Mon tro hva slags motargumenter har slik som f.eks. "trondhjem" å stille med overfor denne omfattende argumentasjonsrekken/links osv.?... Han bør vel ta for seg hvert enkelt punkt og evt. "motbevise" ting og tang her da. (Da får vi bare avvente hva denne MDG-eren har å anføre, det skal jo liksom ikke være måte på hva han mener å vite og referere til osv., på motsatt side i debatten). Interessant innlegg fra Grubles her iallfall. Personlig foretrekker jeg heller mildere klima i stedet for at det går mot ny istid gitt... (Men det er jo forferdelig med tørke i områder der de prøver å berge seg ved å dyrke mat til seg selv og husdyr, dette er jo en lei utvikling selvfølgelig, men hva den tiltagende tørken skyldes rundt omkring, det er vel ikke godt å si sikkert, dette El Nino-fenomenet spiller visst ofte en rolle også.

Det er spådd våtere vær/klima i Norge, og mer vindfullt. I går så vi nyhetsinnslag om stor gressbrannfare et visst sted i landet. Hvor? Bergensområdet... (Og vindmøllene på land i store deler av Sør-Norge har visst tatt seg en flere ukers pause i det siste).

1

Det forventes ingen vektige motargumenter fra CO2-motstandernes side, ettersom logiske betraktninger ikke har samme gjennomslagskraft som fanatisme. CO2-motstanderne har vunnet så langt, både fordi ingen tok særlig notis av dem, og fordi årsaken til den globale oppvarmingen er mer krevende å finne ut av, enn bare å konstatere en temperaturøkning, koble den til drivhuseffekten og la fanatismen råde. Jorden er en varmekilde, og overflatetemperaturen varierer over tid i perioder, uavhengig av vegetasjon, skogbranner eller CO2-innhold i atmosfæren, således er det lite trolig at endringene i Jordens klima er menneskeskapte.

Det å ha klimamål som går ut på å redusere CO2-innholdet i Jordens atmosfære, er ekstremt dyrt, og kan ikke begrunnes med annet enn fanatisme, ettersom det vil være skadelig for alt liv på Jorden. Den geologiske forklaringen på den globale oppvarmingen, er at radioaktive prosesser i Jordens indre skaper trykk og varme, som deretter slipper ut og varmer opp havvannet periodisk. Den generelle kunnskapen om dette er faktisk til stede, jf. de generelle lenkene, således gjenstår kun to ting: Å trekke de rette slutningene, og å formidle kunnskapen videre.

Ettersom noen slag utkjempes på en annen arena, har de som ønsker det, tillatelse til å videreformidle denne tråden via en lenke til Statsministerens kontor, Stortinget, NRK, Fredrik Solvang mfl., nettaviser og andre medier, hvis man ønsker å gjøre en forskjell. Innlegget er egentlig et tilsvar til et intervju på NRK med statsministeren (Debatten: Hva er Støres plan?) 17.3.2022, der en ellers relativt fornuftig statsminister tar til orde for å deponere og grave ned CO2 under havbunnen. Man får vel håpe at den ideen skrinlegges.

1

Mye enig. Men dette CO2 snakket er en fin og god måte å høste inn kapital på….avgifter….i miljøets navn.

1

..og før det ble det forbudt med forskjellige drivgasser i spraybokser....som igjen 15 år senere ble bekreftet ikke hadde noem med hverken ozonhull eller annat å gjøre. Bomtur. da fant man ut grunnet kontruksjon av måleutstyr som ble oppfunnet at det var hull i ozonlaget. Nå vet man bedre, både ozonlaget, og størrelsene på disse hullene har alltid vært der. Morosamt dette.

1
Laster...