Det skal stemme at Norges utslipp av klimagasser er 1 promille av verdens utslipp. Og så får vi høre at vi skal halvere utslippene de neste ti årene. Partiene overbyr hverandre i næringspolitisk selvskading. Samtidig vil de landene som er avhengig av kullkraft slippe ut 20% mer. Samme hvor mye vi reduserer vil det bli en økning på global basis. Jo mer vi reduserer, desto mer vil bli utflagget.

2

Som en liten oppkomling, er det å "være best" og flinkest, er en øvelse vi dyrker med stor lidenskap, så hvorfor ikke være størst og best også når det gjelder klima. Flinkest til å love mest, flinkest til å ratifisere og etterleve avtaler, flinkest til å dele ut penger, og best i klassen når det gjelder å ha dårlig samvittighet. Vi er best!

3

Men så er vi heller ikke mer enn en halv promille av verdens befolkning.

Jeg synes det er selvsagt at denne lille halve promillen av jordas befolkning vi kaller nordmenn skal ta ansvar for å rydde opp den lille promillen vi skaper av jordas forurensing.

Hva synes du?

1
Laster...