Norge og EU

ben_nevis

Tyskerene stiller seg bak Merkel

Tyskerene stiller seg bak Merkels Europapolitikk.

Dette viser at tyskere flest forstår at samarbeid over landegrensene er den beste løsningen.

Nasjonalistene tapte igjen.

Merkel kom også inn på i talen sin at hun mener det er riktig at europeere i kriselandene demonstrerer. Der hun kommer fra,det gamle DDR,ble man satt i fengsel dersom man protesterte politisk. I Europa har man både ytringsfrihet,religionsfrihet og rett til å protestere.

Eu er en suksess!

http://e24.no/makro-og-politikk/tyskerne-stiller-seg-bak-merkels-europapolitikk/21613859

2
24 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Slettet-OKSGYG

Nasjonalistene tapte igjen.

Hvem er disse nasjonalistene du hevder stilte til valg i Tyskland?

1
inspector [sitat…] Ikke så merkelig, så lenge EU/Euro gjør at Tyskland lever godt på andres bekostning. Resten av EU, er ikke like positive. Frontene tilspisser seg og forskjellene mellom ri...

Ikke så merkelig, så lenge EU/Euro gjør at Tyskland lever godt på andres bekostning.

Det kan du sikkert begrunne på en seriøs måte? Betyr det å føre en ansvarlig politikk for deg at man lever på andre lands bekostning?

Du hører vel kanskje til de som mener penger er en utømmelig kilde du da.....

1

Angela Merkel har vel tidligere uttalt at det multikulturelle prosjektet er feilslått og død. Videre er hun klar på at innvandrere som ønsker å bosette seg i Tyskland, plikter å lære seg tysk. Det blir litt spesielt å ta henne til inntekt for en naiv anti-nasjonalisme, da hun ganske åpenbart er en tilhenger av nasjonalstatens eksistens, og en nasjonal, dominant kultur ...

1

Ben_nevis: Leste du ikke linken min?

Det står det svart på hvitt at Tyskland lever godt på andres bekostning....

1
Amra Jeg har derimot en mistanke om at du er uopplyst. Se for eksempel her, her eller her. Du må gjerne glede deg over at en EU-tilhenger vant valget i Tyskland, men Angela Merkel er al...

Jeg har derimot en mistanke om at du er uopplyst

Linken din viste at du leser noe du tror står skrevet. Dere innvandringsmotstandere har en tendens til det. Det hun sa er at innvandrere bør lære seg tysk. Helt naturlig.

Men det betyr ikke at hun er i mot innvandring slik du later til å tro.

1
ben_nevis [sitat…] Nei. Hun har sagt de bør lære seg tysk.

Du later til å være styrt av en spesiell form for stimuliseleksjon, Ben_Nevis. Derfor skal jeg hjelpe deg med noen utklipp:

"Even Mrs Merkel joined in. Multiculturalism—the idea that immigrants can recreate their culture in Germany—has “utterly failed,” she said last month."

"Mrs Merkel said the so-called ‘multikulti’ concept – ‘that we are now living side by side and are happy about it’ – does not work. ‘This approach has failed, utterly,’ she said just days after a poll showed a third of all Germans viewed immigrants as nothing more than welfare cheats. "

Addressing fears of ‘German-ness’ being lost amid new mosques, headscarves in classrooms and Turkish ghettos in cities like Berlin, she added: ‘We feel bound to the Christian image of humanity – that is what defines us. Those who do not accept this are in the wrong place here.’

"Der Ton in der Integrationsdebatte verschärft sich. In einer Rede vor der Jungen Union erklärte die Bundeskanzlerin den Multikulti-Ansatz für gescheitert, CSU-Chef Seehofer sprach sich mit den Worten "Multikulti ist tot" für die deutsche Leitkultur aus."

"CDUs linje er at innvandrere må integreres ved å slutte seg til en «tysk livsstil», skriver nyhetsbyrået DPA. Partiet er imot såkalt multikulturalisme, der flere kulturer finnes side om side, ingen av dem mer dominerende enn de andre."

Angela Merkel forkaster altså multikulturalismen som et ideal, og krever istedet en sterk grad av sosial integrasjon, dersom en ønsker å bli en del av det tyske fellesskapet. Hun er altså åpenbart en tilhenger av nasjonalstatens eksistens -- dvs sammenfall mellom stat og nasjon. Jeg har forresten aldri hevdet at Angela Merkel er en motstander av innvandring per se, for det er hun selvfølgelig ikke. Det fremstår som ganske åpenbart at du ikke vet hva ord som "nasjonalisme" eller "multikulturalisme" betyr, selv om dette er temaer du har sterke meninger om.

1
Serutover I alle de tre linkene du henviser til er det snakk om den tyske multikulturalismen. Selvsagt er det problemer ved en betingelsesløs multikulturalisme. Den tilnærmingen feiler vel o...

Hva legger du i et "moderat" multikulturelt synspunkt?

Slik Thomas Hylland Eriksen -- for mange selve idealtypen på en multikulturalist -- definerer den multikulturalistiske doktrinen, innebærer den at kulturelle grupper bør få leve i henhold til sine egne kulturelle verdier. Multikulturalisme står altså i tydelig opposisjon til målet om at samfunnet skal konstitueres på bakgrunn av én dominant kultur.

Det multikulturelle prosjektet var en fin idé, men feilet i møtet med virkeligheten. Ethvert fungerende samfunn trenger felles rammer og referansepunkter for samhørighet og solidaritet. En kulturblanding som påhviler at alle kulturer kan sameksistere, og at produktet vil bli at en forener det beste fra alle kulturer og utvikler et tett og solidarisk fellesskap på bakgrunn av ulikhet, har aldri fungert etter hensiktene. Det har Angela Merkel innsett, i likhet med blant andre David Cameron.

For å foregripe argumentasjon som multikulturalistene vanligvis kommer med:

* Ja, kulturer har alltid påvirket hverandre gjensidig, og er alltid i utvikling. (Det er ikke noe argument for multikulturalisme).

* Ja, det er positivt med multietnisitet i Norge. (Multietnisk og multikulturelt er ikke det samme).

* Nei, det er ingen god løsning å innføre null innvandring og stengte grenser. (Å være motstander av multikulturalisme, er ikke det samme som å være totalmotstander av innvandring).

1
Amra Hva legger du i et "moderat" multikulturelt synspunkt? Slik Thomas Hylland Eriksen -- for mange selve idealtypen på en multikulturalist -- definerer den multikulturalistiske doktri...

Hva legger du i et "moderat" multikulturelt synspunkt? Slik Thomas Hylland Eriksen -- for mange selve idealtypen på en multikulturalist -- definerer den multikulturalistiske doktrinen, innebærer den at kulturelle grupper bør få leve i henhold til sine egne kulturelle verdier. Multikulturalisme står altså i tydelig opposisjon til målet om at samfunnet skal konstitueres på bakgrunn av én dominant kultur.

Det skulle vel være klart nok. Det er ingen motsetning mellom at kulturelle grupper - så lenge de holder seg til loven i landet - bør få leve i henhold til egne kulturelle verdier, og at den nasjonale kulturen har forrang. På sikt vil kulturene blandes sammen, så lenge alle eller nesten alle er enige om de grunnleggende verdiene i landet.

1
Serutover [sitat…] Det skulle vel være klart nok. Det er ingen motsetning mellom at kulturelle grupper - så lenge de holder seg til loven i landet - bør få leve i henhold til egne kulturelle...

Hvilke holdepunkter har du for at en slik blanding vil finne sted? Det er nettopp slike antagelser som gang på gang har blitt falsifisiert av virkeligheten. India har aldri blitt en idyllisk smeltedigel hvor muslimer, hinduer, kristne og sikher lever i fredfull harmoni. Heller ikke USA, som er selve symbolet på "the melting pot", er noe eksempel til etterfølgelse i så måte, om en ser på omfanget av etniske/kulturelle konflikter og skillelinjer. I Norge har vi fortsatt en rekke segregeringsproblemer (lav yrkesdeltagelse, mangel på sosiale rettigheter for mange kvinner, ytterst få ekteskap på tvers av etnisitet) knyttet til pakistanere, eller rettere sagt etterkommere av pakistanske immigranter, selv etter flere tiår.

Den dagen alle etnisiteter stiller likt innenfor yrkesdeltagelse, kriminalitetsrate, dugnadstimer osv -- da kan vi skryte av vellykket integrering. Vi kommer ikke dit med en multikulturalistisk ideologi som utgangspunkt, hvilket nok er symptomer på at et mangfoldig samfunn er avhengig av en sterk grad av sosial integrasjon til en nasjonal kultur. Dette forutsetter klare integreringsvisjoner, og en innvandring av håndterlig størrelse. Jeg tror faktisk at Jens Stoltenberg, som jo er en opplyst og smart mann, er like klar over dette som både Merkel og Cameron, men det sitter nok langt inne å erkjenne at dette prosjektet er feilslått.

2

Tyskerene stiller seg bak Merkels Europapolitikk.

Tyskerene har stillt seg bak "mange" de, så det kan de......

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...