Nye VGD er lansert! Mer informasjon
Bilde

Norge og EU

Slettet-OKSGYG

Importert Salmonella

Den 8. mars gikk det ut en pressemelding fra FHI om at 10 personer var eller hadde vært innlagt på sykehus i forbindelse med et salmonellautbrudd. Mistanken gikk i retning av en matvare.

Link

Noen dager senere var matvaren identifisert: Importert storfekjøtt fra Tyskland. Som var blandet i en rekke produkter, og som det er svært vanskelig å se at inneholder utenlandsk kjøtt.

Link

Det var ikke tilfeldig at salmonellasmitten kom i fra importerte matvarer. Dette er en sykdom som vi i stor grad er forskånet fra i Norge. I EU derimot, så er dette en vanlig bakterie og finne i matvarer.

"Tyskland, som dette kjøttet kom fra, led i 2019 av 12,5 ganger så mange sykdomstilfeller utløst av salmonella, som Norge. Og salmonella er bare én av en rekke matbårne sykdomsfremkallende bakterier."

"I Tyskland ble det registrert 13.692 tilfeller av salmonellainfeksjoner per 100.000 innbyggere i 2019. I Norge 1093. Og, som vi ser av utbruddet nå, den viktigste kilden i Norge er import."

Og ikke nok med at en importerer bakterier, i tillegg er disse ofte resistente for antibiotika. Takket være det enormt høye forbruket av antibiotika i landbruket i EU, er det stadig flere bakterier som blir resistente.

"I Tyskland ble det i 2018 solgt 90,9 mg antibiotika per kg husdyr. I Norge, som ligger desidert lavest blant 31 land, var tallet 2,9. Tyske husdyrprodusenter bruker altså 31 ganger så mye antibiotika som norske bønder!

Gjennomsnittet i EU lå på 103,2. Danmark brukte 38,2 og Sverige 12,5"

Link

Rett og slett galskap! Som et første virkemiddel for å la folk beskytte seg mot dette burde det vært klart merket dersom matvarer inneholder utenlandsk kjøtt.

3
102 svar

Slettet-OKSGYG

Tja, selv uten fisk er jo bruken i antibiotika i norsk landbruk langt unna den bruken en ser i Sverige. Ca 25 % lavere dersom en legger tallene fra artikkelen du linket til :)

1

1769

Fra artikkelen:

"Veterinærinstituttets rapporter, som kun tar for seg husdyrproduksjon, har kommet fram til at Norge bruker 10 milligram antibiotika per kilo. Selv om det fortsatt er blant de aller laveste tallene i verden, er det tre ganger høyere enn det EMAs statistikk viser, og som innebærer at vi nesten er på nivå med Sverige, med Island foran oss.

Sahlman påpeker at ettersom Norge har en relativt høy lammeproduksjon, hvor det brukes lite antibiotika, kan tallene være enda høyere for det som er igjen; storfe, kylling og svin."

og videre:

"I Norge ales det opp 1.332.000 tonn fisk, og 101.000 tonn lam, mens kveg, fjærkre og svin utgjør henholdsvis 216.000, 126.000 og 76.000 tonn.

I Sverige er det helt annerledes, med kun 11.000 tonn fisk, 49.000 tonn lam, 308.000 tonn storfe, 203.000 tonn fjærkre og 93.000 tonn svin. Danmark har hele 1.766.000 tonn svin, og nesten ingen fisk og lam.

Island har på sin side kun 8000 tonn oppdrettsfisk, 48.000 tonn lam, 18.000 tonn storfe, bare 6000 tonn svin og 5000 tonn fjærkre."

Island "vinner" fordi de har mest lam per svin, og Norge slår Sverige av samme grunn.

1

Slettet-OKSGYG

Men altså lavere enn Sverige :)

10 g mot 12,5. Så kan jo du regne ut prosenten...

Har ikke fått lest artikkelen tidligere, da den er bak betalingsmur.

Ellers så ser en at ytterlige mat må trekkes fra markedet pga salmonellasmitten.

Link

Synes du at dette er god merking?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Laster...