Du kan ikke laste EU for at Statens vegvesen ikke vurderte kvalifikasjonene godt nok. Ved andre utlysning, etter at spanjolene hadde fått sparken, valgte de nestbilligste tilbyder, denne gang et norsk firma. Noe som viser at nordmenn kan hevde seg, og de har naturlig nok et fortrinn ved at de kjenner forholdene godt.

1

Vi har også det tyske firmaet Bilfinger som gikk underskudd på å bygge E-18 gjennom Sørlandet. Noe som gjorde at utbyggingen ble billigere for oppdragsgiver.

Men å gjøre slike enkeltsaker til en pluss eller minus for EU blir litt vel tåpelig.

1

Statens vegvesen er kjent for sine detaljerte og gode kontrakter. Likevel oppstår alt fra banale til livsfarlige situasjoner pga kommunikasjonsproblemer, kompetansemangler, utdatert utstyr, kulturforskjeller, sikkerhetsfilosofi osv.

Hva mener ja-menigheten om dette tro ? Er det slik dere ønsker å senke det norske kostnadsnivået ? Vil vi se det samme når lokomotivene skal kjøres av personell med minimal kompetanse ? (Jfr. Jernbanestreiken)

1

Rhabagatz:

E18 sørlandet og Bilfingers prosjektøkonomi havner i kategorien regnefeil og enkelthendelser.

Noe helt annet er det som skjedde i Reisafjellet. Der startet problemene fra dag 1 og på mange forskjellige områder. Konsekvenser av EUs fire friheter i høyeste potens.....

1
Laster...