Regner med at EU handler ut i fra avtale med Norge.

Det er med slike små skritt Norge er blitt underlagt EU gjennom EØS-avtalen.

Ville bli overrasket hvis Sandberg kan gjøre noe med dette.

Grådigheten får aldri nok.

1
Slettet-OKSGYG

Ingen avtale eksisterer, EU tar seg til rette. Slik de har for vane å gjøre.

Norge burde sette hardt mot hardt og arrestere disse båtene når de kommer sørover.

1

På Svalbard gjelder svalbardtraktaten. Den gir alle stater som har undertegnet traktaten rett til næringsdrift på øygruppen. Spørsmålet blir om den også gjelder havområdene rundt Svalbard.

1
Slettet-OKSGYG Dette gjelder ikke på Svalbard. Dette gjelder i den økonomiske sonen rundt Svalbard, altså 200 nautiske mil ut fra Svalbards kyst. Og EU har uansett ikke rett til å dele ut kvoter...

Svaldbard-traktaten er klar på at alle land har rett til å drive med fiske og fangst i området.

Norge har ikke en økonomisk sone rundt svalbard, men vi har unilateralt opprettet en fiskevernsone som ikke har hjemmel i svalbard-traktaten

1
Rhabagatz Svaldbard-traktaten er klar på at alle land har rett til å drive med fiske og fangst i området. Norge har ikke en økonomisk sone rundt svalbard, men vi har unilateralt opprettet en...
Slettet-OKSGYG

Jepp, Svalbardtraktaten tillater ikke diskriminering basert på nasjonalitet når det kommer til utnyttelse av Svalbards naturresurser.

Den er like klinkende klar på at det er Norge som har suvereniteten, og det er Norge som har ansvaret for at naturresursene utnyttes bærekraftig. Det er ikke slik at det er vill vest på Svalbard, og f.eks. alle kan dra opp dit og skyte isbjørn. Eller sel. Eller fiske fritt.

Det er denne suvereniteten EU forsøker å utfordre med å utsende kvoter i Svalbards farvann. Det har de null rett til. EU har ikke engang skrevet under Svalbardtraktaten.

Det er det EUs medlemsland som har gjort.

1
Slettet-OKSGYG Jepp, Svalbardtraktaten tillater ikke diskriminering basert på nasjonalitet når det kommer til utnyttelse av Svalbards naturresurser. Den er like klinkende klar på at det er Norge...

Den er like klinkende klar på at det er Norge som har suvereniteten, og det er Norge som har ansvaret for at naturresursene utnyttes bærekraftig.

Det er norsk tolkning, en tolkning som ikke har noe folkerettslig grunnlag og som nå utfordres av Eus medlemsland, gjennom EU.

28 land mot Norge når det gjelder tolkningen av de fiskerettighetene alle land har rundt Svalbard. Kan se ut som om Norges tolkning er i mindretall, gitt.

Men nå har vi jo selv valgt å stå utenfor - så hvorfor skal EU gi avkall på det som er deres rett til fiske i Svalbard, og hvorfor skal EU akseptere norsk fiskeforvalning som bedre enn deres egen?

2
Rhabagatz [sitat…] Det er norsk tolkning, en tolkning som ikke har noe folkerettslig grunnlag og som nå utfordres av Eus medlemsland, gjennom EU. 28 land mot Norge når det gjelder tolkningen...
Slettet-OKSGYG

Det er norsk tolkning, en tolkning som ikke har noe folkerettslig grunnlag og som nå utfordres av Eus medlemsland, gjennom EU.

28 land mot Norge når det gjelder tolkningen av de fiskerettighetene alle land har rundt Svalbard.

Men nå har vi jo selv valgt å stå utenfor - så hvorfor skal EU gi avkall på det som er deres rett til fiske i Svalbard, og hvorfor skal EU akseptere norsk fiskeforvalning som bedre enn deres egen?

Her tror jeg du er på gyngende grunn, det er overhodet ingen tvil i henhold til Svalbardtraktaten at det er Norge som innehar suvereniteten på Svalbard.

Like klart er det at alle land som skriver under denne traktaten har rett og utnytte naturresursene på Svalbard. Det innebærer ikke at det er fritt frem. Norske reguleringer, lover og regler gjelder.

Eller mener du Kina har rett til å sende store fabrikktrålere for å tømme havet utenfor Svalbard for fisk?

PS: Hvordan mener du EU kan regulere dette, når de ikke har skrevet under Svalbardtraktaten? Hvordan stiller folkeretten seg til det?

1
Slettet-OKSGYG [sitat…] Her tror jeg du er på gyngende grunn, det er overhodet ingen tvil i henhold til Svalbardtraktaten at det er Norge som innehar suvereniteten på Svalbard. Like klart er det...

Her tror jeg du er på gyngende grunn, det er overhodet ingen tvil i henhold til Svalbardtraktaten at det er Norge som innehar suvereniteten på Svalbard.

Ingenting i traktaten gir Norge anledning til å opprette en økonomisk sone eller tilsvarende, og en rekke land bestrider Norges adgang til å opprette en full økonomisk sone ved Svalbard, som regjeringen skriver.

Poenget her er at Norge ikke alene kan fordele fiskekvoter, sli vi har gjort hittil. Det er EUs standpunkt.

Og, som ikkemedlemmer må vi forlholde oss til at resten av verden tolker traktaten annerledes enn oss. Om vi hadde vært i EU kunne vi derimot ha hatt støtte av 28 nasjoner.

Norge har ikke full suverenitet på Svalbard, slik du hevder. Norge har en temmelig begrenset suverenitet å Svalbard.

1
Rhabagatz [sitat…] Ingenting i traktaten gir Norge anledning til å opprette en økonomisk sone eller tilsvarende, og en rekke land bestrider Norges adgang til å opprette en full økonomisk son...
Slettet-OKSGYG

Vel, det er her tolkningene er forskjellig. Norge hevder vi har rett til det, og slik har det vært praktisert:

Norge fordeler kvotene, uten at det diskrimineres hvilket land trålerne kommer fra.

Noe som egentlig har fungert godt, alternativet er vill vest og et svart hav etter et par år.

Ellers så lurer jeg fremdeles på hvordan folkeretten stiller seg til at EU, som ikke har skrevet under Svalbardtraktaten, forsøker å utnytte Svalbards naturresurser?

Er dette noe EU har rett til? Du vet, i henhold til folkeretten?

2
Slettet-OKSGYG Vel, det er her tolkningene er forskjellig. Norge hevder vi har rett til det, og slik har det vært praktisert: Norge fordeler kvotene, uten at det diskrimineres hvilket land tråler...

Norge fordeler kvotene, uten at det diskrimineres hvilket land trålerne kommer fra.

Det er vel slik det må være, og ikke slik at det er opp til hvert enkelt land/union å fordele kvoter og beregne ikke-diskriminering.

Hvordan skulle det ha gått med bestandene da?

1
Slettet-OKSGYG Vel, det er her tolkningene er forskjellig. Norge hevder vi har rett til det, og slik har det vært praktisert: Norge fordeler kvotene, uten at det diskrimineres hvilket land tråler...

Ellers så lurer jeg fremdeles på hvordan folkeretten stiller seg til at EU, som ikke har skrevet under Svalbardtraktaten, forsøker å utnytte Svalbards naturresurser?

Er dette noe EU har rett til? Du vet, i henhold til folkeretten?

EU handler på vegne av sine 28 medlemsland, som hver og en har underskrevet Svalbardtraktaten (med noen få unntak, skulle jeg tro).

Du vet, Eu er ikke en stat, men en sammenslutning av suverene stater.

1
Rhabagatz [sitat…] EU handler på vegne av sine 28 medlemsland, som hver og en har underskrevet Svalbardtraktaten (med noen få unntak, skulle jeg tro). Du vet, Eu er ikke en stat, men en samm...
Slettet-OKSGYG

Dersom EU ikke har skrevet under på Svalbardtraktaten, så har de heller null rettigheter til å utnytte Svalbards resurser.

De har heller ingen forhandlingsrett.

Du vet, så i henhold til folkeretten.

Dersom Latvia og Litauen ønsker å fiske i Svalbardsonen, så bør disse landenes myndigheter kontakte norske myndigheter for å få kvoter.

1
Slettet-OKSGYG Dersom EU ikke har skrevet under på Svalbardtraktaten, så har de heller null rettigheter til å utnytte Svalbards resurser. De har heller ingen forhandlingsrett. Du vet, så i henhol...

Ingen stat støtter et slikt syn som du presenterer her.

Du må gjerne nekte å annerkjenne EUs rett til å representere medlemsland som ønsker å la seg representere av EU, men hva du mener er irrelvent.

EU bygger på at medlemsland avgir deler av sin suverenitet. Det betyr at EU representerer medlemslandene i enkelte internasjonale fora.

1
Rhabagatz Ingen stat støtter et slikt syn som du presenterer her. Du må gjerne nekte å annerkjenne EUs rett til å representere medlemsland som ønsker å la seg representere av EU, men hva du...
Slettet-OKSGYG

Vel, Svalbardtraktaten er nå engang klinkende klar på at det er kun de som har skrevet under på Svalbardtraktaten som har rett til å utnytte Svalbards resurser. Enten du liker det eller ikke.

Og Norge sier jo også at EU ikke har noen rettigheter når det kommer til å fordele kvoter i Svalbardsonen.

1
Slettet-OKSGYG Vel, Svalbardtraktaten er nå engang klinkende klar på at det er kun de som har skrevet under på Svalbardtraktaten som har rett til å utnytte Svalbards resurser. Enten du liker det...

Vel, Svalbardtraktaten er nå engang klinkende klar på at det er kun de som har skrevet under på Svalbardtraktaten som har rett til å utnytte Svalbards resurser.

Folk som kommer fra land som har underskrevet, ja.

Altså, tyskere, irer, dansker etc.

Dette er ingenting å diskutere. Men du kan jo vise til et eneste eksempel hvor et land har nektet å forhandle med EU fordi det ikke annerkjenner EU som medlemslandenes representant, slik du gjør.

1
Rhabagatz [sitat…] Folk som kommer fra land som har underskrevet, ja. Altså, tyskere, irer, dansker etc. Dette er ingenting å diskutere. Men du kan jo vise til et eneste eksempel hvor et lan...
Slettet-OKSGYG

Det handler ikke om å nekte å forhandle, det handler om at EU ikke har noen rettigheter her. Noe Norge også understreker.

Problemet er at vi har vist vår vanlige underdanighet ovenfor Brüssel og innledet forhandlinger i første omgang. Da de ikke fikk viljen sin så var takken at de tar seg til rette.

Nå er tiden inne for å vise fasthet, og arrestere enhver tråler som forsøker seg på tyvfiske med "EU lisens".

1
Slettet-OKSGYG Det handler ikke om å nekte å forhandle, det handler om at EU ikke har noen rettigheter her. Noe Norge også understreker. Problemet er at vi har vist vår vanlige underdanighet oven...

Det er ingen som påstår at EU har rettigheter. Det er medlemslandene som har rettigheter.

det er ikke underdanighet å forholde seg til realitetene - EU(s medlemsland) aksepterer ikke den norske tolkningen av traktaten - en tolkning sm selvfølgelig er i Norges interesse.

Om vi viser fasthet risikerer vi at EU viser fasthet tilbake.....

1
Rhabagatz Det er ingen som påstår at EU har rettigheter. Det er medlemslandene som har rettigheter. det er ikke underdanighet å forholde seg til realitetene - EU(s medlemsland) aksepterer ik...
Slettet-OKSGYG

Så dersom du er enig i at EU ikke har noen rettigheter, hvorfor forsvarer du da at EU deler ut lisens til fartøy for å fiske i Svalbardsonen?

Mener du det er riktig at EU deler ut lisenser for fiske i områder de ikke har noen rettigheter i?

1
Laster...