Det er korrekt at sola vil gradvis bli varmere. Noen milliarder år frem i løypa vil den bli så varm at liv kan ikke eksistere her.

Dette er en konsekvens av at når hydrogenet i sola fusjoneres dannes det helium. Helium kan og vil også fusjoneres, men den reaksjonen gir mer varme enn hydrogenfusjonsreaksjonen. Ergo, etterhvert som solas hydrogen fusjoneres til helium blir det gradvis større andel helium i fusjonsreaksjonen som gjør at sola gradvis blir varmere (og større).

Slik har det vært siden sola ble dannet for 4,7 milliarder år siden. Dagens sol er rundt 50 % sterkere (dvs. den strålte ut ca. 70 % av det dagens sol gjør) enn den var for rundt 4 milliarder år siden da livet oppstod i havet. Det var lenge en gåte hvorfor det kunne være varmt nok på jorda til at vi hadde flytende vann. Hvis det er slik som mange klimaskeptikere tror og håper at det er sola (alene) som bestemmer jordas klima skulle jordkloden vært et dypfryst isøde i noen milliarder år opp mot vår tid. Men det vet vi den ikke var. Dette problemet er kjent som "faint young sun paradox".
https://en.wikipedia.org/wiki/Faint_young_Sun_paradox

Forklaringen på dette paradokset er at sola bestemmer slett ikke klimaet alene. Atmosfærens drivhuseffekt har også en stor og viktig rolle. Jeg gidder ikke gå i detalj på hvordan, men jordkloden har en geologisk del av karbonkretsløpet som fungerer som en selvregulerende mekanisme (som involverer seismisk aktivitet, fjellforvitring og klimaet i et samspill) som sørger for at det er nok klimagasser i atmosfæren til at klimaet er passe varmt for livet på jorda. Denne mekanismen kalles noen ganger for jordas termostat. Den har sikret et levelig klima til tross for at sola har endret seg kraftig siden livets begynnelse.

Denne termostatmekanismen er et av bevisene for drivhusforklaringen på dagens globale oppvarming fordi den forteller at atmosfærens drivhuseffekt har over milliarder av år hatt en sterk og dominrende rolle i dannelsen av jordas klima.

Denne termostatmekanismen er en treg termostat. Den virker over en tidsskala på noen hundre tusen år. Det har vært noen perioder i jordas historie der uvanlig vulkanisme (som ga uvanlig sterk drivhuseffekt), meteorittnedslag og andre relativt raske endringer i klimapådrivet som har overstyrt denne termostaten og sendt klimaet ut av det normale leiet som livet er avhengig av. Slike episoder var katastrofale for datidens arter og omtales som masseutryddelseshendelser.

Det er kunnskapen om disse masseutryddelsesepisodene og rollen jordas termostatmekanisme (rettere sagt hvor dominerende drivhuseffekten er) har hatt på jordas klima som gir grunn til å frykte konsekvensene av det store forbruket av fossilt karbon som vi mennesker har for tiden. Vi henter opp enorme mengder (inaktivt) karbon lagret i jordas indre og frigjør det som aktivt karbon i klimasystemet der det vil kraftig forsterke drivhuseffekten. Vi har på bare noen få tiår hentet opp mer fossilt karbon enn det fins i alt liv på jorda til sammen. Dette er på ingen måte neglisjerbart, opptaket av fossilt karbon er så stort at det utgjør en meget sterk overstyring av naturens (termostatmekanismens) evne til å regulere og holde klimaet innenfor det normalleie som livet på jorda trives i. Vi risikerer å sage over grena vi sitter på.

Så svaret på ditt spørsmål er: Nei. Klimaforskerne har ikke oversett at sola gradvis blir varmere. De vet om den mekanismen og forstår at den betyr at drivhuseffekten er svært viktig og sentral i klimadannelsen på jorda og utgjør en viktig faktor for livets eksistensmuligheter på jorda. Det er nettopp derfor forbruket av fossile brensler er så farlig og må opphøre før vi ødelegger vårt eget eksistensgrunnlag.

4

Du skriver om vulkanisme som ga sterk drivhuseffekt, altså varmere klima den gang. Så hører man om vulkaner som har forårsaket nærmest "små istider" i noe nyere tid pga. forurensing av lufta/atmosfæren som hindret normal soloppvarming. Jeg skjønner du har satt deg relativt godt inn i denne problematikken, og jeg skal iallfall ikke skryte på meg omfattende kunnskaper om problematikken, slett ikke, men det er vel da lov å stille spørsmål til de som tydeligvis nok har mer "detaljkunnskaper" om temaet... (?) Så derfor, hvorfor da denne ekstreme forskjellen i virkningsgrad etter vulkanutbrudd? Og er det gjort noen beregninger over hvor mange millioner tonn (sånn ca. selvfølgelig) med f.eks. CO2 som per nå er sluppet ut nede på denne Kanari-øya etter utbruddet? Og slippes det ikke ut også metan i tillegg?

1

Men tilbake til sola, - hva om den faktisk allerede, om enn veldig lite, har begynt å utvide seg? Er det gjort noen beregninger om dette? Kanskje det er nok at en ørliten endring her forekommer allerede, og at dette i sin tur innebærer en uunngåelig liten økning i global temperatur her på Tellus?

det er nok adskillig flere parametere vedr klima og oppvarmingen . For det første er dette begrepet skjedd millioner av ganger gjennom klodens historie. At sola utvider seg er jo også tilstede, og vil "spise" hele kloden, inkludert mars og litt til, en gang i framtida (milliarder av år.) En ting er sikkert, vi mennesker er i allefall ikke her om 1 million år.
Det får være måtepå hva vi mennesker synes om oss sjøl.

1
Laster...