Det er altså enighet om at CO2 har en effekt. Artikkelen sier absolutt ingenting om den egentlige striden, dvs. klimasensitivitetens størrelse. Synd at journalister holder på med dette tøvet.

1

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise.

...og alikevel finnes det ikke et eneste bevis for påstanden? Man mener ...man tror...og tror fortsatt.

1

Det er vel blank løgn og bløff slik vi kjenner fra de fleste mediaoppslag om klima. Det er stor enighet blant forskere at det er blitt varmere, at co2 har økt på grunn av menneskers virksomhet og at klimagasser bidrar til oppvarming. Men hvor mye "krise" dette er, er det vel delte meninger om.

1

Nettstedet NoTrickZone har undersøkt nærmere hva som ligger i påstanden om 99% konsesus. Påstanden er hentet fra en artikkel av Mark Lynas, Benjamin Z Houlton og Simon Perry: "Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature."

Det viser seg å være noe av den mest useriøse forskning som finnes. Utgangspunktet er 2718 vitenskaplige artikler om klima. Av disse er det 1869 artikler som ikke tar noen stilling til menneskeskapt oppvarming. Dette blir regnet som tilslutning til konsensus. Av de artiklene som er eksplisitte om at det er en menneskeskapt oppvarming, er det bare 19 artikler som har et tall på hvor mye av oppvarmingen som er menneskeskapt. Resten tar ikke stilling til dette. 28 artikler uttaler implisitt eller eksplisitt skepsis.

Konklusjonen fra denne "studien" går ut på at alle vitenskaplige artikler som ikke har tydelig skepsis til noe som kalles "menneskeskapt oppvarming" av jorda, blir regnet som konsensus. Så dersom noen har forsket på at lavtrykkene går en litt annen retning enn før, så er det "konsensus"-forskning. Liksom tidligere konsensus-"forskning" mangler kriterier for hva som skal til for at det blir vurdert at noen er enig.

Jeg vet ikke hva de 19 artiklene som har et tall på temperaturstigning konkluderer med. Men dersom disse kan regnes med i konsensus, skrumper prosenten fra 99% til 0,7%. Dette ligner 97% konsensus-studien til Cook et al, som skrumper ned til 0,5% dersom en setter opp et kriterium om at minst halvparten av global oppvarming er menneskeskapt.

1

Bare denne https://forskning.no/havet-klima-meteorologi/sorishavet-kontrollerer-potensialet-for-global-oppvarming/1917038 studien gir usikkerhet på fra to til fem grader. En uendelig mengde grunnforsking må fortsatt til for å estimere klimasensitiviteten med noen lunde sikker nøyaktighet.

Likevel påstår FNs rapporter med tilsynelatende udiskutabel sikkerhet hvor mye global temperatur vil stige ved en dobling av CO2-nivået i atmosfæren. Ganske enkelt en glimrende måte for å skape såkalt klimaskepsis.

1
Laster...