PerryAndre Bilateral avtalene som er mellom EU og Sveits har sine klare svakheter – for Sveits. For den sterkeste part presser frem forandringer i avtalene. I alt er det 120 avtaler. Sveits h...

Sveits har de siste årene blitt langt under konstans press fra EU. Her snakker vi ikke bare om politisk press. Når Sveits ikke vil godta en avtale med EU. Da kommer svært alvorlige trusler, som børsstopp.

Norge er med EU når det gjelder straffesanksjoner mot Sveits EU og EØS landene skal ikke lenger anerkjenne sveitsiske børser som likeverdige.

Her er vel et godt eksempel på hvor utrolig tyranniserende EU egentlig er. Sveits blir jo konstant utfordret i alle saker og hvis det er noe EU HATER så må det jo være vetosystement i Sveits.

Faktisk tror jeg Sveits kunne være en ypperlig statsmodell å følge om vi ville ha en løs federasjon imellom de Nordiske landene, men når vi kommer så langt blir det vel en rekke ting å enes om.

FØRST, må vi komme oss ut av EØS: For å klare det må vi jobbe med Ap og FrP, for resten er det lite håp for, iallfall i første omgang. Sekundært bør vi få oss en Norsk Nigel Farage, som kan presse eliten i H&Ap til å holde folkeavstemming om utmeldelse av EØS. Opinionsbygging vil fortsatt ta sin tid, men jeg er overbevisst om at utmeldelse av EØS er fullt mulig om tingene faller til rette.

1
PerryAndre Bilateral avtalene som er mellom EU og Sveits har sine klare svakheter – for Sveits. For den sterkeste part presser frem forandringer i avtalene. I alt er det 120 avtaler. Sveits h...

Det er en hel rekke land som står for 95 % av EUs import og hvis handel er basert på bilaterale avtaler, og som viser at man trenger ikke gi fra seg suverenitet for å handle med EU.

Når ja-siden hevder at Norge må ha EØS-avtalen for å handle med EU, er dette en usannferdig påstand.

Når det gjelder bruk av utenlandske arbeidere, så er man ikke avhengig av EØS-avtalen for å ta inn slike. Du ser at Sveits bruker arbeidskraft fra EU, og EU og for den slags skyld Norge, henter billige arbeidere nærmest hvor som helst fra i verden.

Så er det slik at det er ikke bare positivt å basere produksjonen på billige utlendinger. Noe arbeidsinnvandring kan være positivt, men slik Norge driver er det direkte destruktivt. Det er svært ødeleggende for landet som helhet å bli så avhengig av utlendingene som vi f.eks nå ser hvor det kommer jevnlige flylaster med smitte. Konsekvensene er et regnskap som ikke går i pluss, og vi får mange syke og døde nordmenn.

Andre negative konsekvenser er at Norge mister faglig kompetanse, vi får manglende opplæring, arbeidsløshet og trygding av unge mennesker. Og man får et næringsliv som forventer at myndighetene syr puter under dem, situasjonen er ødeleggende over hele linja.

Norge er på feil kurs og skulle det gå slik at vi blir EU-medlem, da ryker resten av naturressursene som befolkningen i Norge skal leve av.

2

Da er det bare å rose Slovenia for å bli det tredje landet som sier nei til EU's pengeslumper imot at de skal la landet sitt underkaste seg kulturødeleggelse.

Nå vil vel EU prøve å overtale det naive Norden, Tyskland og Nederland til å betale enda mer for "felleskapet" i håp om å kunne kjøpe seg velvilje, men jeg tror ikke dette vil lykkes.

EU er presset imellom 3/4 Visegrad medlemmer (og vil Czechia snart bli med?); et Storbritannia som kan ende opp med "no deal"; Italia som er en populist regjering unna Italexit; Marie Le Pen trussel igjen i Frankrike; "verdensrekord" på Korona og et Norden med en stadig mer EU/EØS skeptisk bevegelse.

Hvor mye mer tåler dette imperiet? Sannsynligvis en del til, men det blir trangt om plassene for de som er igjen etter hvert som alle livbåtene forsvinner.

1
Laster...