Miljø og Klima

Varmerekorder og global oppvarming

Når det settes nye varmerekorder for junitemperatur flere seder i Nord-Norge, blir det mye mas om global oppvarming og klimakatastrofe. Vi er stadig på kanten av stupet. Når det motsatte skjer og det settes settes nye kulderekorder, blir det i media framstilt som værfenomen.

De varmerekordene vi har sett kan knyttes til lokale og regionale trykksystemer, og er ikke utslag av at den globale temperaturen har steget de siste årene. Nye temperaturmålinger for juni viser at temperaturen ligger tett på en gjennomsnitt for de siste 30 årene, o,o6 grader C over gjennomsnittet for 1991 til 2020. Det gjelder sattelittmålinger for lavere deler av atmosfæren (UAH versjon 6.0).

De varmeste deler av kloden ser ut til å kjøles litt ned. Junitemperaturen for tropiske områder (20N - 20S) er den kaldeste på 22 år. Som jeg har påvist tidligere er svarene på disse variasjonene å finne i hvordan skydekket forandrer seg.

2
16 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Og nå har det gått 7 år og 10 måneder uten noen global oppvarming, ifølge The University of Alabama in Huntsville (UAH).

1

4 av 10.000 molekyler styrer ikke klimaet på jorden. Det bør folk ta inn over seg så fort som overhode mulig. Effekten av CO2 er tatt ut for lenge siden og det skyldes enkle faktum at effekten er logaritmisk.

Bilde

1

Selv meteorologer er pålagt å oppføre seg som klovner, når de må messe om klimaendringer på grunnlag av noen uker med varmt vær i juni. Mai var kaldere enn normalt, men da var det etter manus sjølsagt vær. Er det 30 grader pluss i Finnmark på sommeren, kalles det etter god gammel oppskrift for "Russevær", og ikke klimaendring.

1

For de fleste av oss er det innlysende at et varmere klima gir mer varmt vær - noe som selvsagt vil gi flere og sterkere hetebølger.

Når du protesterer og nekter å godta noe så innlysende og selvsagt, vil folk flest avskrive ditt syn som sprøyt.

2

Mitt anliggende er egentlig ikke budskapet, men den ensidige og nesten klovneaktige måten dette skal terpes inn, av offentlig ansatte personer, med god utdannelse og kompetanse.
Forstår dere ikke at denne måten å informere på, der opplagte nyanser og naturlig vær, blir til bastante og unyanserte meldinger, i lengden får den helt motsatte effekt. Folk blir dritt lei, og svette i ørene, av å få dette klimaalibi gjentatt og gjentatt, ukritisk og skråsikkert.

1

Trondhjem: "For de fleste av oss er det innlysende at et varmere klima gir mer varmt vær - noe som selvsagt vil gi flere og sterkere hetebølger."
Eller sagt på en annen måte: For de fleste av oss er det innlysende at et varmere klima gir mindre kaldt vær - noe som selvsagt vil gi færre og svakere frostskader.
Men: De fleste steder vil det ikke være særlig merkbare forandringer. Noen regioner vil merke en del, med vær som vil være til mer skade ett sted og til mer fordel et annet sted. Men det er vanskelig å forutsi over lengre tidsspenn. For eksempel spriker klimamodeller i alle retninger når det gjelder regn og tørke i Australia om 30 eller 70 år. At været i Norge vil bli "våtere og villere" er en tvilsom påstand som kommer fra utvalgte klimamodeller. Noen aktivister skremmer også med mer tørke i Norge, og mener det er modeller som kan vise det.
Været synes å ha vært villere under den lille istid, da klimaet var kaldere. Det var store sultkatastrofer og massedød både på grunn av kulde, oversvømmelser og tørke.

1

Alarmistene hevder at hetebølger i Europa kommer av global oppvarming og at det er en trend som bare vil øke på. Og stadig henviser de til "vitenskapen" for å underbygge det. Men ofte har vitenskqapen en mye mer nyansert forklaring på klimafenomener. Som at europeiske hetebølger kommer av forandringer i jetstrømmer. Ut fra dette vil det være mye større naturlige svingninger i ulike klimaforandringer, og om jetstrømmer oppfører seg på en måte i en tidsperiode betyr ikke at det vil fortsette og forverre seg i all evighet.
"Hetebølger over Europa har økt tre til fire ganger raskere enn i resten av de nordlige mellombreddegradene som for eksempel USA eller Canada, viser en ny studie. Et internasjonalt team av forskere så på observasjonsdata fra de siste 40 årene og viste for første gang at denne raske økningen er knyttet til endringer i den atmosfæriske sirkulasjonen. Storskala vind i 5 til 10 km høyde, den såkalte jetstrømmen, endrer seg over Eurasia. Perioder der jetstrømmen er delt i to grener – såkalte dobbeltstråletilstander – har blitt lengre varige. Disse doble jet-statene forklarer nesten hele den oppadgående trenden i hetebølger i Vest-Europa, og rundt 30 prosent over det større europeiske domenet."

1

Historisk.
I 1852 var det i et magasin en oppsummering av hetebølger i Vest-Europa.
Varme og tørke i Europa i 1132, 1152, 1160, 1276, 1277, 1303, 1304, 1393, 1394, 1440, 1538, 1539, 1540, 1541, 1556, 1615, 1616, 1646, 1678, 1701, 1702, 1703,, 1718,, 1723, 1724, 1746, 1748, 1754, 1760, 1767, 1778, 1788, 1811, 1818, 1830, 1832, 1835, 1850.
"I 1303 og 1304 kunne en gå tørrfots over Seine, Loire, Rhinen og Donau."
"I 1538, 1539, 1540 og 1541 tørket elvene nesten helt opp"
Og i de fleste årene med hetebølger ble avlingene svidd opp.

Dette skjedde altså gjennom den lille istid som ellers er kjent for å være stormfull og våt, med mange storflommer. En påminner om hvor variabelt klimaet kan være.

1

Hva med temperaturer i juli? Det har vært hetebølger en rekke steder. Både i Europa, USA og Østen. Global temperatur har økt med 0,3 grader C i lavere amosfære, Ifølge UAH, 0,36 grader over normalen for 1990 til 2020. Dette er en betydelig økning for en måned.

Likevel har det ikke vært noen global temperaturøkning de siste 7 år og 11 måneder. Dermed har ikke hetebølgene vært et utslag av en pågående global oppvarming, men mer utslag av klimavariasjoner. Det kan likevel være en del av en mer langsiktig trend. Kanskje vil hetebølger bli mer vanlig, men hvor katastrofalt det vil bli er et annet spørsmål. En ting er sikkert: Alarmister bruker hetebølger for alt det er verd.

1

Jeg tror kanskje at du misforstår de artiklene du leser. Det datasettet du henviser til fra University of Alabama Huntsville viser at atmosfærisk satellittmålt temperatur øker med 0,114 grader per tiår. Jeg ser ofte disse samme misforståelsene gjentas rundt omkring på internett og at de forskjellige feilkildene samtidig brukes som kilde fram og tilbake, slik at gjentakelse av en feil etter en stund brukes til å underbygge den opprinnelige feilkilden osv. Dessverre kan nok John Raymond Christy klimaforsker fra UAH og hans kollegaer ta en del av æren for disse feilene. UAH tok i 1978 i bruk en ny og omdiskutert metode for satellittmåling av temperatur i atmosfæren. Denne metoden viste seg etter hvert å underslå en del feilkilder og ga fullstendig gale temperaturer. RSS som analyserer samme datasett som UAH mener dataene viser en økning på 0,2 grader per tiår.

1

Jeg vet det har vært en diskusjon om metodene som blir brukt, og hvilke korreksjoner som er foretatt på grunn av målefeil. Jeg har ikke grunnlag for å gå nærmere inn i dette. Jeg har også sett at UAH data stemmer bedre med radiosondedata (værballonger) enn RSS fram til 2015. Jeg tror også at det har vært liten forskjell på målinger gjort av UAH og av RSS de siste 20 år, og trenden er flat for begge fra 2015. Altså ingen temperaturøkning i lavere troposfære.

1

Lignende innlegg

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
27 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Laster...