Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

ben_nevis Er du sinna på frihandelsorganisasjonen EFTA også?

Når besserwissere blander seg inn i interne norske forhold som ligger under Høyesteretts jurisdiksjon, bør de få en klar melding om hvem som bestemmer.

Sitat: Konsekvensen av Høyesteretts praksis er ifølge Baudenbacher at det «vokser frem en 'norsk EØS-rett' og at EØS-retten dermed fragmenteres».

EØS har som tidligere vist, blitt mye mer omfattende enn forutsatt. Toppen av frekkhet blir det når EFTAs president beskylder Norge for å fragmentere EØS.

2
Slettet-OKSGYG

Her blander du kortene litt, inspector.

EFTA-domstolen er opprettet pga EØS avtalen, og er den som passer på at EFTA landene overholder EØS avtalens bestemmelser.

Den har altså, til tross for navnet, ingenting med EFTA å gjøre.

Og det er altså EFTA-domstolens president (Ikke EFTA, som ikke har noe slikt) som er forbannet på Norge fordi høyesterett valgte å ignorere deres tolkning av allmenngjøring.

Så da er det bare å vente på at denne saken klages inn for EFTA-domstolen, så vil de overkjøre høyesterett.

Slik går det når en er underlagt Brüssel.

2
Slettet-OKSGYG Her blander du kortene litt, inspector. EFTA-domstolen er opprettet pga EØS avtalen, og er den som passer på at EFTA landene overholder EØS avtalens bestemmelser. Den har altså, ti...

Siden dere på nei-siden ikke er enige med dere selv så velger jeg å legge ut denne informasjonen om EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen har samme type funksjoner overfor EØS/EFTA-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. EFTA-domstolen legger i sine vurder­inger stor vekt på rettspraksis fra EU-domstolen.

EØS-avtalen bygger på prinsippet om rettslig homogenitet i hele EØS-området, og det er sjelden at det foreligger forskjeller i vurderingene fra de to domstolene.

EØS-avtalen artikkel 108 nr. 2 fastlegger EFTA-domstolens myndighet. Opprettelsen av domstolen er hjemlet i Avtalen om overvåkingsorganet og domstolen (ODA-avtalen). EFTA-domstolen har kompetanse på tre områder:

Søksmål som ESA reiser mot ett eller flere EØS/EFTA-land Ugyldighetssøksmål Rådgivende tolkningsuttalelser Søksmål som ESA reiser mot ett eller flere EØS/EFTA-land

Her avgjør domstolen saker som ESA har reist mot EØS/EFTA-landene for brudd på EØS-reglene. Sakene kan dreie seg om manglende eller gal gjennomføring av EØS-regler i nasjonal rett.

Ugyldighetssøksmål

Et EØS/EFTA-land kan reise ugyldighetssøksmål mot avgjørelser som er tatt av ESA. Også personer og foretak kan reise slike saker, forutsatt at ESAs vedtak er rettet til vedkommende eller vedkom­mende må være berørt direkte og personlig av vedtaket.

Rådgivende tolkningsuttalelser

I tillegg til at ESA, EØS/EFTA-landene eller individer (ved avslag på klage til ESA) kan bringe saker inn for EFTA-domstolen, kan spørsmålet om tolkningen av EØS-avtalen også reises for en nasjonal domstol. Den nasjonale domstolen kan be om EFTA-domstolens fortolkning av en bestemmelse i EØS-avtalen. EFTA-domstolen avgir da en rådgivende uttalelse. Denne uttalelsen er ikke rettslig bindende for den nasjonale domstolen, slik EU-domstolens avgjørelser er. Denne forskjellen behøver imidlertid ikke være så stor i praksis fordi en må regne med at en nasjonal domstol som har reist spørsmål, vil rette seg etter svaret.

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-organene/efta-domstolen.html?id=685068

1
ben_nevis Siden dere på nei-siden ikke er enige med dere selv så velger jeg å legge ut denne informasjonen om EFTA-domstolen. EFTA-domstolen har samme type funksjoner overfor EØS/EFTA-landen...
Slettet-OKSGYG

Hva mener du er nytt her?

EFTA domstolen ble opprettet pga EØS avtalen, og har ingenting med EFTA å gjøre annet enn at den passer på at 3 av landene i EFTA følger EØS-reglene.

Vi har da hatt denne diskusjonen tidligere, da du påsto at EFTA domstolen dømte i tvister mellom EFTA-landene. Husker du ikke det?

Trodde du fikk slik grisebank i den debatten at du tok til deg litt lærdom, men den gang ei...

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...