Data fra satelitter kommer fra NASA, gjennom prosjektet som kalles CERES. Jeg vil da henvise til artikler fra klimaforsker Norman Loeb og andre.
From Loeb et al 2021: Trend in EEI During the CERES Period
https://ceres.larc.nasa.gov/documents/STM/2021 05/35_Loeb_contrib_science_presentation.pdf

Når det gjelder litteratur om "global brightening", vil jeg henvise til den sveitsiske klimaforskeren Martin Wild.

1

Den globale oppvarmingen skyldes ikke klimagasser, men at kontinentene beveger seg i forhold til hverandre. Radioaktive prosesser som foregår i Jordens indre skaper trykk og varme, slik at Jorden oppvarmes og nedkjøles periodisk. Etter en global oppvarming på ca. 10 000 år, kommer en global nedkjøling på ca. 100 000 år, jf. lenke. Global oppvarming er i liten grad et problem, men CO2-fanatikere som forkaster olje, gass og kull og vil ha alt over på elektrisitet, fører til økonomisk ruin, samtidig som fjerning av CO2 fra atmosfæren truer de grønne plantene og dermed livet på Jorden. Løsningen på den globale krisen verden står overfor, kan derfor være å motarbeide CO2-fanatikere.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

1

Da gjelder det å finne ut av hele regnestykket, basert på CERES data (20 år). Dette regnestykket ser i store trekk å gjelde for de siste 40 år.

Drivhuseffekten består av oppvarming av jordoverflaten på grunn av drivhusgasser. Dette gir en økt varmestråling (langbølget hvorav mest infrarød) fra atmosfæren. Jeg har ikke sett noen klimaforskere som nekter for at en slik «tilbakestråling» skjer. Mange andre «forståsegpåere», som feilaktig kaller seg skeptikere, fornekter det.

Drivhusoppvarmingen kommer av vanndamp, klimagasser, og en ubetydelig mengde av røyk og støv (aerosoler).
Oppvarming fra vanndamp er 0,33 W/m2/tiår
Oppvarming fra klimagasser og aerosoler er 0,24 W/m2/tiår

Men det er også en avkjøling, en antidrivhuseffekt, som kommer av redusert skydekke. Tåke, vanndråper og iskrystaller fanger opp varme under skyene, og avgir varmestråling. Når det blir redusert skydekke, vil denne varmestrålingen bli mindre.
Nedkjøling på grunn av redusert skydekke er 0,23 W/m2/tiår
Når det trekkes fra står vi igjen med en drivhuseffekt på 0,34 W/m2/tiår

Når jordoverlaten varmes opp vil den avgi økt varmestråling. Dette kalles Plancks feedback, og fungerer som avkjøling.
Nedkjøling som direkte svar på oppvarming er 0,51 W/m2/tiår.

Dersom en bare ser på varmestråling, dvs langbølget stråling ut fra og inn til jordoverflaten, ville vi ha en global nedkjøling. Så det som gjør om dette til en oppvarming er økt innstråling av sollys. På grunn av endringer i skydekket blir det en betydelig effekt. Det øker lagringen av varme på jorda, selv om det er en rekke faktorer som trekker i annen retning, slik som fordampning og reflesjon fra skyer og jordoverflate (albedo).

1

Så vel Solens overflate som Jordens kjerne holder rundt 5 000 grader Celsius. Hovedforskjellen er at avstanden til Solen er ca. 150 000 000 km, mens avstanden til Jordens kjerne er ca. 5 000 km. Det forekommer noe underlig at enkelte velger å fokusere på varmen fra Solen fremfor varmen fra Jordens kjerne, som ligger 30 000 ganger nærmere. Ettersom varmen fra Jordens kjerne nødvendigvis må nå oss før drivhuseffekten begynner å virke, kan man fastslå en global oppvarming også om man ser bort ifra drivhuseffekten. Det innebærer både at drivhuseffekten ikke har skylden for den globale oppvarmingen, og at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Hovedproblemet er at CO2-fanatikere forsøker å kjøle ned Jordens kjerne, og ikke varmen drivhuseffekten holder igjen i Jordens atmosfære. Således vil forsøkene på å bekjempe den globale oppvarmingen ved å redusere CO2-innholdet i Jordens atmosfære, være forgjeves. Når man sannsynliggjør at den globale oppvarmingen er periodisk, og oppdager at man stort sett taler for døve ører, må man formode at CO2-fanatisme kan være årsaken. Bevis for 5 periodiske globale oppvarminger de seneste 500 000 årene er gitt ved iskjerneprøven:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Faktum er at vi bor på en varmekilde som ikke lar seg kjøle ned, at Solen ikke fremviser noen sykluser som kan forklare den periodiske globale oppvarmingen av Jordens overflate, og at denne globale oppvarmingen ikke kan være menneskeskapt, hvorfor forklaringen på den globale oppvarmingen må være av geologisk art. Følgelig vil alt vi kan oppnå ved å redusere CO2-innholdet i Jordens atmosfære, være økonomisk ruin og utryddelse av livet på Jorden, hvilket vi er godt i gang med.

1

Når CO2-fanatikere forsøker å redusere den globale oppvarmingen ved å fjerne CO2 fra Jordens atmosfære, forsøker de i virkeligheten å kjøle ned Jordens kjerne, hvilket selvsagt vil være totalt umulig, ettersom varmen fra Jordens kjerne vil nå Jordens overflate helt uavhengig av om drivhuseffekten er til stede der eller ikke.

1

Japan har nå den høyeste varmebølge siden 1875.......altså, en tid CO2 ikke ble skapt av industriell eller kullaktivitet. I europa 1670 og 20 år framover, (lille istid)var også det utrolig kallt. Man gikk på skøyter mellom Danmark og Norge. Ei heller påvirket av hva som først er nevnt. Så..tydeligvis er vi ikke skyldige i klimaforandringene i det hele tatt.

1

Det eneste menneskene er skyldige i, er å gi de grønne plantene mer CO2 slik at de kan produsere mer O2 til mennesker og dyr, slik at alt levende kan blomstre og gro. Så begynte CO2-fanatikere å ødelegge alt: Strøm, drivstoff, mat, kunstgjødsel, varme, bygningsvarer og lån ble dyrere, i tillegg til at CO2-fanatikere krevde penger for å oppfylle deres syke klimamål om å fjerne CO2 fra atmosfæren, til stor skade for livet på Jorden. CO2-fanatikere og opportunister beskylder menneskene for dagens periodiske globale oppvarming i håp om å bli rike på bekostning av menneskenes uvitenhet og usikkerhet. Men mennesker er ikke skyld i de 4 foregående globale oppvarmingene de seneste 500 000 årene (se lenken med iskjerneprøve som bevis), og menneskene har ikke skylden denne gangen heller. Den periodiske globale oppvarmingen skyldes radioaktive prosesser i Jordens indre hvor trykk og varme fra Jordens kjerne, som holder ca. 5 000 grader Celsius, slipper ut periodevis til havet og atmosfæren. Lenken med beviset er ugjendrivelig, og viser at globale oppvarminger (samt tilsvarende økning i CO2 som viser at plantene trives), finner sted (jf. istidene) med ca. 100 000 års mellomrom, og at vi i dag, som forventet i forkant av en istid, har en global oppvarming. Istiden vil imidlertid, på grunn av CO2-fanatikere, kunne komme fullstendig overraskende på oss, hvilket igjen viser hvilket potensial CO2-fanatikere har til å ødelegge Jorden fullstendig.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

1
Laster...