Du har så rett. Der jeg bor i nærheten av Dal Skog søppeltømmingsplass, var det slik i mange år at man kunne gratis avhende det du fikk i bilen. Elektrisk avfall er fortsatt gratis samt biologisk hageavfall. Allt annet koster nå kr 100 . Mine antakelser er at i disse årene med gratis levering av det man fikk med i bilen...sank søppel fra veikanter, skogsbilveier etc. Nå, etter at politikren er vært så lure å innføre kr 100 begynner søppel å demre opp langs veikanter etc etc...særlig bildekk og felger. Snart er vi der det ligner på Spania, søppel på ledige tomter og så videre. Ser også en betydelig økning av metallavfall liggende ved søppelkasser langs motorveien i komunen. Å tenke er stort sett gratis, også for politikerene...har de ikke øyne å se med?

1
Laster...