Og strømprisene når nye høyder, og strømeksporten er uten kontroll. Vinden stopper igjen opp i Europa.

1

Hva er det de driver med? hele kraftdynastiet er tydeligvis ute av kontroll...sett fra meningmanns side...ikke fra kraftleverandørene.
De selger bestemora for billigste halva priset. Burde man ikke tenke mer på NORGE og strømleveransene her , en i resten av europa?Et glomerat jeg tror ingen har full oversikt over. De skriver kontrakter i vilden sky....i de gode tider? Man selger ikke ut til tomme magasiner ,og selger dyrt, dersom de ikke fylles rimelig fort opp...altså vi stakkarer...norske folk må betale.
Jeg må i dette tilfellet si det var mye bedre i mitten av forrige århundre.......

1

Ja dette er nå helt ut av kontroll. Årsaken er selvfølgelig det grønne skiftet. I nord europa er det ofte slik at når det kaldt, så blåser det svært lite. Slike perioder kan vare i ukesvis. Både Sverige, Tyskland og England har faset ut pålitelig regulbar kraft til fordel for uregulbar vindkraft. Markedet og prisene styres av TILBUD og ETTERSPØRSEL. Når tilbudet synker pga uregulebar vindkraft og lite vind og etterspørselen øker pga kulde, så ser vi konsekvensen av dette nå. Norge leverer nå balansekraft til England, Tyskland og Sverige. Dette blir den nye normalen, for å si det sånn som klimamestrene sier det.
Svenskene har nå måttet fyre opp sitt oljekraftverk for å lage nok strøm til folket. Det brenner av 160.000 liter olje i timen. Skikkelig miljøvennlig.
Politikken er så feilslått som man kan få det. Og det har ikke stått på advarsler. Opponentene er selvfølgelig idioter og benektere iflg menigheten.

Svaret fra trossamfunnet er selvfølgelig at det må bygges mere uregulbar kraft. Om det står 10 eller 100 vindmøller en plass og det er vindstille, så er fortsatt produksjonen lik null.

Det er åpenbart at forståelsen for beslutningtakere er særdeles lav. Det er direkte kunnskapsløst.

3

Det er dette som er det grønne skiftet. Hele poenget er å flytte energimarkedet over på ustabile fornybare kilder, hvilket krever enorme investeringer og da må prisnivået opp og strømforbruket ned, og den mest effektive måten å gjøre det på er å strupe igjen på tilbudssiden siden energi er noe alle må ha uansett. Politikerne har jo sagt dette i flere år allerede så det er litt rart hvordan folk reagerer så voldsomt på dette nå.

Når noen politikere og bedriftsledere snakker om lønnsomheten av grønn energi så mener de selvsagt at den er lønnsom for bedriftene og kapitaleierne, og ikke for "folk flest". Folket er jo de som skal betale for at det blir lønnsomt for bedriftene og kapitaleiere -- hvilket er akkurat det vi gjør i dag.

1

Vel. Det finnes jo TV intervju og opptak fra debatter at politikere i norge har bekreftet at prisene ville gå opp med noen øre. Andre har bekreftet at prisene ikke ville gå opp. Det er også tallfestet en prisstigning på 2-5 øre.
Andre politikere har ment at prisene ville gå mye opp, og stemt imot forslagene som har knyttet oss markedsmessig til europa.
De fikk helt rett.

1

Og strømeksporten er høy (uke 47 og 48), magasinene tappes, og strømprisen når stadig nye høyder. Det ser ut til at vi fortsatt skal redde Europa fra sin grønne fordervelse, helt til vi har så lite og dyr strøm at vinterfrosten virkelig biter.

1

Selvfølgelig er det markedsstyrt. Ikke noe nytt i det. Problemet er at vi selv har valgt å være ett batteri for England, Tyskland mfl. hvor vi leverer balansekraft. Så prisene i Sør Norge styres av været i England og Tyskland. Prisen i midt og nord regionen i Norge styres av været i Nord sverige. Det var en periode med lit vind og disse regionene fikk prisnivå tilsvarende sør norge. Nå blåser det i nord sverige og prisene er normalisert i midt og nord. Det er det grønne skifte med uregulerbar kraft som skaper det høye prisnivået. I Sør norge er dette den nye normalen.

1

Aslak Myhre er en klok mann, men å referere til dette innlegget som årsak, er en "god dag mann økseskaft". Alle vet årsaken til fordums åpne landskap, og landet som "gror igjen". Det stemmer også at et marked som tidligere, og under andre forutsetninger fungerte etter hensikten, i dag oppleves som helt meningsløst, men det er forutsetningene, og ikke børsprogrammene som feiler.
Vi har uttrykk som "shit inn-shit out", og det basser veldig bra, når klimahypen forandrer forutsetningene, uforsvarlig, og raskere enn vi kan omstille oss. Dumskapen er ufattelig!

1

Fra Nettavisen kan vi sakse (for uke 48):
Skyhøye strømpriser: Norge eksporterer 17 ganger mer enn vi importerer
Krafteksporten går i rekordtempo, trass i historisk lite vann i magasinene.
Nye tall fra NVE viser at vannstanden i Norge vannmagasiner fortsetter å synke. Ved utgangen av uke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 62,2 prosent.
Normalen de siste 20 årene er 75,8 prosent fyllingsgrad på samme tidspunkt.
Gjennom uka gikk magasinfyllingen ned med 3,3 prosentpoeng, påpeker NVE.
Dette er en rekordhøy tapping av magasinene. I de tre siste årene har nedgangen i samme uke vært henholdsvis 1,1, 2,5 og 2,3 prosentpoeng.
Det grønne skiftet tærer på lommeboka til Ola Nordmann. Ifølge Rasmus Hansson er dette noe vi må tåle.
Det eneste norske tiltak som kan virke inn på verdens CO2-utslipp, er at Høyanger Aluminium nå skal øke produksjon av aluminium i Norge gjennom resirkulering. Men for å klare det kan en ikke ha kraftpriser som går gjennom taket. Tausheten fra «grønne» politikere om denslags er selvfølgelig øredøvende.

1

«Det grønne skiftet» har en høy pris. Fra NTB får vi høre at strømprisene i Sør-Norge nesten er dobbelt så høye som i Tyskland. Nå begynner også en del eksperter å rope varsko. «Analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy er bekymret for utsiktene i Europa. – Europa er på vei inn i en svært, svært dyp krise, sier han til E24. Brottemsmo sier han er redd for at prisene ikke vil falle ned på gamle nivåer. – Det kommer til å bli konkurser i fleng, og den økonomiske veksten vil stoppe opp.»

Vi ser nå konturene av hva den «grønne politikken» som har lagt sin klamme hånd over landet, fører med seg. Det blir enda vanskeligere å produsere varer her i landet, da strømmen vil bli alt for dyr. Imens bygges stadig flere kullkraftverk i Kina og en del andre land, slik at de står parat til å ta over all produksjon som krever litt elektrisitet.

De globale konsekvensene er tydelige. «Grønn politikk» har spilt fullstendig falitt. Det som kalles «et grønt skifte» er så svart som kull.

1
Laster...