Miljø og Klima

nostalgikern

Paris-avtale med mangler?

Den nevnte avtalen er selvfølgelig altfor omfattende til at hvermannsen kan få en fullstendig oversikt over hva den innebærer, men var det ikke slik å forstå at f.eks. Kina via den "hovedavtalen" faktisk fikk tillatelse til å slippe ut så mye klimagasser de bare ønsker fram til 2030??.. Altså for først da å forplikte seg til å begynne en nedtrapping av disse utslippene ? I tilfelle det er slik, så er det jo ikke noe rart de kjører på med nye utslipp f.eks. fra alle de kullkraftverkene de nå setter i drift, og en fersk oversikt over klodens klimagassutslipp (nyhetsbildet i dag) forteller at landet nå står for nesten en tredel av de totale utslippene i verden. Og 9 nye år med "kjør på-tillatelse" fra Parisavtalen (hvis det altså forholder seg slik, vel og merke), det er veldig lang tid i en slik sammenheng, hvis verden allerede nå er "på bristepunktet" for tålegrensen, slik det jo hevdes bl.a. fra FNs klimapanel.

For Norges del så innebærer jo den Parisavtalen strenge krav, i og med at vi har signert på den, krav som nok blir vanskelig å oppfylle, men som en konsekvens er da forrige regjerings vedtak om f.eks. elektrifisering av norsk sokkel, noe som selvfølgelig vil sluke en altfor stor andel av el-kapasiteten i Sør-Norge fremover, og medføre mangel på strøm til f.eks. oppstartsbedrifter som ville satse på grønn industri, (slik vi allerede har hørt om), samt føre til dyr strøm for folk flest fremover. - Og gassen skal i stedet for å produsere strøm på plattformene, altså ende opp i atmosfæren via eksport og forbruk nede i Europa..., en gedigen molboaktig greie det hele vel?

Noen her som da mener Paris-avtalen ikke bør kunne "kritiseres", f.eks. når det gjelder den innledningsvis nevnte problematikken?

1
8 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Parisavtalen sa i praksis: "gi oss et tall og så forplikter du deg til det", og det Kina (og India og en rekke andre land) sa var at de skulle øke CO2-utslippene frem til 2030 og så kanskje skal de slutte å øke enda mer. Det er deres forpliktelser, mens Norges forpliktelse er å kutte med 40%.

Kanskje den største risikoen i mine øyne er at vi ender opp med å ødelegge vår egen industri, enten fordi vi priser oss ut av markedet eller fordi eierne flagger ut resten av industriproduksjonen til Kina og andre land i den tredje verden. Som jo da bare kan kjøre på fordi, vel, de bryter jo ingen forpliktelser ved å øke utslippene... Det virker også som om moralen i disse landene er at CO2-kutt er noe vestlige land skal holde på med, og det er ganske smart hvis de får det til fordi det betyr at de kan overta produksjonen av varer og tjenester (blir eiere av produksjonsmidlene) mens vi frivillig dreper vår egen industri. Og dette er ikke noe som lett kan reverseres heller. Vesten har jo som kjent outsourcet omtrent alt som er til Kina og India siden 2000-tallet og spesielt Kina er nå så langt fremme at de antakeligvis vil vinne den teknologiske konkurransen innen få år uansett.

Den enes død er den andres brød.

1

Det er vel verre enn som så. "Utviklingslandene" med Kina og India i spissen har fått utsettelse med å redusere CO2-utslipp. Halvparten av verdens utslipp er fredet, og kan økes fram til 2030 dersom landene vil.

1

Når skal det bli fart på motstemmene, dem som vil og kan målføre det flere og flere begynner å innse, galskapen i det som foregår av overdrivelser, skremsler og urealistiske løsninger. Jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå, at pratmakere som f.eks. Barth Eide, egentlig tror på det han selv sier. Vi blir manipulert inn i milliardprosjekter, som fort kan lede til en økonomisk katastrofe, mange mange år, før klima eller en av de andre farligheter for menneskeheten tar oss.

1

Parisavtalen, med klimamålet om å begrense oppvarming til 1,5 grader fra den lille istid, er tuftet på en av historiens største bløffer. På den ene siden er det bløffen om at vi vil få "tipping points" allerede når CO2 nivået når 350 ppm. På den andre siden at det vil gi en temperaturøkning son fører til at "helvete bryter løs". Det var James Hansen som klarte å samle en rekke forskere omkring en politisk pamflett, forkledd som vitenskaplig artikkel: “Ismelting, havnivåstigning og superstormer: bevis fra paleoklimatdata, klimamodellering og moderne observasjoner på at 2 C global oppvarming kan være farlig ”. Det var blant annet en løgnhistore om at vi var på vei til å få superstormer som kunne blåse steiner så store som hus, med vekt over 2000 tonn, inn over land. Beviset for det var at det skulle ha skjedd i siste mellomistid. Enhver person med vettet i behold forsto selvsagt at det var totalt umulig. Men for en forsamling som til de grader hadde mistet hodet var det en troverdig historie. Katastrofescenariet var satt.

Jeg har gjort nærmere rede for dette i en tidligere tråd på VGD. https://vgd.no/t/Milj%C3%B8-og-Klima/1865965-en-halv-grad-hoeyere-temperatur-betyr-dommedag

1

Det er ikke bare avtalen som kan kritiseres, men også en regjering, personifisert med klimaminister Trine Sundtoft, som reiste ned, forhandlet, underskrev, og forsvant. Problemet med oss, er at vi ikke bare underskriver nesten hodeløst, men overoppfyller med stadig høyere mål for å vise oss fram, og er mer pliktoppfyllende enn veldig mange andre.

1

Det er tydeligvis en del som mener at det må være greitt at Kina og andre land får unntak. Et argument som jeg har sett er at utviklingslandenes utslipp pr "hode" er langt lavere enn for industrialiserte land. Selv om det ikke akkurat gjelder for Kina. "De grønne" sier at vi må feie for vår egen dør, og gå foran med et godt ekdsempel. Klimamessige, geografiske og historiske forutsetninger for klimautslipp for et land, skal altså ha mindre betydning.

1

Det er tydeligvis en del som mener at det må være greitt at Kina og andre land får unntak. Et argument som jeg har sett er at utviklingslandenes utslipp pr "hode" er langt lavere enn for industrialiserte land. Selv om det ikke akkurat gjelder for Kina. "De grønne" sier at vi må feie for vår egen dør, og gå foran med et godt ekdsempel. Klimamessige, geografiske og historiske forutsetninger for klimautslipp for et land, skal altså ha mindre betydning.

Land som har hatt en fornuftig familiepolitikk og klart å holde folketallet på et rimelig nivå og dermed skapt gode, velstående og moderne samfunn for seg selv skal altså straffes for dette, mens overbefolkede land hvor det pumpes ut millioner av mennesker hvert år skal ha nærmest carte blanche til å forurense.

På en annen side er det ikke spesielt vanskelig å se at ledere for disse folkerike landene mener dette. Det de i praksis sier er "flytt dere, nå er det vår tur til å fråtse i velstand", og selvsagt er venstresiden enig for her øyner de en fantastisk sjanse til å knuse kapitalismen og det vestlige hegemoniet.

Det er bare så dumt at de drar med seg alle andre i dragsuget sitt.

1

Etter Glagow-konferansen kom det et par interessante svar. Mens industriland overbyr hverandre med symbolpolitikk, lener Kina og India seg tilbake for å se hvor mye penger de kan få ut av sirkuset. De annonserer at de vil ha nullutslipp i 2060 og 2070, og India vil bygge ut sin "grønne enegi" dersom industrilandene punger ut. En invitasjon til Støre og oljefondet?

Snakk om forpliktelser. 50 år fram i tiden.

1

Lignende innlegg

Vitenskap Script Publisert

Media

Nå pågår et program på Discovery Science som tilbakeviser von Dänichen og den slags sine teorier, til fordel for rasjonelle forklaringer basert på kunnskap. Det er alldeles ubegripeluig hvordan mureri...
2
0 svar
Miljø og Klima nostalgikern Siste svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
3 svar
Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
7 svar
Laster...