisasjonen som drev reaktoren, var Oak Ridge National Laboratories og en viktig mann i denne utviklingen var Alvin Weinberg. Han er også en av forskerne bak de tradisjonelle reaktorene, men han mente de var for ustabile og ønsket å utvikle en type reaktor som var mere sikker. Til tross for at forsøket var meget vellykket ble det lagt ned, trolig fordi de egner seg dårlig til å lage råstoff til atomvåpen. Hva er så en Molten Salt Reactor? Enkelt forklart er uran og/eller thorium blandet inn i en saltblanding som flyter som vann ved temperaturer over 500 grader. En typisk temperatur på blandingen vil være rundt 600 grader, men i motsetning til de som modereres av vann er trykket veldig lavt (2,5 bar). Denne laken pumpes gjennom grafittstaver hvor nøytroner kolliderer med atomene slik at de splittes. På den måten frembringes mye varme som kan brukes til å drive turbiner. For å øke sikkerheten overføres gjerne varmen over til en annen sløyfe med salt som ikke er radioaktivt, hvorpå den så overføres i en dampkjele med vann eller til en ny sløyfe som inneholder co2. Co2 opererte turbiner har en virkningsgrad på opp til 45% i motsetning til damp drevne turbiner som i beste fall ikke oppnår mere enn 30%. Saltet som er radioaktivt går gjennom en renseprosess ikke ulikt det som skjer i en nyre hvor uønskede elementer tas ut og lagres. Det som tas ut er i hovedsak sjeldne mineraler og metaller som lagres i 100 år før de kan brukes kommersielt. De mest radioaktive materialene må lagres i 300 år før de er trygge å komme i kontakt med. Det er noe annet enn en halveringstid på flere 1000 år. Så hva hvis noe går galt og man mister kontroll over reaktoren. Hvis det er snakk om lekkasje vil dette saltet størkne med en gang temperaturen faller under 500 grader og vil fortsatt være i det samme lokalet som reaktoren står. Med andre ord ingenting slippes ut i naturen. Temperaturen i reaktoren reguleres med noen grafitt staver og sirkulasjons pumpen. Skulle mot formodning de miste kontroll over reaktoren vil en salt plugg på undersiden smelte og all saltet vil renne ned i oppbevarings tanker hvor all kjernefysisk aktivitet opphører. Temperaturen når saltpluggen smelter er 800 grader. Salt kan gå over til gass, men på en langt høyere temperatur. Når alt har roet seg det bare å smelte saltet på ny og fortsett
Er disse dyre i drift? Når de kommer i full kommersiell drift vil de være billigere enn kull. Drivstoffet vil være Thorium eller uran 233. (Dagens reaktorer bruker uran 235 som bare er 0.7 % av alt uran som fins) Thorium fins det 3 ganger så mye av som der er uran. Henholdsvis (2 kubikk centimeter thorium og 0.5 kubikk centimeter uran per kubikk meter masse) og det fins i sand, slagg og skitt over hele kloden. Trolig nok til å forsyne verden med energi i flere 100000 år. Den største hindringen for utjevning av velstand i verden er tilgangen på billig energi. Om vi bruker mindre energi vil ikke det hjelpe stort på velstanden i den 3. verden. De trenger energi til å bygge infrastruktur og industri og det i store mengder. En salt reaktor vi ikke bare kunne brukes til å lage elektrisitet. I tillegg vil en salt reaktor kunne bryte ned avfallsprodukter fra dagens kjernekraft på en effektiv og sikker måte. Spill varmen fra produksjonen vil kunne brukes til en mengde formål, eksempelvis avsalting av sjøvann i stor skala der vann mangel er et problem. For Thorcon presantasjon følg vedlagte link: https://youtu.be/EyApF90-GEI

1
6 svar
Trådvisning
Hele diskusjonen

rune-dahl

Det er riktig at det er høy konsentrasjon av gammastråler fra en prosess med thorium, men ikke verre enn at det lett kan skjermes. Om ønskelig kan slike anlegg lett plasseres under jorden da de har beskjedne dimensjoner sammenlignet med kullkraft og tradisjonelle atomkraftverk. Anlegget vil da ikke bare beskytte omgivelsene skulle noe gå galt, men det vil også være godt beskyttet mot angrep fra utsiden. Når det gjelder korrosjon så løste Oak Ridge prosjektet det for lenge siden. De tok i bruk en legering som kalles "Hastleoy N" og som er noe med det mest korrosjonsbestandig metallet som fins og som tåler temperaturene det opereres med. Beregninger er allerede gjort for å se hvordan stålet greier seg skulle det værste skje. Skulle temperaturen stige til 850 grader slik at freeze pluggen smelter og tømmer reaktoren vil ikke materialet bli påvirket. Dersom ikke dette virker og temperaturen stiger til over 1000 grader vil aktiviteten med nøytroner opphøre og reaktoren stopper å fungere. Dette er prosesser som ikke krever noen for for menneskelig inngrep. For Thorson sin del er planen at en reaktor kjøres i 4 år for deretter stå i ro i 4 år mens den kjøles ned og radioaktiviteten avtar. Så blir hele reaktoren byttet ut med en ny mens Thorson tar med seg den gamle. Den gamle reaktoren blir inspisert og hvis alt er i orden vil grafitt stavene bli byttet ut og reaktoren kan brukes igjen. Avfall fra tradisjonell kjernekraft må lagres i hundretusenvis av år før det er trygt. Hele tiden må avfallet overvåkes for å være sikre på at ikke noe skjer med det. Molten Salt Reaktor produserer ikke plutonium eller høyere. Den kan faktisk brukes til å brenne opp gammelt atomavfall og på den måten få lagringstiden ned til ca. 300 år før det er trygt. Bare dette i seg selv er en stor forbedring og faktisk en miljø gevinst. Så hvorfor har vi ikke denne teknologien allerede. Først og fremst fordi aktørene har manglet midler til å gå raskere fra. Det var grunnen til at Oak Ridge stengte ned. For Nixon var det bedre å overføre penger og dermed arbeidsplasser til Sør California som det her var snakk om tradisjonell atomkraftverk. Det er tross mange flere velgere i California enn i Tennessee . Olje og kull industrien gjorde naturlig nok alt de kunne for å hindre og eventuellt stoppe utviklingen av denne teknologien. Folks oppfatning av kjernekraft ble ikke positiv etter ulykker som Three Mile Island, Tsjernobyl og Fukushima. Politikere og til dels miljø organisasjoner fungerer best i medvind og de som skal godkjenne nye reaktor er opphengte i den gamle teknologien og de utfordringer den har. For de som virkelig bryr seg om miljø og klima og som ønsker å gjøre noe med det tenk dette. En klump med ren thorium på størrelse med en tennisball er nok til å produsere den mengden energi et menneske vil trenge for hele sitt liv (I dette tilfellet fra 0 til 100 år). 1 kg thorium gir 1 kg avfall. Hvor mange kubikkmeter med olje, kull, gass eller vann vil gå med til å produsere dn samme mengden energi og hvor mye avfall vil dette gi i form av aske, sot, CO2 og andre forurensende stoffet. (Ingen avfall fra vannkraft , men det går med mange kubikk med vann). Hvor stort areal av land må brukes for å produsere denne energien med solceller eller vindkraft?

En annen side med thorium reaktorer er hva overskuddsvarmen kan brukes til. Der det er vannmangel vil man kunne avtalte sjøvann og på den måten få rent drikkevann. Her i nord er kanskje ikke vannmangel det største problemet , men overskuddsvarmen kunne brukes i fjernvarme anlegg, oppvarming av svømmehaller, energi til drift av drivhus og mye mere. Fra selve reaktoren vil man kunne hente radioaktive isotoper til medisinsk bruk plus forbrenning av gammelt atomavfall . Et skikkelig Kinderegg med andre ord. I løpet av 5 til 10 år tror jeg de første kraftverkene vil være i drift. Denne gangen tror jeg det blir Don Qyote som vinner over vindmøllene.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...