Miljø og Klima

Grubles

Slipp ut mer CO2 til atmosfæren

Oljefyring ble forbudt i 2020, med den begrunnelse at man ønsket å redusere utslippene av CO2 til atmosfæren. Dette forbudet er helt forkastelig, med tanke på dagens press på strømprisene. Dagens globale oppvarming av havvannet skyldes trolig den økende geologiske aktiviteten som oppstår i forkant av en istid: Radioaktive prosesser i Jordens indre medfører økt trykk og varme, som slippes ut via ca. 100 000 undersjøiske vulkaner. Etter at massene har størknet, inntreffer istiden. Dette er et gjentagende fenomen, og har skjedd mange ganger tidligere, jf. lenke, hvor den blå kurven viser at temperaturen i Antarktis steg hurtig og toppet seg for ca. 125 000 år siden, deretter falt den tilbake, først gradvis og til slutt raskt, til istiden inntraff, ifølge klikkbar fotnote:

https://no.wikipedia.org/wiki/Eem_(interglasial)

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Jordens atmosfære inneholder ca. 0,04 % CO2, og en reduksjon av CO2-innholdet vil utelukkende ha negativ effekt, først og fremst fordi de grønne plantene har behov for mer CO2. En samlet vurdering tilsier derfor å øke utslippene av CO2 til atmosfæren umiddelbart. Dette innebærer at rådene til FNs klimapanel bør underkjennes, og at alle CO2-avgifter bør fjernes. Verden i dag styrer langt på vei i en uønsket retning, med knapphet på kunstgjødsel, mat, strøm, brensel, drivstoff, lys og varme. Om 95 % av klimaforskerne tror den globale oppvarmingen er menneskeskapt, er dette uinteressant, all den tid antall klimaforskere som tror den geologiske oppvarmingen er menneskeskapt, er lik 0. Og det hjelper lite om politikerne på Stortinget protesterer, for folket er ikke nødvendigvis enig med dem:

https://vgd.no/t/Milj%C3%B8-og-Klima/2000175-tror-du-klimaendringene-er-menneskeskapte

Jordens indre holder ca. 5 000 grader, og temperaturen øker med ca. 25 grader pr. km under havets bunn. Når radioaktive prosesser øker trykket slik at en del av denne varmen slipper ut via både vulkaner og 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger, er det ikke lov å tro at reduksjon av atmosfærens CO2-innhold vil stoppe den geologiske oppvarmingen. Påstanden, mine damer og herrer, er således at vi har tillatt CO2-fanatisme langt på vei å styre verden dit den er i dag. Kunnskapen må søkes der den er å finne, i dette tilfellet hos oljebransjen. Nederst i følgende lenke finnes en illustrasjon av varmen fra Jordens indre, fremfor alt viser den at CO2-innholdet i Jordens atmosfære overhodet ikke er faktor i den pågående geologiske oppvarmingen av havvannet:

https://www.norskpetroleum.no/petroleumsressursene/hvordan-dannes-petroleum/

Spådommen er at noen få fanatikere vil fortsette sine fanatikerstyrte ugjerninger så lenge de kan, hvilket vil bevise hvor primitive mennesker kunne være i året 2022. Påstanden er at CO2-motstandere kan betraktes som de grønne plantenes fiende, og dermed også samfunnets fiende. Utrykket «klimaskeptiker» kan være et ledd i en falsk flagg-operasjon for å fjerne fokuset fra CO2-motstanderes og fanatikeres utrettelige ønske om å styre verden. Vi må ikke la fanatismen seire over fornuften! I tillegg bør finansieringen av CO2-motstandernes forskning opphøre dersom den inneholder lite eller intet om den geologiske aktiviteten som foregår i Jordens indre, hvilket gjelder for mesteparten av deres klimaforskning. Anbefalt lesning, inneholdende generelle lenker:

https://vgd.no/t/Politikk-Internasjonal/2003037-neste-istid-er-paa-vei

CO2-motstanderne har gjort nok ugagn: Hvis de grønne plantene kunne snakke, ville de skjelt dem ut. Til velmenende mennesker som forsøker å gjøre noe med klimaendringene: Jordens geologiske prosesser, klima, istider eller andre naturlige perioder, kan vanskelig endres. I stedet bør alt liv relokaliseres dit det trives best til enhver tid, og lokaliseres tilbake når forholdene tillater det.

2
13 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Mon tro hva slags motargumenter har slik som f.eks. "trondhjem" å stille med overfor denne omfattende argumentasjonsrekken/links osv.?... Han bør vel ta for seg hvert enkelt punkt og evt. "motbevise" ting og tang her da. (Da får vi bare avvente hva denne MDG-eren har å anføre, det skal jo liksom ikke være måte på hva han mener å vite og referere til osv., på motsatt side i debatten). Interessant innlegg fra Grubles her iallfall. Personlig foretrekker jeg heller mildere klima i stedet for at det går mot ny istid gitt... (Men det er jo forferdelig med tørke i områder der de prøver å berge seg ved å dyrke mat til seg selv og husdyr, dette er jo en lei utvikling selvfølgelig, men hva den tiltagende tørken skyldes rundt omkring, det er vel ikke godt å si sikkert, dette El Nino-fenomenet spiller visst ofte en rolle også.

Det er spådd våtere vær/klima i Norge, og mer vindfullt. I går så vi nyhetsinnslag om stor gressbrannfare et visst sted i landet. Hvor? Bergensområdet... (Og vindmøllene på land i store deler av Sør-Norge har visst tatt seg en flere ukers pause i det siste).

1

Det forventes ingen vektige motargumenter fra CO2-motstandernes side, ettersom logiske betraktninger ikke har samme gjennomslagskraft som fanatisme. CO2-motstanderne har vunnet så langt, både fordi ingen tok særlig notis av dem, og fordi årsaken til den globale oppvarmingen er mer krevende å finne ut av, enn bare å konstatere en temperaturøkning, koble den til drivhuseffekten og la fanatismen råde. Jorden er en varmekilde, og overflatetemperaturen varierer over tid i perioder, uavhengig av vegetasjon, skogbranner eller CO2-innhold i atmosfæren, således er det lite trolig at endringene i Jordens klima er menneskeskapte.

Det å ha klimamål som går ut på å redusere CO2-innholdet i Jordens atmosfære, er ekstremt dyrt, og kan ikke begrunnes med annet enn fanatisme, ettersom det vil være skadelig for alt liv på Jorden. Den geologiske forklaringen på den globale oppvarmingen, er at radioaktive prosesser i Jordens indre skaper trykk og varme, som deretter slipper ut og varmer opp havvannet periodisk. Den generelle kunnskapen om dette er faktisk til stede, jf. de generelle lenkene, således gjenstår kun to ting: Å trekke de rette slutningene, og å formidle kunnskapen videre.

Ettersom noen slag utkjempes på en annen arena, har de som ønsker det, tillatelse til å videreformidle denne tråden via en lenke til Statsministerens kontor, Stortinget, NRK, Fredrik Solvang mfl., nettaviser og andre medier, hvis man ønsker å gjøre en forskjell. Innlegget er egentlig et tilsvar til et intervju på NRK med statsministeren (Debatten: Hva er Støres plan?) 17.3.2022, der en ellers relativt fornuftig statsminister tar til orde for å deponere og grave ned CO2 under havbunnen. Man får vel håpe at den ideen skrinlegges.

1

Mye enig. Men dette CO2 snakket er en fin og god måte å høste inn kapital på….avgifter….i miljøets navn.

1

..og før det ble det forbudt med forskjellige drivgasser i spraybokser....som igjen 15 år senere ble bekreftet ikke hadde noem med hverken ozonhull eller annat å gjøre. Bomtur. da fant man ut grunnet kontruksjon av måleutstyr som ble oppfunnet at det var hull i ozonlaget. Nå vet man bedre, både ozonlaget, og størrelsene på disse hullene har alltid vært der. Morosamt dette.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Dennis2016 Siste svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Laster...