Ja det er mange scenarier som kan utspille seg dersom de store iskappene blir borte, Fra tidsskriftet Science 2016: How a melting ice sheet could actually lower sea level in some places.

"Grønlandsisen smelter. Hvis du bor i Norge i nærheten, hvor bekymret bør du være for den plutselige tilstrømningen av vann som oversvømmer huset ditt? Det viser seg, ikke på langt nær så bekymret som du burde være hvis du bor i Chile. Folk har en tendens til å forestille seg at når et isdekke smelter, tilfører det vann til hele verdenshavet jevnt, som et badekar som fylles opp. "Det er ikke engang i nærheten," sa Harvard University geofysiker Jerry Mitrovica til deltakerne i går på årsmøtet til AAAS (som publiserer Science) i Washington, DC "Hvert isdekke har sitt eget mønster av havnivåstigning." Mitrovica kartla hva som ville skje med verdenshavet hvis den raskt smeltende Grønlandsisen kollapset. Akkurat nå er den isen en enorm vekt som presser ned jordskorpen i og rundt Grønland. Så når det er borte, vil det landet dukke opp. En intakt isdekke har også en merkbar gravitasjonskraft, som tiltrekker vann til regionen. Ingen is betyr at vannet vil fosse bort. Begge disse effektene legger faktisk opp til lavere havnivåer i området rett rundt det tidligere innlandsisen, sa Mitrovica. Når Grønland smelter, kan steder så langt unna som Norge og Skottland faktisk se havnivået fallemed så mye som 50 meter. "Men du betaler prisen et sted," sa Mitrovica. På den sørlige halvkule får du mer [havnivåstigning] enn du satset på." Den samme motvektseffekten gjelder for den vestantarktiske iskappen. Hvis den skulle kollapse, ville havene stige høyest nær Washington, DC og Northern. California."

Og Mitrovica er ikke en av idiotene, men i 2016 overdrev han issmeltingen på Grønland. Ifølge teorien om drivhuseffekt vil Antarktis bli kaldere med økt CO2 i lufta, mens Grønland også vil bli noe kaldere deler av året. Det kommer av den såkalte temperaturinversjonen over disse høye fjellplatåene. Det er mye kaldere nede på isflaten enn det er oppe i høyere luftlag, motsatt av andre steder på jorden. I antarktis er forskjellen på 25 grader i gjennomsnitt om vinteren. Så den fryktede nedsmeltingen vil nok ikke skje de neste hundre årene. Men i løpet av noen tusen år kan vel mye rart skje.

1

Man er ikke idiot om man bekymrer seg for konsekvensene for Nord-Atlanterregionen av den observerte akselerasjonen i nedsmeltingen av Grønlandsisen.

Å ikke bekymre seg derimot,......

1
Laster...