Norge blir stadig sterkere integrert til EU, tross det mener man at Norge vil mangle lastebilsjåfører i tiden framover, hele 10000 innen 10 år.

https://www.nrk.no/nordland/norges-lastebileier-forbund-og-asko-nord-as-varsler-mangel-pa-10.000-lastebilsjaforer-innen-10-ar-1.15678868

Da blir det en nasjonal krise, hvor man ikke får ut f.eks medisiner, mat, byggevarer og drivstoff. Takk til EØS-avtalen som har bragt sosial dumping også inn i transporten, som ødelegger rekrutteringen til sjåføryrket.

1
Laster...