Nye VGD er lansert! Mer informasjon

"Ny" kjernekraft teknologi løser klimakrisen

Debatten på TV2 nyhetene viste nylig et innslag hvor to personer debatterte kjernekraft. Ut fra det som ble sagt virket det som om at de ikke var oppdatert på utviklingen av kjernekraft. Tradisjonell atomkraft hvor radioaktive staver modereres i tungtvann / vann kan jeg betakke meg for. Det er alt for mange farer forbundet med slike og de gir fra seg avfall som trenger tusenvis av år for å brytes ned. Den største faren kommer faktisk fra vannet som brukes. Det brukes for å regulere temperaturen på reaktoren og for drift av turbinen. Et typisk steam trykk vil ligge et sted mellom 75 til 150 bar. Slippes denne dampen ukontrollert løs vil trykket gjøre stor skade. Et annet problem er hvis ikke sirkulasjons pumpen slutter å fungere for da vil temperaturen på dampen gå over 700 grader og eksplosivt hydrogen dannes i store mengder. Så hva er så løsningen? Allerede i 1957 begynte de planlegging og bygging av en så kalt «Molten Salt Reactor». Denne var i drift helt fram til 1974 hvorpå prosjektet ble avsluttet. De produserte riktig nok ikke elektrisitet, men forsket på selve reaktoren for å få den så funksjonell som mulig. Organisasjonen som drev reaktoren, var Oak Ridge National Laboratories og en viktig mann i denne utviklingen var Alvin Weinberg. Han er også en av forskerne bak de tradisjonelle reaktorene, men han mente de var for ustabile og ønsket å utvikle en type reaktor som var mere sikker. Til tross for at forsøket var meget vellykket ble det lagt ned, trolig fordi de egner seg dårlig til å lage råstoff til atomvåpen. Hva er så en Molten Salt Reactor? Enkelt forklart er uran og/eller thorium blandet inn i en saltblanding som flyter som vann ved temperaturer over 500 grader. En typisk temperatur på blandingen vil være rundt 600 grader, men i motsetning til de som modereres av vann er trykket veldig lavt (2,5 bar). Denne laken pumpes gjennom grafittstaver hvor nøytroner kolliderer med atomene slik at de splittes. På den måten frembringes mye varme som kan brukes til å drive turbiner. For å øke sikkerheten overføres gjerne varmen over til en annen sløyfe med salt som ikke er radioaktivt, hvorpå den så overføres i en dampkjele med vann eller til en ny sløyfe som inneholder co2. Co2 opererte turbiner har en virkningsgrad på opp til 45% i motsetning til damp drevne turbiner som i beste fall ikke oppnår mere enn 30%. Saltet som er radioaktivt går gjennom en renseprosess ikke ulikt det som skjer i en nyre hvor uønskede elementer tas ut og lagres. Det som tas ut er i hovedsak sjeldne mineraler og metaller som lagres i 100 år før de kan brukes kommersielt. De mest radioaktive materialene må lagres i 300 år før de er trygge å komme i kontakt med. Det er noe annet enn en halveringstid på flere 1000 år. Så hva hvis noe går galt og man mister kontroll over reaktoren. Hvis det er snakk om lekkasje vil dette saltet størkne med en gang temperaturen faller under 500 grader og vil fortsatt være i det samme lokalet som reaktoren står. Med andre ord ingenting slippes ut i naturen. Temperaturen i reaktoren reguleres med noen grafitt staver og sirkulasjons pumpen. Skulle mot formodning de miste kontroll over reaktoren vil en salt plugg på undersiden smelte og all saltet vil renne ned i oppbevarings tanker hvor all kjernefysisk aktivitet opphører. Temperaturen når saltpluggen smelter er 800 grader. Salt kan gå over til gass, men på en langt høyere temperatur. Når alt har roet seg det bare å smelte saltet på ny og fortsett
Er disse dyre i drift? Når de kommer i full kommersiell drift vil de være billigere enn kull. Drivstoffet vil være Thorium eller uran 233. (Dagens reaktorer bruker uran 235 som bare er 0.7 % av alt uran som fins) Thorium fins det 3 ganger så mye av som der er uran. Henholdsvis (2 kubikk centimeter thorium og 0.5 kubikk centimeter uran per kubikk meter masse) og det fins i sand, slagg og skitt over hele kloden. Trolig nok til å forsyne verden med energi i flere 100000 år. Den største hindringen for utjevning av velstand i verden er tilgangen på billig energi. Om vi bruker mindre energi vil ikke det hjelpe stort på velstanden i den 3. verden. De trenger energi til å bygge infrastruktur og industri og det i store mengder. En salt reaktor vi ikke bare kunne brukes til å lage elektrisitet. I tillegg vil en salt reaktor kunne bryte ned avfallsprodukter fra dagens kjernekraft på en effektiv og sikker måte. Spill varmen fra produksjonen vil kunne brukes til en mengde formål, eksempelvis avsalting av sjøvann i stor skala der vann mangel er et problem. For Thorcon presantasjon følg vedlagte link: https://youtu.be/EyApF90-GEI

1
6 svar
Trådvisning
Hele diskusjonen

rune-dahl

For de som ikke vil lese lange utredninger vil jeg summere fordelene med saltreaktor som følgende.

 1. Utslippsfri energi i flere tusen år.
 2. Energien er stabil og helt uavhengig av vind og vær.
 3. Sikker produksjon. Aktiviteten er bortimot selv regulerende.
 4. Stopper sirkulasjonen av salt vil en plugg under reaktoren smelte ved en temperatur rundt 800 grader og saltet renne ned i lager tanker hvor aktiviteten stopper. Skulle mot formodning ikke pluggen smelte vil saltet utvide seg slik at prosessen i reaktoren stopper. Dette skjer når temperaturen overstiger 1000 grader.
 5. Anleggene er kompakte og kan monteres på lekter eller settes i fjellhaller.
 6. Kraften blir billig nok til å konkurrere med kullkraft slik at utviklingsland vil bruke dem. Noen studenter vel Calvin College regnet ut at en anlegg på 200 Mw med en levetid på 30 år vill koste omtrent 9 cent per kilowatt-time. De tok godt i på prisen på nytt salt, så den reelle prisen blir nok enda lavere. Dette var en flat pris for 30 år.
 7. Saltreaktorer er umulig å bruke til produksjon av kjernefysiske våpen.
 8. De mest radioaktive bestand delene treger kun lagres i Maximum 300 år.
 9. Der er litt forskjellige typer reaktorer. De termiske kan leveres til hvem som helst uten større risiko. De som regnes som «Fast Neutron Reactors» kan brukes til å bruke opp alt de kjernefysiske avfallsproduktene fra tidligere reaktorer som må lagres i 100000 av år. Bare med å forbruke det de har lagret i dag vil lille Belgia ha energi i 1000 år.
 10. Ved hjelp av prosesser kan edle metaller og mineraler vinnes ut av saltet mens det brukes.
 11. Overskuddsvarmen fra slike anlegg kan brukes på mange måter. Avsalting av sjøvann på en billig måte (Jordan har planer), varme til kjemiske prosesser på raffineri og lignende (Uansett hvordan det går med bensin og diesel biler vil vi trenge oljen til smørolje og asfalt i mange år), Produksjon av hydrogen og ammoniakk, og drift av fjernvarme anlegg inkludert oppvarming av svømmehaller og stadion anlegg. faktisk vil en kombinasjon av først er turbin drevet av CO2 fra en varme utveksler og den neste påfølgende varmeveksleren med turbin drevet av tradisjonell damp, vil den samlede virkningsgrader ligge på over 60%. Der ligger en mengde informasjon ute på internett for de som måtte ønsker å sette seg mer inn i teknologien.
1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...