Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Og hvordan er det med svenske ungdommer i Norge?

Si meg; er det noe du IKKE klarer å koble til EU?

Hva med dårlig vær?

Gjør det vondt i sjelen din å se et menneske i landet vårt som er født utenfor landegrensene?

1
ben_nevis Og hvordan er det med svenske ungdommer i Norge? Si meg; er det noe du IKKE klarer å koble til EU? Hva med dårlig vær? Gjør det vondt i sjelen din å se et menneske i landet vårt so...

Gjør det vondt i sjelen din å se et menneske i landet vårt som er født utenfor landegrensene?

Hvordan klarer du å koke sammen dette ?

Jeg har derimot omtanke for Litauen som har mistet ca 430 000 innbyggere av en befolkning på ca 3 mill. Dette er hovedsakelig arbeidsfør og kompetent ungdom.

Hvilke konsekvenser får dette for Litauen ? Har du fått "drit i verden, heia Brussel"-syndromet benny ?

1
inspector [sitat…] Hvordan klarer du å koke sammen dette ? Jeg har derimot omtanke for Litauen som har mistet ca 430 000 innbyggere av en befolkning på ca 3 mill. Dette er hovedsakelig arbei...

Du vil altså innføre samme system som i Nord-Korea og på Cuba (*) som går ut på at man ikke kan reise ut av landet?

Er det slik at Litauen nå mangler arbeidsfolk eller lager du en sak av en ikke-sak atter en gang?

Det er ille nok å ri to hester på en gang men her rir jo den ene hesten motsatt vei av den andre...

For du hulker og sutrer når det kommer folk til vårt land,og jammen lager du et problem av at det reiser folk UT av landet også. I dette tilfellet Litauen.

(*) Det har i den senere tid blitt langt enklere å reise ut av Cuba for cubanske statsborgere.

1
ben_nevis Du vil altså innføre samme system som i Nord-Korea og på Cuba (*) som går ut på at man ikke kan reise ut av landet? Er det slik at Litauen nå mangler arbeidsfolk eller lager du en...

Du vil altså innføre samme system som i Nord-Korea og på Cuba (*) som går ut på at man ikke kan reise ut av landet?

Det var faktisk EU som stimulerte til denne folkevandringen. For Litauen blir det store konsekvenser fordi de ikke var på samme konjunktur og utviklingsnivå som andre EU-land.

Er det ok at Litauen går til grunne med Brussels velsignelse ?

1
inspector [sitat…] Det var faktisk EU som stimulerte til denne folkevandringen. For Litauen blir det store konsekvenser fordi de ikke var på samme konjunktur og utviklingsnivå som andre EU-l...

På hvilken måte vil Litauen gå til grunne av utvandring?

Du kan ikke mene at både innvandring og utvandring er uheldig for et land.

Du må bestemme deg og slutte med denne tragikomiske sprangridningen med to hester på en gang!

Det har begynt å ligne på en flau forestilling allerede.

1
ben_nevis På hvilken måte vil Litauen gå til grunne av utvandring? Du kan ikke mene at både innvandring og utvandring er uheldig for et land. Du må bestemme deg og slutte med denne tragikomi...

På hvilken måte vil Litauen gå til grunne av utvandring?

På hvilken måte tror du tap av 430 000 unge, arbeidsføre og kompetente mennesker påvirker et lite lands økonomi ?

Som tidligere nevnt, rike EU-land lever godt på de fattige EU-lands bekostning....

1
ben_nevis På hvilken måte vil Litauen gå til grunne av utvandring? Du kan ikke mene at både innvandring og utvandring er uheldig for et land. Du må bestemme deg og slutte med denne tragikomi...

Du kan ikke mene at både innvandring og utvandring er uheldig for et land.

For de små og fattige landene er det bare emigrering som gjelder benny.

Dette er fordelaktig for de rike EUlandene som lever godt på de fattiges bekostning. Til og med Røde Kors har forstått det som ja-menigheten nekter å innse; nemlig at fri flyt skaper sosial uro og fattigdom hos de mest sårbare:

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/austerity-europe-debt-red-cross

Tror du fortsatt at fri flyt vil skape nyetableringer i fattige EU-land benny ?

1
inspector [sitat…] På hvilken måte tror du tap av 430 000 unge, arbeidsføre og kompetente mennesker påvirker et lite lands økonomi ? Som tidligere nevnt, rike EU-land lever godt på de fattig...

Jeg er ikke så opptatt av tro og synsing,slik du er.

Dersom det er mangel på arbeidskraft er det jo selvsagt uheldig,men ellers er det en fordel om ungdom finner jobb i et annet land.

Men dere som er så opptatt av segrering og landegrenser klarer å finne "argumenter" mot at folk forflytter seg fra land til land uansett.

1
ben_nevis Jeg er ikke så opptatt av tro og synsing,slik du er. Dersom det er mangel på arbeidskraft er det jo selvsagt uheldig,men ellers er det en fordel om ungdom finner jobb i et annet la...

Ja-menigheten klarer tydeligvis ikke å reflektere over konsekvensene av at mer enn 12 % av landets befolkning har emigrert i løpet av få år.

Et land som Litauen har ikke manglet arbeidskraft benny, men nå mangler det utvikling.

Tror du noen av disse 430 000 kunne bidratt til å skape økonomisk vekst i Litauen ?

1
inspector Ja-menigheten klarer tydeligvis ikke å reflektere over konsekvensene av at mer enn 12 % av landets befolkning har emigrert i løpet av få år. Et land som Litauen har ikke manglet ar...

Jeg har prøvd å etterspørre forklaring på hvorfor det er et problem at arbeidssøkere finner jobb i andre land så lenge man ikke selv mangler arbeidskraft.

Den eneste forklaringen er at det bryter med nasjonalistenes prinsipper at hvert land skal ha null ut- og innvandring.

Du kan jo feks forklare oss hva norske bønder skulle ha gjort dersom ikke de hadde ansatt litauere på gårdene sine.

Da måtte de kanskje måkt møkk selv i stedet for å sitte på kontoret og breket på internett om de dårlige overføringene til landbruket....

1
ben_nevis Jeg har prøvd å etterspørre forklaring på hvorfor det er et problem at arbeidssøkere finner jobb i andre land så lenge man ikke selv mangler arbeidskraft. Den eneste forklaringen e...

Du kan jo feks forklare oss hva norske bønder skulle ha gjort dersom ikke de hadde ansatt litauere på gårdene sine.

Klarer du ikke å se at saken har 2 sider benny ?

Som jeg allerede har nevnt er bruk av billig arbeidskraft fordelaktig for den ene parten; de rike.

EU stimulerer til overdreven import av billig arbeidskraft fra lav-kostland, også kalt sosial dumping.

1
inspector [sitat…] Klarer du ikke å se at saken har 2 sider benny ? Som jeg allerede har nevnt er bruk av billig arbeidskraft fordelaktig for den ene parten; de rike. EU stimulerer til overd...

Nei ikke de sidene din fantasi lanserer.

EU stimmulerer overhodet ikke til sosial dumping. Nå får dere se å slutte å spre denne løgnen.

EU slår derimot fast at utstasjonerte arbeidere skal lønnes etter landets tariffer eller minstelønn!

1
ben_nevis Nei ikke de sidene din fantasi lanserer. EU stimmulerer overhodet ikke til sosial dumping. Nå får dere se å slutte å spre denne løgnen. EU slår derimot fast at utstasjonerte arbeid...

EU stimmulerer overhodet ikke til sosial dumping. Nå får dere se å slutte å spre denne løgnen.

Skal vi ta en ny runde om almenngjøring osv ?

Du får heller prøve å bortforklare at problemene med sosial dumping har økt etter at EU åpnet for såkalt fr flyt.....

1
ben_nevis Nei ikke de sidene din fantasi lanserer. EU stimmulerer overhodet ikke til sosial dumping. Nå får dere se å slutte å spre denne løgnen. EU slår derimot fast at utstasjonerte arbeid...
Slettet-OKSGYG

EU slår derimot fast at utstasjonerte arbeidere skal lønnes etter landets tariffer eller minstelønn!

Tull.

Siden Norge ikke har lovfestet minstelønn, betyr det at de ansatte, i følge Arbeidstilsynet «kan settes til arbeid på det lønnsnivå som gjelder i landet de er utsendt fra»

Mener du arbeidstilsynet lyger?

Ønsker du virkelig omkamp om dette? Eller er det hukommelsen som spiller deg et puss igjen?

1
Slettet-OKSGYG [sitat…] Tull. Siden Norge ikke har lovfestet minstelønn, betyr det at de ansatte, i følge Arbeidstilsynet «kan settes til arbeid på det lønnsnivå som gjelder i landet de er utsend...

Nettopp. Da er det Norge som har sviktet. For fastsetter man minstelønn eller allmengjør tariffavtaler så får man slutt på sosial dumping.

Men jeg kjenner jo til den tøvete barnehagelogikken i nei-sekten; "det er den som bygget veien som er skyld i promillekjøring."

1
Slettet-OKSGYG [sitat…] Tull. Siden Norge ikke har lovfestet minstelønn, betyr det at de ansatte, i følge Arbeidstilsynet «kan settes til arbeid på det lønnsnivå som gjelder i landet de er utsend...

Ønsker du virkelig omkamp om dette? Eller er det hukommelsen som spiller deg et puss igjen?

Min hukommelse er det ingenting i veien med. Derimot er din virkelighetstilnærming moden for kraftig forbedring.

Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette for å hindre at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Du må gjerne lese første setningen flere ganger da jeg har erfart mang en gang at et budskap ikke synker inn første gangen.

1
ben_nevis [sitat…] Min hukommelse er det ingenting i veien med. Derimot er din virkelighetstilnærming moden for kraftig forbedring. Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns-...
Slettet-OKSGYG

Hadde EU virkelig ønsket å forby sosial dumping, så hadde de utformet regelverket slik at det var forbudt.

Uten unntak.

Så får vi se om du tar innover deg dette nå da...

PS: Jeg venter fortsatt på den linken du lovte meg i går. Du vet om at Hellas og Spania har ødelagt den irske økonomiske oppturen.

1
inspector Serutover: hvis du scroller helt ned i linken min vil du se at Sydsvenskan benytter Litauens svar på Statistisk Sentralbyrå som kilde. Jeg stoler mer på dem enn CIA i denne saken.

Og hvis du gjør det samme vil du se at det står mye bedre til nå enn før. Nesten like mange innvandrere som utvandrere.

Det er mange positive effekter ved utvandringen. De sender penger hjem, 4% av BNP. Det er grunn til å tro at mange av innvandrerne er litauere som kommer hjem med friske ideer, erfaringer og pågangsmot. Hvis det ikke var for utvandringen ville arbeidsledigheten vært mye høyere.

2
Slettet-OKSGYG Hadde EU virkelig ønsket å forby sosial dumping, så hadde de utformet regelverket slik at det var forbudt. Uten unntak. Så får vi se om du tar innover deg dette nå da... PS: Jeg ve...

Saken er den at det er et nasjonalt ansvar å forhindre sosial dumping. Der har Norge sviktet. Fordi man ikke har allmengjort alle tariffavtaler eller vedtatt minstelønn. Det EU derimot fastslår er at utstasjonerte arbeidere skal lønnes etter minstelønn eller tariffavtaler.

Så her er du ute på viddene som vanlig.

Ps! Har du nå satt deg inn i hva som er formålet med Allmengjøringsloven?

1

Leser i en annen tråd at landets ja-menighet ønsker å gå over til Euro.

Stakkars Litauen har nå mistet så mye kompetanse til rike EU land at man må velge mellom pest eller kolera i et naivt håp om å snu utviklingen.

EUs ønsker om å fjerne nasjonalstaten er i ferd med å bli virkelighet for Litauen...

2

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

Stortinget og dagligvarer . . . . . .

Stortinget tar (latterlige grep) og mener nå de skal få ned matvareprisene. Og eieren av den største kjeden som består av ASKO, Kiwi, Meny, Spar, Joker . . . . . og medeier i Bama og Nortura (sammen...
Bilde

Dagligvarekaos på Stortinget: Ap og Sp ble parkert tross «svært liten» uenighet

SV brøt ut av forhandlingene og dannet flertall med Høyre og andre partier selv om det var svært liten uenighet mellom dem og regjeringen. – Høyre er ikke er ærlige om hvorfor Sp og Ap ikke er en del...


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt silas Publisert

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
0 svar
Laster...