Nye VGD er lansert! Mer informasjon

EU leker nå med tanken om å gi alle 18 åringer en interrail-bilett som gave:

Link

Denne ensrettende "dannelsesreisen" har et edelt mål om å forebygge populisme og fremmedhat.

Igjen viser de høye herrer i Brussel sin totale kunnskapsmangel om ungdom og denne aldersgruppens evne til å tilegne seg kunnskap. Bakkekontakt og respekt for individets integritet finnes visst ikke i EU-ordboken.

Det skulle ikke forundre meg om det blir noen obligatoriske, velfriserte reisemål som er forhåndsgodkjent av den "snille onkelen" i Brussel. Problemområdene hvor EU-medaljens bakside er tydelig, blir nok ikke nevnt.

Hvor hentes disse vanvittige ideene fra ? Er det fra religion eller gammel-kommunisme ? Og hvem skal betale for gildet ? Det blir du og jeg......

2
55 svar

55 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

inspector

Hvis du googler begrepet "nyttig idiot" vil du forså hva jeg mener 1769. Det er ikke personlig trakassering, men brukes generelt om personer som løper andres ærend uten å forstå hverken helheten eller konsekvensene.

2

inspector

Visst gjøres mye i EU i "det skjulte". Du kan jo lese det du selv skrev 24.10 kl 0855 1769.

Så lenge EU mangler reell demokratisk forankring, vil dette uvesenet fortsette.

1

inspector

Du berører flere viktige problemstillinger her 1769.

For det første oppfatter jeg ja-menigheten som "elitens" forlengede arm eller "nyttige idioter" om du vil.

Snikinnføring av EUmedlemsskap på bekostning av folkeviljen er en grunnleggende udemokratisk og forkastelig strategi uavhengig av sakens natur og enkelhet. Politisk håndverk uten forankring hos folket finner man bare i autoritære regimer.

Ghettoene i Europa er en konsekvens av fri flyt spesielt og liten kompetanse om store folkeforflytninger generelt. Å skylde på nasjonalstatene blir for enkelt så lenge Brussel har gitt sterke styringssignaler og sanksjonstrusler.

Men mens EU og nasjonalstatene krangler for galleriet, innføres EUs konfliktskapende ensretting og ekspansjon i det stille......

1

1769

For det første oppfatter jeg ja-menigheten som "elitens" forlengede arm eller "nyttige idioter" om du vil.

Om vi unngår å kalle hverandre idioter er det større sannsynlighet for å holde debatten på et saklig nivå.

2

1769

Snikinnføring av EUmedlemsskap på bekostning av folkeviljen er en grunnleggende udemokratisk og forkastelig strategi uavhengig av sakens natur og enkelhet. Politisk håndverk uten forankring hos folket finner man bare i autoritære regimer.

Folket skal velge sine politikere, og så skal politikerne lede folket. Å lede er å ta vanskelige valg, ikke å hoppe fra standpunkt til standpunkt etterhvert som meningsmålingene skifter. Gode politikere gjør dette. Ekstremt gode får folket med seg.

Snikinnføring av EU er noe dagens politikere står for. Dersom dette er provoserende nok for folket vil de velge andre politikere. Foreløpig ser det ikke ut til å være det.

2

inspector

Her er vi altså uenige 1769.

EU har gang på gang vist sin tilbøyelighet til å bruke propaganda og indoktrinering for å "oppdra" befolkningen. Gratisbilettene følger i samme spor og Brussels troverdighet på området ligger derfor på nullpunktet.

Ja-menigheten i Norge undergraver også sin egen troverdighet når EU snikinnføres samtidig som den åpne debatten blir boikottet av eliten. Hittil er det bare UK som har tatt tak i dette uvesenet, jfr Brexit.

Hersketeknikken for å håndheve boikotten, har du beskrevet selv: "EU er uinteressant for folk flest" som jo stemmer godt overens med Monnets metode som er beskrevet tidligere i tråden...

1

1769

Ja-menigheten i Norge undergraver også sin egen troverdighet når EU snikinnføres samtidig som den åpne debatten blir boikottet av eliten. Hittil er det bare UK som har tatt tak i dette uvesenet, jfr Brexit.

Hersketeknikken for å håndheve boikotten, har du beskrevet selv: "EU er uinteressant for folk flest" som jo stemmer godt overens med Monnets metode som er beskrevet tidligere i tråden...

Første setning er jeg delvis enig med deg i når det gjelder Norge. Men det er nok eliten heller enn ja-menigheten som er synderen. Ja-menigheten har ingenting i mot en åpen debatt. Når det er sagt så forstår jeg eliten. Folket i Norge er i mot EU. For eliten er alternativene enten å følge folkeviljen eller å snikinnføre EU. Det siste er det enkleste.

Problemet med Monnets metode er at det blir veldig uklart hva EU gjør. Det blir derfor veldig enkelt å skylde på EU når ting går galt, gjerne på områder som i første rekke er nasjonalstatens oppgaver. Som for eksempel det du selv tok opp tidligere i tråden, - gettoene rundt omkring i Europas storbyer. EU har ikke skapt disse, og enn så lenge har det heller ikke vært EUs oppgave å gjøre noe med dem.

1

inspector

Hva tror du er årsaken til at "motkreftene" er på offensiven og EU stadig må forsvare sine desperate tiltak 1769?

Kan det være fordi Brussel har mistet kontakten med grasrota ?

1

1769

Inspector:

Hva tror du er årsaken til at "motkreftene" er på offensiven og EU stadig må forsvare sine desperate tiltak 1769?

Kan det være fordi Brussel har mistet kontakten med grasrota ?

_______

Årsaken til at motkreftene er på offensiven er at EU har gått fort frem i utvidelsesprosessen østover. Sammenfallet i tid med flyktningenkrisen gjør effekten sterkere. Når det er sagt så har fremdeles EU stor støtte i de aller fleste medlemsland.

EU har aldri vært noe folkelig prosjekt. Det er et eliteprosjekt, men man er selvsagt avhengige av at avstanden til grasrota ikke blir for stor. Det at et prosjekt er folkelig gir forøvrig ingen garanti for at det er godt.

1

Slettet-OKSGYG

EU har aldri vært noe folkelig prosjekt. Det er et eliteprosjekt, men man er selvsagt avhengige av at avstanden til grasrota ikke blir for stor. Det at et prosjekt er folkelig gir forøvrig ingen garanti for at det er godt.

Her har du jo helt rett, EU er elitens prosjekt.

Og dette prosjektet får kun fortsette så lenge de kan skjule hva som skjer for befolkningen.

Det er jo derfor man i Brüssel har en slik frykt og forakt for demokrati.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Laster...