Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Frankrike trosser EU domstolen

Det lekker nå meldinger om at Frankrike ønsker å trosse EU domstolen når det kommer til datalagring. De forsøker å gjøre dette ved å påberope seg at dette direktivet går mot deres "konstisjonelle identitet".

Link

"But experts and EU officials say the move would set a bad precedent for countries that have been called to order by the EU top court on rule of law issues, such as Hungary and Poland. “This could be very dangerous for the European legal order. If the Council of State very openly says that the EU court was wrong, it opens Pandora’s box,” said Theodore Christakis, a professor of international and European law at University Grenoble Alpes."

Dersom Frankrike fastholder dette så vil det være litt av en krise for Brüssel. Hvilke virkemidler har de for å tvinge nasjonalstaten dersom en rett og slett nekter å bøye seg?

3
4 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

vilikkesidet

Hvilke virkemidler har de for å tvinge nasjonalstaten dersom en rett og slett nekter å bøye seg?

Er det her den kommende EU hæren skal settes inn?

1

newsflash

Hehe! En skulle kanskje tro det :p

Faktum er vel at EU ikke har noen virkemidler dersom nasjonalstatene nekter å bøye seg, bortsett fra bøter og det å frata land stemmeretten.

1

Noreger

Faktum er vel at EU ikke har noen virkemidler dersom nasjonalstatene nekter å bøye seg, bortsett fra bøter og det å frata land stemmeretten.

EU kommer vel også etter hvert til å få sitt eget "FBI" som fungerer likedan som det Moderne GESTAPO i USA gjør.

1

Noreger

Husk at den Moderne Franske liberale modellen er fortsatt basert på den peri-revolusjonære og Napoleanske lovkodeksen. Det var jo den tiden hvor Frankrike HADDE Liberale verdier som faktisk VAR det.

Og disse prinsippene henger fortsatt igjen i Fransk rett. Det er jo klart at Brussel, som jo egentlig ligger i et land som knapt kan kalles en naturlig nasjon ikke har kapabilitet til å forstå dette.

Noe som gå igjen i hele EU-byråkratiet er at "Europeiske verdier" er omskrevne kunstige idealer de har som hverken har noen dypere filosofisk eller juridisk dekningsgrad. De er ikke basert på noen som helt gammel legal kode, ikke basert på folkevilje (stort sett skrevet av uvalgte byråkrater) og ikke basert på fundamentale frihetsverdier i Europa over de siste 500 år. I bunn og grunn er EU omtrent like patetisk som moderne politisk konstellasjon som USA's toparti.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Laster...