Det finnes en del tall både for hvor sterkt sola stråler, og hvor mye av dette som når jordoverflaten. NASA har hatt satelitter oppe i over 40 år for å måle. De siste 20 årene er deter det gjort offentlig gjennom CERES publikasjoner. Den fremste forskeren for dette heter Norman Loeb.

Stråling måles i Watt pr kvaderatmeter (W/m2), og trender måles i Watt pr kvaderatmeter pr tiår (W/m2/dec).

For de siste 40 årene synes sola å ha blitt bitte litt svakere, 0,03 W/m2/dec i avkjøling på toppen av atmosfæren. Dette skal ikke være merkbart. Men en ting som kan merkes er variasjoner i ultrafiolett stråling, og endringer av ozonlaget. Det er usikkert om det er noen trender når det gjelder det.

Det er likevel en stor forandring de siste 40 årene. Det kalles "global brightening" som betyr at skydekket er blitt tynnere. Det er grundig beskrevet i deler av litteraturen om klimaendringer. Økningen av solstråling som når jordoverflaten ble ifølge CERES målt til 0,68 W/m2/dec. Denne økningen kom av forandring av skydekket. Til sammenligning er økningen av drivhuseffekten fra CO2 målt til 0,185 W/m2/dec.

Men, nostalgikern, du vet jo at dette skal dysses ned, så ikke fortell det til noen. Hele klimaetablissementet klarer å holde tett om det.

1

Begynte med progressive briller med automatisk UV solbriller på 1985 tallet. Det var kun i påsken på den tiden hvor glassene var ganske sorte av UV stråling. Nå for tiden blir nesten ikke å se igjennom så fort solen på sommeren titter fram.Altså, utrolig mye mer UV stråling mot kloden. Kom ikke å fortelle meg at dette over de siste 15-20 åra påvirker klima og vær ,pluss en haug andre ikke oppfunnede parametere....?

1
Laster...