Dette er bra. Norske politikere har sovet i timen og ikke brukt handlingsrommet som EØS avtalen gir. Men dette gjelder i like stor grad den forrige rødgrønne regjeringen som dagens regjering.

Vi ser at andre EU land innfører regler som strider mot EU sine og allikevel får de fortsette uten negative konsekvenser så da burde det absolutt være mulig for Norge å ikke innføre de EØS direktivene som man ikke vil ha.

1
Slettet-OKSGYG

Spennende fremgangsmåte fra Rødt, store deler av EØS er jo svært upopulær langt inn i arbeiderpartiet.

Med et Storting som vil være betydelig mer EU kritisk enn dagens er det ikke urealistisk å få Stortinget med på å fjerne disse direktivene, og dermed også på sikt å få bort EØS.

Det hadde jo vært spennende å se hvordan Brüssel hadde reagert på at Norge sa opp f.eks. ACER.

1

Bjørnar er en DØNN ærlig g rett fram leder og har karisma og innsikt lik Hannibal og Perikles. Med ette utspillet kommer nå Rødt enda klarere og toner flagg. Dette er nok enda et utspill rettet imot Senterpartiet og en livlinje til Ap's EØS-skeptikere.

Jeg kommer til å reise dette foran Senterpartiets neste store møte at partiet må nå like mye utrede et samarbeid med Moxsnes, inklusivt å ha ham i regjering. Denne mannen er et politisk talent av det sjeldne og har nesten egenhendig gjort Rødt til et klart parti i denne saken.

Nå, fortsetter det slik vil jeg komme til å stemme på rødt, eller iallfall sterkt sterkt vurdere det. Sp-medlemskap eller ikke.

LO må nå begynne å våkne opp og se hva som foregår. Og fortsetter Ap å ha bare EU-fanatikere ved makta spøker det stygt for Ap's framtid som et stort parti. SV kan vel ende opp å bli større om de fortsetter å slikke Høyre sine fotsåler i EØS-spørsmålet.

2
Slettet-OKSGYG Spennende fremgangsmåte fra Rødt, store deler av EØS er jo svært upopulær langt inn i arbeiderpartiet. Med et Storting som vil være betydelig mer EU kritisk enn dagens er det ikke...

Det hadde jo vært spennende å se hvordan Brüssel hadde reagert på at Norge sa opp f.eks. ACER.

Det kan du si. Pga. "uvøren" oppførsel av TV-media, ble folket tilført ganske mye kunnskaper om ACER, nesten så det holdt på å utarte til en EØS-debatt.

En måling viste at bare 9 % av folket ønsket at Norge skulle slutte seg til ACER. Vårt finurlige representative styringssystem slo til med over 75 % for ACER på stortinget, så vidt jeg husker.

Tenker at Brussel hadde vist hvem som bestemmer, dersom Norge hadde sendt en oppsigelse av ACER. Det betyr så mye for nærområdet til Brussel å ha kontroll på den norske energien.

1

Viktigere å drøfte EØS
Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at Norge er tjent med en debatt om norsk EU-medlemskap nå. Det har Støre rett i. Det er viktigere å drøfte deler av EØS-avtalen
https://www.nationen.no/motkultur/leder/viktigere-a-drofte-eos/

Etter at Anniken Huitfeldt viste sitt sanne møkkete ansikt under EØS-redegjørelsen(Noe som minnet mer om en hyllest til EU) sitter vi nå i en situasjon der vi kan miste råderetten over våre egne elver gjennom ACER 4. De blåblå med Høyre i spissen og med støtte fra Arbeiderpartiet har gjort ACER 3 mulig. Nå skal saken om legaliteten over ACER 3 og brudd på grunnloven opp i retten. Støtt opp om ankesaken...
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

NEI til EU - Webinar om norsk kraftpolitikk
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/666879774405154

1

NHO urolig for EØS-utredning
Vareeksporten fra Fastlands-Norge økte med 23 prosent i verdi i fjor. Nå advarer NHO regjeringen mot å «tukle» med EØS
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/05/06/nho-urolig-for-eos-utredning/

Norge ville ikke finne på å si opp en avtale før vi har en annen i boks.
Som denne med Storbritannia
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-naringslivet-ta-i-bruk-frihandelsavtalen-med-storbritannia/id2890358/

Spørsmål om legaliteten til å knytte Norge opp mot ACER skal til retten. Støtt opp om ankesaken...
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

1

Utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-vurdere-erfaringene-med-eos-avtalen/id2911741/

Da håper jeg de også ser på alternativer til EØS-avtalen. Vil en handelsavtale være like god?

Spørsmål om legaliteten til å knytte Norge opp mot ACER skal til retten.
Støtt opp om ankesaken...
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

1

Kim René (21) har utløst flere «klagestormer» mot NRK: - Har ringt og sendt mail i mange måneder
https://www.kampanje.com/medier/2022/05/kim-rene-21-startet-to-klagestormer-mot-nrk---jeg-har-ringt-og-sendt-mail-til-flere-nrk-kontorer-i-mange-maneder/

NEI til EU har tatt spørsmålet om legaliteten ved å knytte Norge opp mot ACER til retten. Grunnlovens § 93 om 3/4 flertall er streng på bla. myndighetsoverføring.

"Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet"
https://neitileu.no/aktuelt/-tingretten-tar-ikke-innover-seg-konsekvensene-av-a-avsta-suverenitet-pa-energiomradet

Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer også overfor regjering og storting

Støtt opp om ankesaken....
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

1

Etter at Anniken Huitfeldt kom med sin EØS-redegjørelsen/hyllest til EU minner hun mer om Lene Kongsvik Johansen karakter 'Therés'. Altså en person som er helt ute av sitt element. jej sier ja til utredning under protest. EØS-utvalget, som skal se på fordeler og ulemper ved EØS, kommer nok til å kjøre en 'EØS-skinnrettsak' til fordel for EU/EØS. Derfor må uavhengige utvalg til.

Valla med politisk comeback: Skal utfordre regjeringen på strøm
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G3E8Wx/valla-med-politisk-comeback-skal-utfordre-regjeringen-paa-stroem

Flere uavhengige utvalg ?

Norges forhold til EU
https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/66GlQo/norges-forhold-til-eu

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

Støtt opp om ankesaken....
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

1

LO-ledelsen vil utrede alternativer til EØS-avtalen, det ønsker ikke sperregrensepartiet venstre
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/05/28/melby-om-eos-krav-i-lo-bakstreversk/

Kunne vi fått bedre avtaler med et alternativ til EØS ?

NEI til EU har tatt spørsmålet om legaliteten ved å knytte Norge opp mot ACER til retten. Grunnlovens § 93 om 3/4 flertall er streng på bla. myndighetsoverføring.
Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer også overfor regjering og storting

Støtt opp om ankesaken om ACER....
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

1

Svein Roald Hansen forsvarer fortsatt EØS-avtalen. I fjor var det at Storbritannia hadde ordnet seg en bra avtale, men selvfølgelig var EØS bedre. Nå mener han at EØS er klart bedre, i hvert fall om man bruker hans parametere. Under "Brexit svekker britisk økonomi" står det... "Erfaringene britene har gjort så langt, peker ganske entydig mot at dette slett ikke er en «bedre avtale» enn EØS. Hvis det er eksportnæringenes interesse man snakker om. Og det er jo kjernen i en handelsavtale og i EØS-avtalen"

Før krigen brøt ut i Ukraina og diskusjonene om Nord-Irland så det ganske bra ut..
https://neitileu.no/aktuelt/etter-brexit

Hansen nevner heller ikke rosinen i pølsa her. EU har ikke lenger makt i Storbritannia. De kan ikke overstyre nasjonalstaten.

Ellers...

Bare 1 av 4 støtter EØS
https://neitileu.no/aktuelt/bare-1-av-4-stotter-eos

Flere vil ha handelsavtale enn EØS
https://neitileu.no/aktuelt/flere-vil-ha-handelsavtale-enn-eos

1

Sperregrensepartiet Venstre går nå til forsvar for EØS-avtalen. At Storbritannia har fått en bedre avtale utenfor EØS nevner de ikke.

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester
https://neitileu.no/aktuelt/sprakbruken-viser-en-beklagelig-uvilje-mot-en-mer-konstruktiv-eos-debatt-i-norge

ACER-anken til lagmannsretten
Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken
https://neitileu.no/aktuelt/acer-anken-til-lagmannsretten

Støtt ankesaken om ACER
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

1
Laster...